Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Chytré technologie v chovu prasat

Sledovat zdraví a chování celého stáda prasat je důležité. Chytrá zařízení umí monitorovat prasata na dálku a poskytovat chovateli přesné informace. Koncept chytrého chovu hospodářských zvířat vznikl v USA během 70. a 80. let 20. století rozvojem GPS (globální polohový systém). Tato technologie byla použita pro sběr dat v reálném čase s přesnou polohou. V Evropě se v 80. a 90. letech začalo s precizním chovem na základě satelitů a radiofrekvenčních identifikačních štítků (RFID).

Podle zpráv FAO a OSN bude potřeba asi o 50–60 % více potravin, aby bylo možné uživit nárůst populace, který se odhaduje na 10 miliard do roku 2050. FAO zdůrazňuje významnou roli inteligentního zemědělství jako účinného způsobu pro uspokojení vyšší poptávky po potravinách pro budoucí obyvatelstvo.

Chytrý chov prasat využívá informační a komunikační technologie, které jsou založeny na datech a generování cílových dat internetovými systémy. V chytrém chovu lze všechny parametry monitorovat, zpracovávat nebo řídit pomocí softwarové aplikace a programovatelných inteligentních počítačů.

V současnosti se chovy prasat rychle mění. Zaměřují se na rozvoj infrastruktury a technologií pro monitorování, krmení, zdraví, welfare a produkční výkonnost prasat. Objevuje se technologie internetu věcí (IoT) založená na bezdrátových senzorových sítích. Technologie IoT může poskytovat přesná data například o příjmu krmiva, vody, tělesné hmotnosti, nemoci, pohybu, chování, vylučování trusu, očkování, lékařském ošetření, směru větru, srážkách, větrání atd. Předmětem vědecké pozornosti je také použití biosenzorů pro obrazy, zvuky, pohyby a životní funkce prasat.

Kromě technologického pokroku v oblasti chovu a krmení věnují farmáři velkou pozornost životnímu prostředí. Ze všech parametrů jsou pro zdraví prasat rozhodující teplota, vlhkost, koncentrace CO2 a NH3.

Moderní monitorovací technologie mohou poskytnout vědecké řízení farmy a informace související s podnikáním a marketingem. Monitorování farmy založené na technologii IoT je pohodlné a náklady na aktualizaci a údržbu jsou relativně nízké.

Chytré technologie v chovu prasat jsou na vzestupu

Farmy s mnoha kusy nezbytně potřebují perfektní management

Chytré krmení uspoří nejen krmivo, ale také energie a práci

NH elektro
Elektro herbicid přináší výhody
Odklon od používání chemických prostředků k ochraně rostlin je zřejmý, a proto je třeba hledat nové možnosti....
web_unie1_U
Podpora moderních postupů
Evropská unie chce více podporovat rozvoj moderních technologií a postupů v zemědělství. Půjde například...
web_Britanie_U
High-tech produkce ovoce a zeleniny
Ministr životního prostředí a zemědělství Velké Británie Ranil Jayawardena představil plány na zvýšení...