Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Secí stroj pro všechny technologie

Zemědělský podnik Hanácká zemědělská a. s., sídlící v Dolanech u Olomouce, si nedávno pořídil nový model přesného secího stroje Kinze. Ten umožňuje setí kukuřice či řepky na vzdálenost 75 i 37,5 cm, a to bez zdlouhavé přestavby. Je současně vhodný i pro setí do nepřipravené nebo jen částečně připravené půdy. Kinze 3505 ASD 8R Interplant je tak secí stroj připravený na všechny technologie setí, ty současné i nastupující, včetně regenerativního zemědělství a technologie setí no-till

Kinze 3505 ASD 8R Interplant je osmiřádkový model (Interplant znamená, že je vybaven 15 výsevními vozíky) a vzduchem dopravovaným osivem. Secí stroj je vybaven dvěma centrálními zásobníky na osivo (2 x 1 m3), jejichž kapacita vystačí u šestimetrového stroje na jeden den setí (přibližně 40 ha). Výsevní jednotku tvoří sada prstových kol, která odhrnou případné rostlinné zbytky, zvlněný disk (koltr) připravující seťové lůžko, vhodný pro setí do vymrzajících meziplodin nebo třeba po sklizni GPS, dvoudisková výsevní jednotka s opěrnými koly a nakonec pár zamačkávacích kol pro zpětné utužení.

Osivo putuje ze zásobníku do secích botek s nastavitelným pneumatickým přítlakem. Ten je levnější variantou (oproti hydraulickému), v našich půdních podmínkách však naprosto vyhovující. Jeho předností je, že při vyšších rychlostech setí výrazně tlumí vibrace secí botky.

Kinze 3505 ASD 8R Interplant umožňuje sít jednu plodinu všemi vozíky na 37,5 cm nebo sít zadními vozíky kukuřici na 75 cm a předními pomocnou plodinu. Velkou předností je možnost bezorebného setí, které usnadňuje hmotnost stroje koncentrovaná do nosného rámu stroje. Přestavba secího stroje z 37,5 na 75 cm netrvá obsluze déle než 10 cm, zvládne ji v pohodě na poli před setím.

Další výhodou tohoto secího stroje je v systému precizního zemědělství možnost variabilního setí

Plzen02
Plzeňský kraj vyhlásil nové dotace do krajiny
Plzeňský kraj vyhlásil nový dotační program Zdravá krajina. Má zlepšit životní prostředí regionu. Pro...
libstat 1
Ambiciózní záměr se daří naplňovat
Robotická stáj pro pět set dojnic a stovku telat, kterou společnost DS Holding, a. s., před rokem vybudovala...
Uvodni_foto
Čas robotů přichází
Společnost AGRI-PRECISION s. r. o. je firma specializovaná na precizní zemědělství, především monitorovací...