Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Pěstování révy vinné v ekologickém režimu

Ekologický režim pěstování plodin je intenzivně skloňovaným trendem. Nevyhýbá se ani vinohradnickému oboru a řada pěstitelů révy vinné se k němu přiklání. Návrat k tradici skloubený s nejnovějšími technologickými postupy vede ke zvýšení biodiverzity a produkci kvalitnějších vín.

Zpět ke kořenům neznamená krok zpátky. V devadesátých letech minulého století byly vinice nejprve ozeleňovány spontánně. Tedy přirozenou vegetací včetně trav. Ty však odebíraly keřům révy vodu. Proto se postupně přešlo na druhově bohaté směsi kvetoucích rostlin. Jejich nedílnou součástí jsou také druhy z čeledi bobovitých, jež výrazně poutají pro révu zásadní dusík. Nejsnazší cestou k omezení používání chemických prostředků je pěstování odrůd odolnějších vůči houbovým chorobám.

Průkopníkem ekologického pěstování a produkce vína s minimalizací postřiků také u komerčních odrůd je například vinařství Mádl. V oblasti původního aluvia řeky Dyje se sprašovými, místy jílovitými půdami s přechodem na černozemě a slíny obhospodařují celkem dvanáct hektarů půdy. Díky různorodým půdám mohou pěstovat většinu odrůd zapsaných v Odrůdové knize.

V ekologických vinicích používají místo travnatého pásu speciální směsi motýlokvětých bylin jako jsou například svazenka vratičolistá, jeteloviny, sléz. Využívají nejen symbiotického vztahu rostlin a mikroorganizmů, ale také se snaží udržet a zvýšit biodiverzitu viničních ploch. V minulosti měli ve vinicích také stromy s budkami pro ptáky, ale vzhledem ke komplikované manipulaci s mechanizací od tohoto ustoupili. Zaměřují se proto na zeleň na úvratích vinic, udržují pásy zeleně pro tuto oblast přirozené. Kromě vysazených stromů charakteristických pro zdejší oblast udržují také nálety stromů a keřů, plevele, dokonce i spontánně se šířící planou révu. Tímto způsobem usilují o co nejmenší potlačení biodiverzity monokulturou.

Vinice mají sice menší produkci, ale pěstování révy vinné v ekologickém režimu je založeno na filosofii, ve které jde více než o kvantitu o kvalitu spojenou s co nejšetrnějším zacházením ve vztahu k přírodě. Také díky respektování zásad zakládání vinic podle zkušeností našich předků, nebývá většina keřů révy významně poškozena jarními mrazy.

TEXT A FOTO Daniela Urešová

V ekologických vinicích se využívají směsi kvetoucích bylin, které lákají hmyz a zvyšují podíl dusíku v půdě

Náletové stromy a keře úvratích bývají ponechány

Ve spontánně ozelených úvratích se objevují rostliny přirozené pro danou oblast

Agriprecision1
Robot Naio TED se představuje
Společnost Agri-precision, která v České republice zastupuje autonomní stroje francouzského výrobce Naio...
Plzen02
Plzeňský kraj vyhlásil nové dotace do krajiny
Plzeňský kraj vyhlásil nový dotační program Zdravá krajina. Má zlepšit životní prostředí regionu. Pro...
2 New-Holland-T6_180_MethanePower_StageV (1)
Alternativní zdroje energie pro zemědělské stroje
Jedním z důležitých důvodů zvýšeného zájmu o alternativní pohony a netradiční paliva je tlak na výrazné...