hlavička webu

Zdroj bílkovin pro krmivo budoucnosti

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH dodává kompletní systém krmení hmyzu pro polského výrobce krmiv HiProMine. Společnost z Robakowa u Poznaně vyrábí hmyzí protein ve velkém měřítku pomocí chovu mouchy bráněnky (Hermetia illucens, Black Soldier Fly). S novou technologií WEDA se každý den vyrobí 550 tun substrátu. Technologie tak vytváří řetězec koloběhu živin, kde hmyz tvoří most mezi rostlinnými odpady a trvale udržitelným krmivem pro zvířata. Podobně dodává technologii i rakouská společnost SCHAUER.

Výživa rostoucí světové populace

Využití mouchy jako krmného hmyzu tak může v budoucnu významně přispět k nasycení rostoucí světové poptávky po potravinách a top způsobem, který šetří přírodní zdroje. Ve srovnání s jinými krmivy je hmyz jediným zdrojem bílkovin, pro který je surovina stoprocentně využitelná. Navíc při výrobě živočišných bílkovin nevzniká téměř žádný odpad. Naopak, larvy se během vývinu živí výhradně organickým odpadem. Moucha Hermetia illucens se vyznačuje extrémně rychlým vývojem, fáze larvy se krmí po zpracování asi sedm dní.

V systémech krmení hmyzu HiProMine jsou k tomuto účelu použity osvědčené technologie WEDA Dammann & Westerkamp.

Levný, na živiny bohatý a ekologický zdroj bílkovin

Krmiva na bázi hmyzu jsou v současné době již schválena pro domácí zvířata, drůbež, prasata a akvakulturu. Pokud se tato technologie prosadí po celém světě, hmyz má potenciál stát se levným, na živiny bohatým a ekologickým zdrojem bílkovin pro všechna krmiva pro zvířata.

Damian Jozefiak, jeden ze zakladatelů HiProMine a profesor na Poznaňské zemědělské univerzitě, je s vyhlídkami a dosavadní spoluprací velmi spokojen: „Se společností WEDA jsme našli přesně toho správného technologického partnera, který nám nabízí bezpečnost výroby, kterou jsme potřeba udržitelného rozvoje tohoto oboru podnikání,“ shrnuje.

 

Společnost Schauer dodává rovněž technologii pro krmení hmyzu
Expozice společnosti Weda na EuroTieru v Hannoveru v roce 2022
pasou se
Světlá budoucnost pro pastvu slepic
Pastva drůbeže je udržitelná zemědělská technika, která se týká chovu nosnic, masných kuřat, perliček...
1 One Mark
Pasoucí se skot na půdě zachytí více uhlíku, než kolik (skleníkových plynů) produkuje
Podle výzkumného týmu firmy Alltech je zemědělství jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů,...
Výběr z příspěvků