hlavička webu

Secí stroj nejen pro přímé setí

Stále častěji se v souvislosti s pěstováním polních plodin hovoří o omezování počtu jednotlivých operací při zpracování a předseťové přípravě půdy. Zemědělce k tomu vede řada důvodů, například nedostatek pracovních sil, snaha zvýšit produktivitu práce a snížit náklady. Velmi často také způsob předseťové přípravy ovlivňuje nedostatek vody v půdě.

Zcela bez přípravy

Jednou z alternativních technologií, o níž se dnes také často hovoří, je no-till, tedy přímé setí do nezpracované půdy přímo po sklizni. Jde o metodu šetrnou k půdě i životu v ní. A právě pro příznivce technologie no-till výrobce Horsch nabízí secí stroj Avatar. Tento univerzální secí stroj je schopen kvalitně zasít přímo do mulče (ale i do připravené půdy), do půdy suché i mokré. Může být osazen dvou- nebo tříkomorovým zásobníkem, jeho secí botky jsou podle pracovního záběru umístěné buď ve dvou řadách s roztečí 16,7 cm (pracovní záběry 3 až 8 m), nebo v jedné řadě s roztečí 25 cm (od 12 m). Druhá varianta je vhodná i pro hybridní zemědělství, protože při této rozteči řádků umožňuje řadu mechanických kultivačních zásahů. Jednokotoučovou výsevní botku single disc s kluznou patkou pro vytvoření drážky tvaru V doplňuje kolo pro vedení hloubky. To může být plné (univerzální) a nebo paprskové (vhodné do jílovitých půd). Toto kolo jednak udržuje konstantní hloubku setí, jednak zpětně utužuje půdu v drážce, čímž snižuje výpar.

Při setí disk botky odstraní rostlinné zbytky a patka vytvoří V drážku. Do té je následně uloženo osivo a uzavírací kolečko drážku opět zahrne a utuží.

Mezi přednosti stroje Avatar v technologii no-till patří nejen kvalitní setí, ale také snížení eroze a pozitivní vliv na biologickou aktivitu v půdě.

Jednokotoučové secí botky
konference 4
Udržitelná produkce vepřového masa v německém pojetí
Budoucnost produkce vepřového masa v Evropské unii byla stěžejním tématem listopadové konference pro...
1 generacni ryby
Chov ryb v recirkulačních akvakulturách má budoucnost
Chov sladkovodních ryb v recirkulačních akvakulturních systémech je podle Evropské unie zejména řešením...
Výběr z příspěvků