hlavička webu

Nový biostimulátor má snížit spotřebu hnojiv

Zvýšit výnosy plodin a snížit spotřebu dusíkatých hnojiv až o 15 procent má nový biostimulátor růstu MTU. Podle Mgr. Jaroslava Nislera, Ph.D. et Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, látka také zvyšuje odolnost rostlin proti vysokým teplotám a suchu. Výhradním vlastníkem patentů na MTU je Ústav experimentální botaniky AV ČR, který loni v únoru podepsal licenční smlouvu na výrobu látky s britskou společností Intracrop. Držitel licence aktuálně látku MTU prodává v přípravku Status, který kromě MTU obsahuje pro zesílení účinku také přírodní biostimulant – kyselinu pidolovou.

Látka MTU zabraňuje rozpadu chlorofylu, který se pak hromadí v listech. Díky tomu mohou rostliny v průběhu fotosyntézy absorbovat více oxidu uhličitého, vyrobí více cukrů, které využijí k rychlejšímu růstu stonku a kořenů. Takto ošetřené rostliny jsou pak schopny vstřebávat více živin z půdy. MTU u rostlin zmírňuje dopady sucha, horka i dalších nepříznivých podmínek.

Výsledky pokusu Poznaňské univerzity v Polsku ukázaly, že při aplikaci jedné dávky přípravku Status stoupl výnos o 13 až 14 % a při aplikaci dvou dávek dokonce o 19 %. Z výsledků pokusů společnosti Intracrop je patrné, že při nižší aplikaci dusíkatých hnojiv se při použití přípravku Status dosáhlo stejného výnosu jako při běžném hnojení. Podle Jaroslava Nislera je velký přínos objevu ve zvýšení odolnosti rostlin proti změnám klimatu. Dodal také, že v běžných polních pokusech v ČR s ozimou pšenicí v letech 2015 až 2017 zvýšila látka MTU průměrný výnos zrna o sedm procent.

„Status doporučujeme aplikovat na jaře, z naší zkušenosti zvyšuje výnos pšenice, kukuřice, řepky olejky a slunečnice o pět až 15 procent. Zpětná vazba od pěstitelů ve Velké Británii, kteří jej využili loni na jaře, kdy bylo velké sucho, byla velice,“ řekl Mark Palmer, ředitel firmy Intracrop. Nový přípravek by mohl pomoci také při ochraně životního prostředí. Rostliny ošetřené MTU mají totiž zvýšenou schopnost využít dusíkatá hnojiva, vstřebávají více živin z hnojiv, a omezují tak jejich únik z pole do okolního ekosystému. V polním pokusu s kukuřicí bylo použito o 15 procent dusíku méně, a to bez ztráty výnosu. Testy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ukázaly, že přípravek nemá negativní vliv na životní prostředí. Jeho potenciální ekologický přínos byl oceněn také v únoru 2022 v americké soutěži Next Gen Fertilizer Innovations Challenge, která se zaměřuje na inovace v oboru hnojení.

Rostliny cukrové řepy při 40 °C neošetřené Foto archiv Intracrop
Rostliny cukrové řepy při 40 °C ošetřené přípravkem Status Foto archiv Intracrop
Látka MTU posiluje kořenový systém rostlin, vlevo porost pšenice bez ošetření, uprostřed porost pšenice po aplikaci cytokininu TDZ, vpravo porost pšenice po ošetření biostimulantem MTU Foto archiv Ústav experimentální botaniky
a06_EU_konference_otv
Budoucnost mají úsporná řešení
Budoucnost v zemědělství mají taková řešení, která přinesou úspory. K nim se řadí zejména moderní technologie,...
s7
Veletrh SIMA nastavil zrcadlo
Na podzim proběhnuvší veletrh zemědělské techniky SIMA představil aktuální trendy k nimž směřuje moderní...
Výběr z příspěvků