hlavička webu

Veletrh SIMA nastavil zrcadlo

Na podzim proběhnuvší veletrh zemědělské techniky SIMA představil aktuální trendy k nimž směřuje moderní zemědělství. A tyto trendy lze spatřovat ve dvou rovinách. První z nich je omezení produkce oxidu uhličitého, hospodaření s energiemi a využití obnovitelných zdrojů energie a druhá automatizace a robotizace zemědělských prací.

Cíl dekarbonizace zemědělství a výrobků s ním souvisejících je v poslední době velmi zřetelný. Při prezentaci nových stojů a technologií bývá zmíněno, že se vyznačují nízkou uhlíkovou stopou, využívají principů recyklace a obnovitelných zdrojů energie. A to je jistě chválihodné.

Trochu složitější je to v případě tradičního zemědělství, kde propagovaná myšlenka spočívající v tom, že minimálním či nulovým obděláváním půdy snížíme přirozené rozkladné procesy organické hmoty v půdě a tím i produkci oxidu uhličitého má své limity. Ne vždy je to totiž možné, protože správné obdělávání půdy má na její úrodnost významný vliv a přispívá i ke snížení počtu plevelných rostlin. Naprostou nutností je pak obdělávání půdy v ekologickém zemědělství, kde není možné používat herbicidy. Takže tak jednoduché řešení to není a díky biologické podstatě pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat ani nemůže být.

O mnoho jednodušší je přijetí přínosů automatizace a robotizace zemědělských prací. Nakonec kvalitních pracovníků do zemědělství přichází málo a tak je víceméně logické, že optimální řešení spočívá v tom že tito odborníci budou schopni určovat a kontrolovat práci vícero autonomních strojů. Dnes jsou v zemědělské technice běžné systémy on-line přenosu dat, díky nimž si může vedoucí pracovník na dálku kontrolovat kde se jaká technika pohybuje, jakou rychlostí či s jakou spotřebou paliva, nebo výkonností. A od těchto systémů je již jen krůček k plně autonomnímu provozu. U velké zemědělské techniky typu traktorů či sklizňových strojů zatím není obvyklý, ale u menších strojů začínáme roboty na polích vídat. Jejich práce je zatím převážně orientována do oblasti přesného setí nebo plečkování širokořádkových porostů polních plodin a práce v sadech a vinicích. V živočišné výrobě se stále více rozvíjejí automatické systémy kontroly zdravotního stavu, užitkovosti, krmení nebo dojící roboty.

Trend robotiky již nelze zastavit a může významně přispět i do oblasti trvale udržitelného zemědělství, zejména u strojů které jsou v rostlinné výrobě schopné pracovat s detekcí na úrovni jednotlivých rostlin. Pak bude možné rostliny individuálně přihnojit a pesticidy ošetřovat jen ty co jsou napadené chorobami a škůdci, postřikovat herbicidy jen plevelné rostliny (to už možné je), nebo provádět plečkování i v řádcích kulturní plodiny (také to už je realita).

V celku to pak přinese významné úspory chemických prostředků a snížení zátěže pro životní prostředí. A hektarové výnosy se přitom nesníží, ba právě naopak.

Tenhle ježek od firmy Meropy je průzkumný robot jehož cílem je projíždět porost a snímat data o něm. Výsledky lze použít při tvorbě aplikačních map s ohledem na výživový a zdravotní stav rostlin, sledování pokryvnosti půdy, výpočet vegetačních indexů a podobné prvky precizního zemědělství
Firma Exxact Robotics vyrobila tento robotický nosič nářadí Traxx určený především pro agregaci s postřikovačem a přesnou, selektivní aplikaci chemických látek při ošetřování vinic
Farmdroid FD20 je robotem který využívá fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. Jeho hlavní využití je pro plečkování a přesné setí širokořádkových plodin, přičemž řádková či meziřádková vzdálenost je stavitelná od 22,5 do 75 cm. Základní hmotnost robota činí 900 kg, takže při práci jen minimálně utužuje půdu
BKT_AGRIMAXFACTOR_Field
Elektrická vozidla vyžadují speciální pneumatiky
Navrhování a vývoj pneumatik, vhodných pro elektrickou mobilitu, se ubírá specifickou cestou, která se...
2 New-Holland-T6_180_MethanePower_StageV (1)
Alternativní zdroje energie pro zemědělské stroje
Jedním z důležitých důvodů zvýšeného zájmu o alternativní pohony a netradiční paliva je tlak na výrazné...
Výběr z příspěvků