hlavička webu

Pasoucí se skot na půdě zachytí více uhlíku, než kolik (skleníkových plynů) produkuje

Podle výzkumného týmu firmy Alltech je zemědělství jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů, a zároveň hlavním prostředkem pro sekvestraci uhlíku – procesu zachycování a ukládání oxidu uhličitého z atmosféry. Na rozdíl od jakéhokoli jiného sektoru má zemědělství schopnost nejen snižovat emise skleníkových plynů, ale také zachycovat a sekvestrovat emise vypouštěné jinými průmyslovými odvětvími.

Na mezinárodní konferenci Alltech ONE v Budapešti za účasti partnerů, pracovníků a novinářů z východní Evropy zazněla významná fakta týkající se pastevního využívání půdy a ukládání uhlíku (CO2) do půdy.

Státy po celém světě podnikají kroky ke snížení skleníkových plynů a omezení globálního oteplování na méně než 1,5 °C, což nám podle odborníků pomůže vyhnout se nejhorším dopadům změny klimatu, včetně pokračujících extrémních povětrnostních jevů, stoupající hladiny moří, ztráty biologické rozmanitosti a nedostatku potravin. Změna klimatu se zesiluje a způsobuje tlak na energetický systém, potraviny, kovy a vodu. Současné tempo a rozsah opatření v oblasti klimatu nestačí k řešení tohoto problému. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) naznačil jasná řešení pro zajištění životaschopné budoucnosti – a je třeba je zavést hned.

„Změnu klimatu nelze vyřešit bez zemědělství a zemědělství nemůže prosperovat bez řešení změny klimatu. Musíme vyhovět potřebám současnosti, aniž bychom ohrozili potřeby budoucnosti,“ míní dr. Vaughn Holder, manažer výzkumného projektu Alltech pro výživu masného skotu a dodal, že zemědělství se změnilo z nejdůležitější činnosti na světě na dvě nejdůležitější činnosti na světě: nakrmit svět a zvrátit změnu klimatu.

„Pokud se zaměříme na strategie účinnosti krmiva a na strategie řízení sekvestrace uhlíku na pastvě, zemědělství by mohlo snížit skleníkové plyny o více než 50 %,“ je přesvědčen dr. Holder. Zlepšení užitkovosti a produktivity hospodářských zvířat znamená, že k produkci stejného množství potravy je zapotřebí méně zvířat, což snižuje celkovou ekologickou stopu hospodářských zvířat, včetně emisí skleníkových plynů.

Nejde pouze o emise

Diskuse o skleníkových plynech a globálním oteplování se obvykle soustřeďují na emise, ale je třeba se podívat na celý cyklus. Metan a oxid uhličitý za posledních 70 let rychle vzrostly na bezprecedentní hladiny v ovzduší. Zatímco se často hovoří o metanu, oxid uhličitý přispívá ke globálnímu oteplování více. Oxid uhličitý je totiž plyn bez přirozeného cyklu odstraňování a s dlouhou životností. Časem se hromadí, protože zůstává v prostředí. Americká agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že 65 % globálních emisí skleníkových plynů tvoří oxid uhličitý z fosilních paliv a průmyslových procesů.

Naproti tomu metan je plyn, který má přirozený cyklus odstraňování prostřednictvím chemických reakcí, ke kterým dochází v atmosféře – a může být absorbován půdou a vegetací.

Jak ukázal projekt Buck Island na Floridě, zemědělské systémy mají potenciál být nejen neutrální, ale dokonce čistě pozitivní, pokud jde o emise skleníkových plynů. Na ostrově Buck Island má pastva skotu za následek menší tok skleníkových plynů z půdy. Zvířata sice vyprodukovala více emisí, ale sekvestrované množství vyrovnalo rozdíl.

Schopnost půdy vázat uhlík

Zaměření pouze na emise však postrádá širší obrázek. Schopnost půdy vázat uhlík je kritickou součástí příběhu. Alltech Crop Science a jeden z nejnovějších členů rodiny Alltech – Ideagro, mají informace a technologie pro výživu půdy prostřednictvím její mikrobiální populace. Týmy společnosti Alltech pokračují ve zkoumání toho, jak tito mikrobi ovlivňují chemismus půdy a zvyšují hustotu živin, čímž pomáhají vázat více uhlíku v půdě.

Výzkumníci z Buck Island také spolupracují s Alltech E-CO2 a dalšími na vývoji přesných nástrojů pro měření skleníkových plynů. Dalším krokem je zahrnutí pokročilých měření sekvestrace – vyhodnotit, jak pastva, údržba pastvin, výživa a další strategie ovlivňují uhlíkový cyklus. Jak mohou pastevní systémy, producenti hovězího masa vázat uhlík.

„Potenciál zachycovat uhlík v půdě představuje úžasnou příležitost pro zemědělsko-potravinářskou komunitu přijmout naši zásadní roli při řešení změny klimatu, ale také zlepšit zdraví půdy, zvýšit produktivitu plodin a podpořit biologickou rozmanitost,“ dodává Mark Lyons.

 

 

Mark Lyons, prezident firmy Alltech, poukazuje na výzkum, který prokázal, že zvířata na pastvině jsou blahodárné pro planetu
Cyklus uhlíku v souvislosti s pastvou skotu
Koloběh uhlíku, Zdroj Wikipedia
SIVAL F5
Vstříc výzvám budoucí zahradnické výroby
Zahradnictví zítřka prezentoval mezinárodní salon SIVAL 2023 ve francouzském městě Angers v regionu Pays...
konference 4
Udržitelná produkce vepřového masa v německém pojetí
Budoucnost produkce vepřového masa v Evropské unii byla stěžejním tématem listopadové konference pro...
Výběr z příspěvků