hlavička webu

Secí stroj pro všechny technologie

Zemědělský podnik Hanácká zemědělská a. s., sídlící v Dolanech u Olomouce, si nedávno pořídil nový model přesného secího stroje Kinze. Ten umožňuje setí kukuřice či řepky na vzdálenost 75 i 37,5 cm, a to bez zdlouhavé přestavby. Je současně vhodný i pro setí do nepřipravené nebo jen částečně připravené půdy. Kinze 3505 ASD 8R Interplant je tak secí stroj připravený na všechny technologie setí, ty současné i nastupující, včetně regenerativního zemědělství a technologie setí no-till

Kinze 3505 ASD 8R Interplant je osmiřádkový model (Interplant znamená, že je vybaven 15 výsevními vozíky) a vzduchem dopravovaným osivem. Secí stroj je vybaven dvěma centrálními zásobníky na osivo (2 x 1 m3), jejichž kapacita vystačí u šestimetrového stroje na jeden den setí (přibližně 40 ha). Výsevní jednotku tvoří sada prstových kol, která odhrnou případné rostlinné zbytky, zvlněný disk (koltr) připravující seťové lůžko, vhodný pro setí do vymrzajících meziplodin nebo třeba po sklizni GPS, dvoudisková výsevní jednotka s opěrnými koly a nakonec pár zamačkávacích kol pro zpětné utužení.

Osivo putuje ze zásobníku do secích botek s nastavitelným pneumatickým přítlakem. Ten je levnější variantou (oproti hydraulickému), v našich půdních podmínkách však naprosto vyhovující. Jeho předností je, že při vyšších rychlostech setí výrazně tlumí vibrace secí botky.

Kinze 3505 ASD 8R Interplant umožňuje sít jednu plodinu všemi vozíky na 37,5 cm nebo sít zadními vozíky kukuřici na 75 cm a předními pomocnou plodinu. Velkou předností je možnost bezorebného setí, které usnadňuje hmotnost stroje koncentrovaná do nosného rámu stroje. Přestavba secího stroje z 37,5 na 75 cm netrvá obsluze déle než 10 cm, zvládne ji v pohodě na poli před setím.

Další výhodou tohoto secího stroje je v systému precizního zemědělství možnost variabilního setí
V budoucnu by v lidské výživě mohly nalézt větší uplatnění také výlisky nebo extrakční šroty. Řepkové bílkoviny na rozdíl od sójových nepatří mezi alergeny Foto Jana Pančíková
Využití vedlejších produktů zpracování řepky v lidské výživě
Hlavní důvod pěstování a využití řepky v praxi představuje olej získaný ze semen. Olej nachází uplatnění...
Maxima_1
Technika nejen pro přesné setí
V segmentu přesného setí má výrobce Kuhn v nabídce různé typy secích strojů. Jednotlivé modely se liší...
Výběr z příspěvků