Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Zdroj bílkovin pro krmivo budoucnosti

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH dodává kompletní systém krmení hmyzu pro polského výrobce krmiv HiProMine. Společnost z Robakowa u Poznaně vyrábí hmyzí protein ve velkém měřítku pomocí chovu mouchy bráněnky (Hermetia illucens, Black Soldier Fly). S novou technologií WEDA se každý den vyrobí 550 tun substrátu. Technologie tak vytváří řetězec koloběhu živin, kde hmyz tvoří most mezi rostlinnými odpady a trvale udržitelným krmivem pro zvířata. Podobně dodává technologii i rakouská společnost SCHAUER.

Výživa rostoucí světové populace

Využití mouchy jako krmného hmyzu tak může v budoucnu významně přispět k nasycení rostoucí světové poptávky po potravinách a top způsobem, který šetří přírodní zdroje. Ve srovnání s jinými krmivy je hmyz jediným zdrojem bílkovin, pro který je surovina stoprocentně využitelná. Navíc při výrobě živočišných bílkovin nevzniká téměř žádný odpad. Naopak, larvy se během vývinu živí výhradně organickým odpadem. Moucha Hermetia illucens se vyznačuje extrémně rychlým vývojem, fáze larvy se krmí po zpracování asi sedm dní.

V systémech krmení hmyzu HiProMine jsou k tomuto účelu použity osvědčené technologie WEDA Dammann & Westerkamp.

Levný, na živiny bohatý a ekologický zdroj bílkovin

Krmiva na bázi hmyzu jsou v současné době již schválena pro domácí zvířata, drůbež, prasata a akvakulturu. Pokud se tato technologie prosadí po celém světě, hmyz má potenciál stát se levným, na živiny bohatým a ekologickým zdrojem bílkovin pro všechna krmiva pro zvířata.

Damian Jozefiak, jeden ze zakladatelů HiProMine a profesor na Poznaňské zemědělské univerzitě, je s vyhlídkami a dosavadní spoluprací velmi spokojen: „Se společností WEDA jsme našli přesně toho správného technologického partnera, který nám nabízí bezpečnost výroby, kterou jsme potřeba udržitelného rozvoje tohoto oboru podnikání,“ shrnuje.

 

Společnost Schauer dodává rovněž technologii pro krmení hmyzu

Expozice společnosti Weda na EuroTieru v Hannoveru v roce 2022

met1u
Traktor na metan, sériové výroby
Od roku 2006 započala společnost New Holland svoji strategii zaměřenou na získávání energie z alternativních...
1
Podpora zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů přispěje k udržitelnosti
Nový dotační titul ministerstva životního prostředí (MŽP) propojí několik pro životní prostředí příznivých...
2 drubezarna
Chov slepic v mobilním kurníku
Znovuzavádění mobilních kurníků pro chov nosnic může sice působit jako retro, ale s klasikou, která u...