Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Biologická ochrana proti zavíječi zimostrázovému

zavíječ zimostrázový (foto A. Muška)

Zavíječ zimostrázový je výrazným škůdcem, který se velmi rychle rozšířil po celé Evropě. Původně asijský druh významně poškozuje keře Buxus v okrasných výsadbách i jeho přirozených porostech. Společnost IF Tech uvedla na trh inovativní produkt určený k likvidaci tohoto škůdce, který je svou šetrností k životnímu prostředí vhodný i pro pěstování v ekologickém režimu.

Buxor® je biologický ochranný prostředek proti zavíječi zimostrázovému založený na aplikaci larev zlatoočka Chrysoperla lucasina ve stadiu L2. Tyto larvy jsou schopny se živit vajíčky a housenkami po dobu čtrnácti dnů po vysazení. Jedná se o účinnou ekologickou metodu, snadno použitelnou k ochraně parků a zahrad i přirozených ploch, aniž by došlo ke znehodnocení životního prostředí. Jakmile se vylíhnou dospělci, živí se pylem a nektarem, čímž přispívají k opylování květin. Buxor® je inovativním produktem díky svému dvojímu účinku. Boji proti zavíječi zimostrázovému a schopnosti opylování rostlin. Umožňuje tak podporovat ekologickou rovnováhu pro udržitelný rozvoj ošetřovaných oblastí.

Přípravek se aplikuje na napadené rostliny v létě, přibližně v polovině července, kdy efektivně hubí housenky 2. generace. Buxor® je vhodný i k použití v ekologickém zemědělství. Společnost IF Tech jej dodává v několika variantách balení, pro profesionální zahradníky i soukromé osoby.

Zavíječ zimostrázový pochází z východní části Asie (Indie, Čína, Taiwan a Korea), z ruského Dálného východu a Japonska. Do Evropy byl pravděpodobně zavlečen zásilkou komodit do Německa nebo Nizozemska. Po Evropě se následně rozšířil sazenicemi zimostrázů a částečně i samovolně. Jelikož je velmi dobrým letcem, z míst zavlečení se šíří také aktivně, 5–10 km za rok. Na území České republiky byl poprvé zaznamenán v roce 2011 a v letech 2014–2017 osídlil většinu našeho území. Zavíječ zimostrázový má u nás zpravidla dvě generace do roka, při teplém podzimu se mohou částečně vylíhnout i housenky třetí generace.

Žír housenek poškozuje mnohem více listů, než spotřebuje samotný škůdce. Narušené listy opadávají nebo zasychají, proto je silnější napadení keře velmi nápadné a dochází k jeho výraznému estetickému znehodnocení. Po jarním holožíru zimostrázy částečně znovu obrostou, ale opakovaný žír housenek letní generace již může způsobit prosychání nebo odumření keřů.

Francouzská společnost IF Tech, se sídlem v Ponts-de-Cé poblíž Angers, se zabývá výzkumem a produkcí přípravků na ochranu a růst rostlin, které nahrazují pesticidy a chemická hnojiva. Byla založena Christianem Heckerem v roce 2004. Součástí vývojářského týmu jsou profesionální entomologové a agronomové. Společnost se věnuje dvěma stěžejním oblastem – biologické ochraně a biostimulátorům. Produkty IF Tech jsou určeny pro zahrady, zelená prostranství, rostlinnou a zemědělskou výrobu. Za svůj produkt Buxor® získala na mezinárodním francouzském veletrhu Salon du Végétal cenu odborné poroty.

Buxor® je biologický ochranný prostředek proti zavíječi zimostrázovému (foto D. Urešová)

Larvy zlatoočka Chrysoperla lucasina ve stadiu L2 účinně likvidují vajíčka i housenky zavíječe zimostrázového (foto IF Tech)

Přípravek Buxor® získal na mezinárodním francouzském veletrhu Salon du Végétal cenu odborné poroty

Kinze_1
Secí stroj pro všechny technologie
Zemědělský podnik Hanácká zemědělská a. s., sídlící v Dolanech u Olomouce, si nedávno pořídil nový model...
Již tři roky v rámci projektu NAZV společně s VŠCHT a VÚRV hodnotí na DEP FAPPZ ČZU dynamiku degradace pesticidů u různých druhů zeleniny
Testují rezidua pesticidů
Polní den Demonstračního a pokusného pozemku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů...
Faresin Foto 1
Tiché a bezemisní manipulátory úspěšně vstoupily na trh
Faresin Industries je tradiční italský výrobce manipulátorů a krmných vozů. Společnost má dlouhou historii...