hlavička webu

RNA interferencí proti mandelince bramborové

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) registrovala biopesticidní přípravek obsahující účinnou látku s komerčním názvem Ledprona. Jedná se o nový nový typ přípravku, který využívá přirozený mechanismus – RNA interferenci (RNAi) – používaný rostlinami a živočichy k ochraně proti chorobám.

Úřad o tom informoval na svých stránkách s tím, že produkt je zatím registrován na tři roky, což je lhůta, která je v souladu s přístupem EPA k ostatním novým biopesticidním přípravkům. Agentura v souvislosti s tím uvedla, že podporuje pokrok v oblasti nových pesticidních technologií, protože tyto nahrazují toxičtější pesticidy na chemické bázi, poskytují zemědělcům další nástroj pro řešení problémů spojených se změnou klimatu a další nástroj pro antirezistentní strategie. Tento přípravek na bázi RNAi je podle ní prvním dsRNA pesticidem na světě, který je povoleno komerčně používat a aplikovat na rostliny.

Ledprona je postřikový přípravek s dvouřetězcovou ribonukleovou kyselinou (dsRNA), který je zaměřen na mandelinku bramborovou. Ta, kromě vysoké škodlivosti, dokáže rychle vytvářet rezistenci vůči insekticidům na chemické bázi. Ledprona škůdce hubí tím, že „umlčí“ gen potřebný k produkci proteinu PSMB5, jehož úloha je pro mandelinku zásadní. Nevzniká ovšem geneticky modifikovaný organismus. V USA se v současné době používají proti mandelince neonikotinoidy (např. thiamethoxam), spinosiny, abamektin, novaluron (regulátor růstu hmyzu), diamidy (např. cyantraniliprole) a některé jejich tank-mixy. V souladu se svou povinností zajistit, aby přípravek neměl nepřiměřené nepříznivé účinky na životní prostředí, včetně toho, že rezidua přípravku jsou bezpečná pro spotřebu, provedla EPA důkladné hodnocení a zjistila, že neexistuje žádné riziko ohrožení lidského zdraví a životního prostředí.

wiki kovy
Biorecyklace vzácných prvků pomocí bakterií
Společný výzkum univerzit BOKU Tulln a IMC University of Applied Sciences Krems (Kremže) v Rakousku ukazuje...
Case IH Xpower Web 1
Na plevelné rostliny s elektrickým proudem
Výrobce Case IH přinesl na letošní veletrh Agritechnica 2023 řešení pro zemědělské podniky všech velikostí....
Výběr z příspěvků