hlavička webu

Šetrné substráty s minimální uhlíkovou stopou

Rašeliniště jsou mokřady, které představují 3 % povrchu zeměkoule, ale samotné obsahují 33 % suchozemského CO2 a hostí 50 % biologické rozmanitosti. Téměř polovina rašelinišť je nyní vážně poškozena v důsledku nadměrného využívání v zahradnické produkci. V současné době převážná většina substrátů prodávaných jednotlivcům a profesionálům (zahradníkům, školkařům) stále obsahuje rašelinu, přičemž se očekává, že trh s substráty se díky ozelenění měst a rozvoji plodin bez půdy masivně rozšíří. Terre au Naturel nabízí variantu, která splňuje očekávání zachování přírodních zdrojů a lze je využít v ekologickém zemědělství.

V roce 2017 tento trh představoval celosvětově 112 milionů m3 při objemu odhadovaném na 6,7 ​​miliardy eur. Předpokládá se, že do roku 2050 může dojít až ke čtyřnásobnému objemu. K podpoře tohoto rychlého rozvoje při zachování rašelinišť jsou naléhavě zapotřebí alternativní ekologická řešení. Francouzská společnost Florentaise má vlastní řešení pro snížení intenzivního využívání rašelinišť a s ním spojenými masivními emisemi skleníkových plynů. Hortifibre® a Turbofibre®, patentovaná dřevěná vlákna Florentaise vyrobená z dřevěných štěpků a kůry, jsou osvědčenými alternativami. Tyto dva ekologicky šetrné produkty mají uhlíkovou stopu 20 až 50krát menší než rašelina, kterou v substrátu nahrazují. Uvedení těchto dvou produktů na trh umožní přenést plánovanou odstávku těžby posledního povoleného rašeliniště ve Francii (Baupte, Manche) na konci roku 2026. Společnost připomíná, že rašelina již představuje menší část jejích dodávek s pouhými 23 % materiálů používaných k výrobě substrátů. K 30. červnu 2022 tak 77 % surovin používaných pro jejich výrobu rašelinu neobsahovalo . Cílem skupiny je i nadále postupně v průběhu let snižovat podíl rašeliny, aby ji nakonec zcela nahradily jiné alternativy.

Z hlediska udržitelnosti je Hortifibre® a Turbofibre® řešením, neboť dochází ke snížení emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu produktu, řádově 20 až 50krát ve srovnání s rašelinou. Tato eko-inovativní nabídka je nyní konkurenceschopná: se stejným agronomickým výsledkem je vyvážená směs o 17 % levnější než směs na bázi rašeliny. Výrobní proces dřevěných vláken Hortifibre® a Turbofibre®, na kterém je založena účinnost těchto produktů nahrazujících rašelinu, je jedinečný a chráněný patentem.
Jsou vyráběna podle specifického procesu s tzv. „Twin screw“ výrobní linkou založenou na extruzi a termomechanickém rozvláknění kůry nebo štěpky na vysoce kvalitní suroviny z oběhového hospodářství. Klíčovými výhodami tohoto procesu je celková dezinfekce materiálů při kontrole velikosti částic. Tato dřevitá vlákna pak mohou být buď zabudována do kompletních substrátů prodávaných konečným spotřebitelům ve Francii nebo jako komponent pro výrobce substrátů distribuovaný do všech evropských států.

Substráty společnosti Florentaise svými agronomickými vlastnostmi shodnými s rašelinou zadržují vodu nezbytnou pro potřeby rostlin. Dobré provzdušňování a propustnost je využíváno patentované dřevěné vlákno Hortifibre®, vyrobené z dřevěných štěpků z lokálních pil. Na struktuře půdy a jejím provzdušňování se podílí i kůra z měkkého dřeva francouzského původu. Živiny jsou krátkodobě a střednědobě zajištěny přidáním Terrafumur®, hnojivy a kompostem. Pro podporu vývoje kořenů a růstu rostlin jsou do kompletních substrátů přidávány hnědé řasy z Bretaně.  A konečně i u obalů dochází k optimalizaci ke snížení uhlíkové stopy. Jsou vyrobeny z více než 60% z recyklovaných plastů. Své inovativní produkty představila společnost Florentaise na posledním ročníku veletrhu Salon du Végétal.

 

Ekologicky šetrné substráty pro obchodní řetězce mají obaly z recyklovaných plastů Foto: D. Urešová
Výrobní proces dřevěných vláken Hortifibre® a Turbofibre®, na kterém je založena účinnost produktů nahrazujících rašelinu, je jedinečný a chráněný patentem Foto: Florentaise
IMG_5358
Secí stroj nejen pro přímé setí
Stále častěji se v souvislosti s pěstováním polních plodin hovoří o omezování počtu jednotlivých operací...
Po několika suchých sezónách se manželé začali více věnovat také zadržování vody v krajině, a to jak pomocí obnovy stávajících vodních nádrží, tak budováním nových
Mimořádný přístup ke krajině
V širokém údolí mezi vrchy Brd a Středočeskou pahorkatinou v okrese Příbram leží na Lhoteckém potoce...
Výběr z příspěvků