Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Udržitelný chov dojnic a jeho ziskovost

Je důležité hledat možnosti snížení emisí skleníkových plynů na mléčné farmě

Existuje několik strategií, jak snížit emise skleníkových plynů na mléčné farmě. Většina z nich je založena na zvýšení efektivity výroby, což vede k navýšení celoživotní produkce a příjmů nad náklady na krmivo farmy. Je také možné ovlivnit bachorovou fermentaci pomocí krmných aditiv tak, aby se emise uhlíku přesunuly mimo metan. Existují také způsoby, jak snížit emise metanu z hnoje.

K ovlivnění bachorové fermentace se dá využít například přípravek Selko Fytera Balance, který na náš trh dodává společnost Trouw Nutrition Biofaktory. Zkrmování přípravku Selko Fytera dojnicím vede také ke snížení produkce metanu ve střevech přibližně o 10 %, a navíc i zvyšuje užitkovost o 1 až 1,5 kilogramu mléka denně.

Princip tkví je zlepšení bachorové fermentace, snížení systémového zánětu a zlepšení energetického metabolismu dojnic.

Selko Fytera Balance pro dojnice obsahuje směs různých rostlinných extraktů pro skot s účinkem na systémový zánět a bachorovou fermentaci dojnic.

Selko Fytera Balance zlepšuje funkci střevní bariéry a působí na některé receptory spouštějící systémový zánět u dojnic, který se často vyskytuje v období před otelením a bezprostředně po něm. Tato zánětlivá reakce dojnic vyžaduje energii. Toto snížení systémového zánětu dojnic tedy znamená, že plemenice má k dispozici více energie pro produkci mléka i bez navýšení příjmu krmiva.

Doporučuje se zkrmovat 300 mg přípravku Selko Fytera Balance na krávu a den. Přípravek může být součástí minerální směsi pro farmy nebo premixu pro dojnice.

Ve studii provedené Pennsylvánskou státní univerzitou byla skupina dvaceti holštýnských dojnic po dobu 28 dnů krmena přípravkem Selko Fytera Balance a porovnávána s kontrolní skupinou krmenou stejnou dietou bez přípravku Selko Fytera Balance. Krmení přípravkem Selko Fytera Balance vedlo ke snížení hladiny haptoglobinu, což svědčí o snížení systémového zánětu.

Ve stejné studii u dojnic vedlo zkrmování přípravku ke snížení hladiny β-hydroxybutyrátu v krvi, což naznačuje, že se energetický metabolismus dojnic krmených přípravkem Selko Fytera Balance zlepšil.

Ve studii provedené Pennsylvánskou státní univerzitou u 32 dojnic byl polovině krav podán přípravek Selko Fytera Balance, druhá polovina sloužila jako neošetřená kontrola. Zkrmování přípravku vedlo ke zvýšení produkce mléka o 1,3 kg mléka denně.

Dva pokusy provedené Pennsylvánskou státní univerzitou ukazují, že emise střevního metanu byly sníženy o 8–10 %.

K ovlivnění bachorové fermentace se dá využít například přípravek Selko Fytera Balance, který na náš trh dodává společnost Trouw Nutrition Biofaktory

Ve studii provedené Pennsylvánskou státní univerzitou u 32 dojnic byl polovině krav podán přípravek Selko Fytera Balance, druhá polovina sloužila jako neošetřená kontrola. Zkrmování přípravku vedlo ke zvýšení produkce mléka o 1,3 kg mléka denně

Doporučuje se zkrmovat 300 mg přípravku Selko Fytera Balance na krávu a den

s7
Veletrh SIMA nastavil zrcadlo
Na podzim proběhnuvší veletrh zemědělské techniky SIMA představil aktuální trendy k nimž směřuje moderní...
Konkrétní stránka softwaru Agronom
Software, jenž šetří náklady a usnadňuje vedení evidencí
Administrativa bývá nezbytnou součástí každé práce, avšak baví jen málokoho. Na druhou stranu evidence...
Zařízení pro pokládku návnady na hraboše vytvářející podpovrchovou dutinu nebo částečně uzavřenou rýhu Foto Pavel Růžek
Efektivní ochrana proti hrabošům
V posledních letech dochází pravidelně k přemnožení hraboše. V oblastech, kde se s tímto hlodavcem pěstitelé...