hlavička webu

Principy udržitelných systémů

Světový fond na ochranu přírody (WWF) ve spolupráci se společností Tesco uveřejnil principy udržitelných potravinových systémů, vědecká doporučení pro udržitelnou transformaci potravinářského průmyslu ve střední Evropě. Společnost Tesco implementuje opatření na ochranu planety do svého podnikání. Sdělil to externí manažer komunikace Michal Kuzmiak.

V současné době je celosvětová produkce potravin příčinou klimatické krize, neboť se podílí 30 procent na emisích skleníkových plynů způsobených lidskou činností. Zemědělství zabírá polovinu obydlené půdy na planetě, potravinový systém je tak jednou z největších hrozeb pro přírodu, protože způsobuje až 60 procent celosvětového úbytku biologické rozmanitosti.

Principy WWF pro udržitelné potravinové systémy ve střední Evropě jsou pak vědecky podloženým doporučením pro maloobchodníky, zpracovatele a výrobce potravin. Pro potravinářský průmysl jsou stanoveny konkrétní cíle v oblastech, jako jsou klima, plýtvání potravinami, obaly, odlesňování, zemědělství, rybolov a stravování. Přijetí těchto zásad do obchodní praxe je cestou ke snížení emisí, omezení plýtvání potravinami a udržitelnějším obalům. Společnost Tesco se zavázala implementovat tyto principy ve svém podnikání společně se svými partnery, aby podpořila transformaci směrem k udržitelné výrobě a spotřebě. „Potraviny mají zásadní význam pro naše zdraví a zdraví planety. Ve společnosti Tesco jsme podnikli první důležité kroky ke snížení emisí, omezení plýtvání potravinami a odstranění těžko recyklovatelných materiálů z našich obalů. A jsem rád, že naši dodavatelé dělají totéž. Abychom však skutečně změnili potravinový systém, musíme změnit způsob, jakým jako odvětví spolupracujeme v celém dodavatelském řetězci. Věřím, že nás budou následovat další společnosti v celém potravinářském sektoru a v souladu s principy WWF se rovněž přihlásí k udržitelnému podnikání,“ řekl Matt Simister, generální ředitel společnosti Tesco ve střední Evropě. Aby Tesco snížilo svůj dopad na planetu, snaží se dosáhnout řady ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti. Do roku 2025 hodlá snížit množství potravinového odpadu v celé skupině Tesco na polovinu, dosáhnout stoprocentní recyklovatelnosti všech obalů své značky a zvýšit prodej rostlinných produktů o 300 procent. Do roku 2035 by se pak mělo stát uhlíkově neutrální ve všech svých provozech.

IMG_1858 (1)
Ekologická produkce bylinek
Jediný celoroční producent kulinářských bylinek u nás je důkazem, že i produkce ve velkém může být v...
farmrobo3
Platforma FarmRobotix
Německá společnost (DLG) představuje novou mezinárodní platformu FarmRobotix pro zemědělce a odborníky,...
Výběr z příspěvků