hlavička webu

Úspěšný postup u krav po otelení

Management u vysokoprodukčních krav je zásadní pro úspěšnou adaptaci na laktaci, udržení vápníku v krvi a zdraví bachoru a pro reprodukci během poporodního období. Splnění nutričních požadavků krav zlepšuje výsledky tranzitní období a zvyšuje plodnost a samozřejmě ekonomiku a udržitelnost mléčné farmy. Reprodukce je klíčovým faktorem v managementu mléčného skotu a problémy v reprodukci mají negativní dopad na ekonomickou udržitelnost.

Negativní energetická bilance během rané laktace nastává v důsledku nedostatečné spotřeby energetických živin z příjmu sušiny po otelení k pokrytí požadavků na energie pro produkci mléka. Negativní energetická bilance (NEB) škodlivě ovlivňuje plodnost a reprodukci tím, že má vliv na funkci hypotalamu, hypofýzy a vaječníků, zpomaluje obnovení ovariálního cyklu, ovlivňuje kvalitu, životaschopnost a funkci oocytů nebo žlutého tělíska. NEB snižuje frekvenci uvolňování LH, má vliv na velikost a rychlost vývoje folikulů, koncentraci estrogenu a progesteronu a velikost žlutého tělíska. Kromě toho metabolity přenášené krví škodlivě ovlivňují oocyty a žluté tělísko. Ztučnění jater a jejich lipidová infiltrace, které jsou nepřímo způsobeny NEB, snižují opět plodnost a reprodukci.

Jak se kráva adaptuje?

Inzulin a leptin mají vyšší koncentrace během období stání na sucho než na počátku laktace a podporují ukládání energie v tukové tkáni. Potřeba živin plodu a placenty vrcholí tři týdny před otelením. Příjem sušiny však klesá o 10 % až 30 % ve srovnání s časnou fází období stání na sucho.

Ketóza

Nízký příjem sušiny doprovázený stresory vede k NEB ještě před otelením, která se po otelení zhoršuje. Kolem porodu se snižuje koncentrace inzulínu a zvyšuje se koncentrace růstového hormonu, aby se mobilizoval uložený tuk a podpořila se produkce mléka. Snížený příjem sušiny a omezený přísun glukózy v důsledku NEB a hromadění tuku v játrech však vedou ke ketóze a ztučnění jater.

Mastitida

Ztráta svalové hmoty začínající před otelením a během prvního týdne po otelení je způsobena zvýšenou mobilizací svalových bílkovin. Během tranzitního období je funkce imunitního systému snížena, což následně vede k vysokému výskytu environmentální mastitidy a metritidy a zvýšené frekvenci zadržování placenty.

Mléčná horečka

Laktace a produkce mleziva vyžaduje obrovské množství vápníku a způsobuje nízkou hladinu vápníku v krvi při otelení, mléčnou horečku a dislokaci slezu tím, že snižuje funkci hladkého svalstva trávicího traktu. Nízká hladina vápníku v krvi navíc ohrožuje funkci imunitních buněk.

Strategie krmení

Příjem sušiny hraje důležitou roli v tom, jaká bude hloubka a trvání NEB. Pro podporu příjmu sušiny po otelení je nutné snížení environmentálních stresorů, zvýšení pohodlí krav, prevence nadměrné kondice (BCS), zamezení nadměrné spotřebě energie během období stání na sucho, poskytnutí dostatku vlákniny. Je třeba dbát na prevenci nadměrného příjmu škrobu po otelení a zvýšení rozdílu mezi kationty a anionty v dávce čerstvě otelených krav.

Složení krmné dávky

Správné složení krmiva během období stání na sucho nebo v období blízko otelení umožní adaptaci bachoru na stravu s vyšším obsahem zrn po otelení a zlepší produktivitu rané fáze laktace. Krávy potřebují být krmeny nízkoenergetickou dávkou po dobu pět týdnů a následně vysokoenergetickou poslední tři týdny před porodem pro dostatečnou adaptaci bachoru. Krmení glukogenní dietou, dokud krávy neobnoví ovariální cyklus, následované dávkami s vyšším obsahem tuku během období inseminace zlepšuje reprodukční úspěch. Doplňování polynenasycených mastných kyselin, jako jsou vápenné soli oleje ze světlice, vápenné soli rybího oleje, zlepšují zdraví dělohy a zvyšují zabřezávání a produkci mléka. Aplikace cílených krmných strategií ke zlepšení příjmu sušiny u čerstvě otelených krav snižuje zdravotní problémy, minimalizuje negativní energetickou bilanci a zlepšuje plodnost.

Plodnost a reprodukce automaticky

Vizuální pozorování estrálního chování je tradiční metodou, ale je považováno za pracné a časově náročné. Technologie automatické detekce říje, jako je pedometr, akcelerometr, ultrasonograf, IVF, systémy počítačového vidění, umělá inteligence a analýza obrazu, se na farmách používají k přesné detekci říje a ke zlepšení reprodukce stáda.  Interval, servis perioda, diagnóza březosti, strategie pro nebřezí krávy, volba reprodukčního programu, správný management krav v období před a po otelení i aplikace specifického softwaru pro řízení farmy jsou klíčové pro úspěch reprodukčních programů ve stádech krav a udržitelnost mléčné farmy.

Podle velikosti plochy, mohou na sucho stojící krávy být ve větší skupině, ale vždy záleží na hygieně prostředí
Krmná dávka dojnic v době stání na sucho i po otelení musí být správně zvolená
Senzor na obojku dojnice měří chování při příjmu krmiva a může detekovat NEB a pedometrem se zjišťuje kroková aktivita krávy pro detekci říje
amazone
Spolupráce při chytrém zemědělství
Firma Amazone spolu s organizací FieldView, platformou společnosti Bayer pro digitální zemědělství, pokračují...
Porost kukuřice s podsevem žita a hrachu Foto Antonín Kintl
Nová technologie pěstování kukuřice
V rámci technologií precizního zemědělství se intenzivně vyvíjí možnost využití dronů pro mapování pozemků,...
Výběr z příspěvků