hlavička webu

´RUFUSS´ – nová odrůda čiroku odolná poléhání

Dne 20. 3. 2024 ÚKZÚZ v Brně registroval novou bělozrnnou odrůdu čiroku zrnového s názvem ´Rufuss´, která pochází ze šlechtění Ing. Jiřího Hermutha z Genové banky VÚRV, v. v. i. ´Rufuss´ je středně pozdní až pozdní liniová odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, průměr stébla velký, list středně dlouhý, středně široký. Lata je hustá, obilky žlutavě bílé.

Po odrůdě ´Ruzrok´ je to již druhá česká odrůda, na rozdíl od ´Ruzroku´ má ale odlišné vlastnosti a využití. Užitná hodnota je dána kombinací výnosu suché a zelené hmoty na úrovni liniových odrůd a odolnosti proti poléhání. Proto je nová odrůda, v porovnání s registrovanými liniovými odrůdami čiroku na siláž v rámci sortimentu nízkých, typově zrnových odrůd pěstovaných na biomasu nebo siláž, pro tento sortiment zřejmým přínosem. Odrůda ´Rufuss´ je již licencovaná, množení a distribuci osiva má v kompetenci osivářská firma SEED SERVICE z Vysokého Mýta, se kterou má VÚRV, v. v. i. podepsané vzájemné memorandum o spolupráci.

Nenáročná plodina

Čirok je výrazně teplomilná a suchu odolná plodina. Na druh půdy je méně náročný, nevhodné pro pěstování jsou jen půdy studené a zamokřené. Čiroky patří mezi rostliny s rychlým vývojem, s tzv. C4 fotosyntézou. Čirok je zařazen mezi tzv. erozní plodiny. Erozní koeficient se u čiroků uvádí o třetinu až polovinu nižší než u kukuřice, Silně prokoření půdu, zanechává v ní hodně posklizňových zbytků a má neutrální bilanci organické hmoty. Nahradí kukuřici v aridních podmínkách, na horší půdě, při problémech se zvěří včetně prasat, nebo problémech s bázlivcem, drátovci. Výhodou je i jejich dobrý zdravotní stav, netrpí chorobami pat stébel a fuzariózami. Proto je povolen i do směsí meziplodin. Čiroky jsou méně náročné na vodu i živiny. Pro růst potřebují asi o 1/3 vody méně než kukuřice a v extrémním suchu mají i schopnost přejít do klidového stavu a obnovit růst v souvislosti s nadcházejícími dešti. Herbicidní ochrana čiroků je levná a jednoduchá, nízká je i cena osiva. Mladý čirok má v půdě sanitární účinky, a proto se využívá jako meziplodina se silným biofumigačním efektem, a to zejména jako přerušovač v osevních postupech s bramborami a zeleninou (ničí zejména houbové patogeny, háďátka a částečně i drátovce).

Zdroj informací: VÚRV, v. v. i.

krávy
Komfort dojnic a udržitelnost chovu
Komfort a udržitelnost jsou pravděpodobně dvě z největších současných módních slov v chovu dojnic. Do...
Titulka TUZ
Leader PF Full Electric - samojízdný krmný vůz s elektrickým pohonem
U manipulační techniky, určené pro provoz v zemědělské výrobě, je elektropohon zajímavou alternativou...
Výběr z příspěvků