Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Chytré technologie v chovu prasat

Sledovat zdraví a chování celého stáda prasat je důležité. Chytrá zařízení umí monitorovat prasata na dálku a poskytovat chovateli přesné informace. Koncept chytrého chovu hospodářských zvířat vznikl v USA během 70. a 80. let 20. století rozvojem GPS (globální polohový systém). Tato technologie byla použita pro sběr dat v reálném čase s přesnou polohou. V Evropě se v 80. a 90. letech začalo s precizním chovem na základě satelitů a radiofrekvenčních identifikačních štítků (RFID).

Podle zpráv FAO a OSN bude potřeba asi o 50–60 % více potravin, aby bylo možné uživit nárůst populace, který se odhaduje na 10 miliard do roku 2050. FAO zdůrazňuje významnou roli inteligentního zemědělství jako účinného způsobu pro uspokojení vyšší poptávky po potravinách pro budoucí obyvatelstvo.

Chytrý chov prasat využívá informační a komunikační technologie, které jsou založeny na datech a generování cílových dat internetovými systémy. V chytrém chovu lze všechny parametry monitorovat, zpracovávat nebo řídit pomocí softwarové aplikace a programovatelných inteligentních počítačů.

V současnosti se chovy prasat rychle mění. Zaměřují se na rozvoj infrastruktury a technologií pro monitorování, krmení, zdraví, welfare a produkční výkonnost prasat. Objevuje se technologie internetu věcí (IoT) založená na bezdrátových senzorových sítích. Technologie IoT může poskytovat přesná data například o příjmu krmiva, vody, tělesné hmotnosti, nemoci, pohybu, chování, vylučování trusu, očkování, lékařském ošetření, směru větru, srážkách, větrání atd. Předmětem vědecké pozornosti je také použití biosenzorů pro obrazy, zvuky, pohyby a životní funkce prasat.

Kromě technologického pokroku v oblasti chovu a krmení věnují farmáři velkou pozornost životnímu prostředí. Ze všech parametrů jsou pro zdraví prasat rozhodující teplota, vlhkost, koncentrace CO2 a NH3.

Moderní monitorovací technologie mohou poskytnout vědecké řízení farmy a informace související s podnikáním a marketingem. Monitorování farmy založené na technologii IoT je pohodlné a náklady na aktualizaci a údržbu jsou relativně nízké.

Chytré technologie v chovu prasat jsou na vzestupu

Farmy s mnoha kusy nezbytně potřebují perfektní management

Chytré krmení uspoří nejen krmivo, ale také energie a práci

konference 4
Udržitelná produkce vepřového masa v německém pojetí
Budoucnost produkce vepřového masa v Evropské unii byla stěžejním tématem listopadové konference pro...
IMG_8409
Udržitelná školkařská produkce
Školkařská společnost Pépiniéres du Val d'Erdre nastavila svou filozofii s ohledem k životnímu prostředí,...
náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek informoval o pohledu na regenerativní zemědělství
Příspěvek k uhlíkové neutralitě
V Evropské unii tvoří zemědělské emise 420 milionů tun oxidu uhličitého (CO2), včetně Velké Británie....