hlavička webu

Traktor na metan, sériové výroby

Od roku 2006 započala společnost New Holland svoji strategii zaměřenou na získávání energie z alternativních a obnovitelných zdrojů paliv. Známý byl zejména její traktor NH2, poháněný pomocí vodíku, z něhož se získává elektrická energie v palivovém článku. Ovšem koncepce používání vodíku je ještě vzdálená tomu aby se dala masově využívat ve vozidlech, zejména proto, že není smysluplně zvládnutá jeho výroba. V současné době se získává převážně z fosilních paliv a tím se ekologický efekt tohoto, jinak zajímavého paliva vytrácí.

Jiná situace je u metanu. Ten je často používán jako palivo například u autobusů MHD, protože emise škodlivin při jeho spalování jsou nízké a zbytkové hodnoty CO, HC či oxidů dusíku se z výfukových plynů snadno odstraní pomocí klasického katalyzátoru, který se ve vozidlech používá již desítky let.

V případě použití metanu jako paliva pro spalovací motor v traktoru nejde primárně až tak o emise škodlivin. Důležité je i to, že toto palivo je v zemědělských provozech dostupné díky hojnému zastoupení bioplynových stanic. A díky tomu může mít spalování biometanu ekologický přínos, protože pak jej můžeme považovat za obnovitelný zdroj energie.

Již v roce 2013 zahájila společnost New Holland vývoj traktoru, který by spaloval metan. Jednoznačné předpoklady, že by mohl jít do sériové výroby, však nastaly až před třemi roky. To byly oficiálně představeny speciální motory FPT konstruované pro spalování metanu. Jeden takový (šestiválec se zdvihovým objemem 6,7 l) a výkonem 175 k (včetně navýšení) je použit i v modelu New Holland T6.180 Methane Power. Koncepčně vychází ze svého dieselového sourozence a dosahuje i stejných výkonových parametrů. Ovšem při asi o 30 % nižších nákladech na palivo.

Upraveno pro CNG

Motor v traktoru je pro spalování plynu samozřejmě řádně upraven. Ač klikový hřídel, blok motoru, nebo válce jsou identické jako u vznětového provedení, hlava motoru je zcela jiná. A to z několika důvodů. Jednak musí obsahovat zapalovací svíčky místo vstřikovačů a dále je třeba snížit kompresní poměr (z 18:1 a na 12:1), použít jiné ventily a jejich sedla z důvodu zvýšeného tepelného namáhání a vyřešit i sání vzduchu do motoru. V něm je obvyklý prvek zážehových motorů, tedy škrtící klapka a dále sekvenční vstřikování plynu do jednotlivých válců. Tedy o vstřikování v pravém slova smyslu nejde, protože vstřikovat lze jen kapalinu a metan v nádržích je ve formě CNG, tedy stlačeného plynu. Jedná se o ventily, které plyn mísí se vzduchem těsně před ventily sacími. Vše je samozřejmě řízeno řídící jednotkou, která dávkování plynu upravuje podle signálů z různých čidel, tak jak to známe ze zážehových motorů. Velmi důležitý signál poskytuje lambda sonda vyhodnocující zbytkový obsah kyslíku ve výfukových plynech, podle něhož se mění bohatost směsi tak, aby měl třícestný katalyzátor co nejméně práce. Katalyzátor se v pohodě vejde pod kapotu motoru a metanový traktor má tak klasický výfuk, bez dnes obvyklého rozšíření, v němž se u vznětových motorů nachází katalyzátor SCR.

První dvojka

V současné době jezdí několik dva metanové traktory New Holland i v ČR. Jeden v agregaci s MKV, která je výhodná, neb mezi směnami si může snadno doplnit palivo. Přece jen kapacita základních nádrží provoz limituje. Druhý traktor je vybaven přídavnou nádrží instalovanou do předního tříbodového závěsu, která dobu provozu významně prodlužuje.

Vhodným typem práce může být také mulčování, které nemá extra nároky na tahový výkon traktoru
Při použití biometanu jezdí traktor na obnovitelný zdroj energie
Šestiválec FPT N67 určený pro spalování metanu na veletrhu SIMA 2022. Maximální výkon dosahuje 180 k (1800 ot/min), nejvyšší točivý moment 740 Nm (1500 ot/min)
1 alternativni chov
Pastevní chov prasat
Pobyt zvířat ve venkovním výběhu či na pastvině je také jednou z podmínek ekologického chovu prasat,...
kapkova zavlaha v zelenine F1
Kapková závlaha pro efektivní pěstování zeleniny
Zavlažování zeleniny pomocí kapkové závlahy je současným trendem pro efektivní využití závlahové vody...
Výběr z příspěvků