hlavička webu

Přesná aplikace kejdy bez ztrát živin

Zemědělství s udržitelnějšími technologiemi hospodaření nabývá stále více na významu. Je to z legislativního důvodu, kvůli postojům veřejnosti a rostou také ceny umělých hnojiv. Optimální využití živin z organických hnojiv je proto důležitější než kdy jindy. Oba injektory kejdy Veenhuis pro travní porosty a pro ornou půdu se ukazují při využití dusíku jako vysoce účinné.

Přesné hnojení je optimální aplikace kejdy na plochu řízením aplikační dávky tak, aby bylo pro plodinu vždy k dispozici požadované množství živin. Použití systémů GPS a řízení sekcí na aplikátorech Veenhuis je zde klíčové. Systém GPS v kombinaci s aplikátory Veenhuis zajišťuje, že kejda může být aplikována přesně na správném místě bez opakované aplikace.

Pro aplikaci kejdy na travních porostech nabízí Veenhuis různé injektory. Produktová nabídka injektorů kejdy se skládá ze čtyř řad: Ecoject, Euroject Pro, Euroject Twin a Premiumject. Kromě toho společnost Veenhuis nabízí botkové injektory kejdy pod názvem Farmject.

Aplikátory Euroject Pro

Příkladem profesionálního injektoru, vyvinutého pro tažené cisterny na kejdu a samojízdné stroje, je Veenhuis Euroject Pro. Základem je paralelogramový systém Veenhuis. Paralelogramové prvky optimálně sledují stopu a kopírují půdu, takže každá botka vždy aplikuje kejdu pod úhlem 90 stupňů a ve stejných vzdálenostech od půdy.

Na každý prvek jsou zavěšeny dva kotouče. Prvky se pohybují nahoru a dolů díky hydraulicky odpruženému paralelogramu. Aplikátory Euroject Pro jsou vybaveny unikátním trojdílným kotoučem, který zůstává ostrý i v průběhu opotřebování. Konstrukce zajišťuje, že nedojde k poškození trávníku. Euroject Pro je také mimořádně vhodný pro hnojení porostů obilovin v průběhu jejich vegetace. K dispozici je v pracovních záběrech od 5,63 m až do 9,38 m.

Přesné hnojení Nutri-flow

Veenhuis je zakladatelem systému Nutri-flow a jde ještě o krok dále, pokud jde o přesné hnojení. U systému Nutri-flow se kejda hodnotí na základě obsahu živin. Pomocí NIRS se v protékající kejdě měří obsah živin jako je dusík, fosfor a draslík. Tato analýza může probíhat před přepravou kejdy, ale také v reálném čase během její aplikace. Systém Veenhuis Nutri-flow zajišťuje ještě efektivnější využití organického hnojiva.

Více informací v Mechanizaci zemědělství.

Optimální kopírování půdy paralelogramem s hydraulickým výkyvem
kompostárna
Nový program podpoří budování kompostáren
Národní program Životní prostředí (NPŽP) z prostředků Národního plánu obnovy otevírá zcela novou dotační...
schéma Gasum
Řešení pro úpravu a zkapalňování bioplynu
Technologická skupina Wärtsilä dodá know-how a zařízení pro významný švédský projekt bioLNG. Toto řešení...
Výběr z příspěvků