hlavička webu

Alternativy pěstování dřevin mimo volnou půdu

Nizozemské Centrum aplikovaného výzkumu rostlin (PPO) se zabývá výzkumem v rámci celého zemědělského sektoru. Ve spolupráci se školkaři hledá inovativní způsoby pěstování, které by měly co nejméně zatěžovat životní prostředí, zároveň by však měly zefektivnit produkci se zachováním kvalitativních parametrů na co nejvyšší úrovni. V posledních letech probíhá výzkum pěstování kultur mimo půdu, v rámci kterého se za pomoci nové metody pokoušejí najít co nejšetrnější cestu produkce školkařského materiálu prvotřídní kvality bez většího zatížení půdy.

Výsledkem by měly být kvalitní, zdraví a odolní jedinci a minimalizace nákladů v průběhu jejich pěstování. Systém zahrnuje tzv. Pot-in-pot (květináč zasazený do květináče), dále pak pěstování v závěsných kontejnerech, Air pot U system – rostliny jsou umístěny ve speciálních korytech nad zemí.

Pot-in-pot

Kombinace výhod pěstování ve volné půdě se snadnější kontrolou přísunu živin či zaplevelení. Tento systém není v oblasti pěstování úplnou novinkou. Dostává se však opět do centra zájmu  v kontextu s optimalizací pěstebních postupů. Mezi jeho hlavní výhody patří minimalizace vyvrácení rostlin, přehřívání, snadné a rychlé vyjmutí k přepravě po dosažení požadované  velikosti, efektivní hospodaření při závlaze a využití živin. Kořenový bal lépe reguluje teplotu a při vyjímání rostlin nedochází k jeho poškození. Tento systém pěstování není omezen  terénem, lze jej umístit nejen na rovinatou plochu, ale také do kopcovitého terénu. Jeho instalace sice vyžaduje vyšší vstupní náklady, ale v dlouhodobém horizontu je daleko úspornější jak  z hlediska efektivnějšího přísunu živin, které nejsou vyplavovány do volné půdy, tak z hlediska snížení pracovních operací.

Air pot U

Tento systém lze využít v praxi nejen pro pěstování dřevin, ale také trvalek a letniček. Jde o ekonomicky životaschopnou kultivaci s co nejmenšími emisemi přípravků na ochranu rostlin a  živin. Pěstitelé nemusejí čelit půdním chorobám a mají lepší kontrolu nad svými výpěstky. Tento způsob umožňuje jednodušší regulaci růstu a ekonomičtější hospodaření s vodou, živinami  a přípravky na ochranu rostlin. Z praktického hlediska poskytuje lepší pracovní podmínky, jelikož rostliny jsou umístěny v běžné pracovní výšce.

Výzkum pěstování rostlin v Air pot U systemuvykazuje převažující výhody s minimem negativních dopadů. Kořenový systém oproti pěstování ve volné půdě je bohatší na kořenové vlášení, rostliny nejsou napadány půdními chorobami, snáze se reguluje růst pomocí zálivky a přísunu živin, umožňuje intenzivní pěstování při snížené aplikaci chemických prostředků, dochází k  minimálním ztrátám živin, neznečišťuje se půda rezidui a snižuje se náročnost pracovních operací včetně vyjímání rostlin při přepravě k zákazníkovi. Nevýhodami jsou vyšší pořizovací  náklady, synchronizovaný růst rostlin související s dosažením požadované velikosti u všech rostlin najednou a následnou nutností zajistit dostatečný odbyt a nižší mrazuvzdornost. V  neposlední řadě je nezbytné zmínit, že tento způsob pěstování není vhodný pro všechny druhy.

Text a foto Daniela Urešová

Jednou z výhod tzv. okapového pěstování (Air pot U system) je snadná manipulace při odebírání rostlin k přepravě
POR 1
O novele rostlinolékařského zákona
Začátkem července začala platit novela rostlinolékařského zákona, která přináší některá nová pravidla...
1-kotel
Kotel na dřevní štěpku je dobrá investice
Česká rodinná firma DŘEVO-PRODUKT SV se již více než 25 let věnuje zpracování dřeva a jeho dalším, zejména...
Výběr z příspěvků