hlavička webu

Precizní zemědělství dokáže snížit náklady i dopady na životní prostředí

Vhodnou cestou, jak získat informace od odborníků i úspěšných zemědělců, byl Summit pro inovace v zemědělství 2024 v Impact Hubu v Brně. Tato akce proběhla v březnu a setkala se se značným zájmem.

Jednalo se již o několikátý ročník takového setkání. Jeho partnery byly společnosti Agromex a CleverFarm. Summit nabídl panelové diskuse, ve kterých se vhodnou cestou spojily nezávislé názory předních zemědělců, menších farmářů, mechanizátorů, agronomů a dalších specialistů z oboru.

Vyhodnocení bilance živin

Velmi významný podíl na aktivitách společnosti CleverFarm zaujímá monitorování úrovně zásobenosti pozemků živinami. V rámci vyhodnocení bilance živin specialisté pracují s metodikou normativů. Pro jednotlivé pozemky vyhodnocují přísun živin a jejich odběr v rámci výnosů. Co se týká dusíku, v loňském roce byla zásoba 80 až 120 kg dostupného dusíku v půdě. Letos je situace jiná, zásoba dostupného dusíku je velmi nízká: 10 až 30 kg na hektar. V rámci precizního zemědělství lze dobře zohlednit stav dusíku v půdě a reflektovat dosažený výnos.

U fosforu a draslíku je bilance závislá na tom, jaká je zásobenost těchto prvků na pozemcích. Některé farmy provádějí dohnojování fosforem na bilanční úroveň, aby se deficit neprohluboval.

Lepší úroveň využití dodaných živin

Poté Adam Zlotý zobrazil snímky dvou porostů ozimé řepky, kde první byl hnojený v režimu precizního zemědělství a druhý klasicky uniformně. V prvním případě byl výnos vyšší, na výnos se spotřebovaly všechny dodané živiny. Na konvenčním pozemku byl dosažený výnos nižší a určité množství hnojiva se ve výnos nepřetvořilo. Dusík zůstal částečně nevyužitý.

V podnicích, na kterých provádí pracovníci CleverFarm měření bilance živin, připravují pak na závěr sezóny tabulku, kde jsou přehledným způsobem shrnuta zjištěná data. Se zákazníky se potom baví o tom, jaké jsou zásoby živin v půdě dle laboratorních výsledků a snaží se docílit co nejlepší bilance živin. Cílem je zvýšení výnosů, dosažení úspor a samozřejmě i omezení dopadů produkčního zemědělství na ekosystém.

Adam Zlotý uvedl na své prezentaci příklad: na jednom poli pracovaly tři různé sklízecí mlátičky různých značek, které sestavily tři různé výnosové mapy. Jejich porovnáním se získaly tři různé výnosové hladiny na jednom pozemku
Hnojení pozemků se přizpůsobuje zásobenosti půd živinami na základě výsledků z vzorkování půd. Paltforma CleverFarm provádí přesný záznam aplikovaných dávek na pozemku
Systémy pro ovládání sekcí se stále více uplatňují nejen u aplikační techniky, ale i u secích strojů pro dosažení lepší organizace porostů
bob1
Smykem řízené nakladače s nekonvenčním pohonem
Poté, co byl v roce 2022 uveden na trh první, plně elektrický kompaktní pásový nakladač Bobcat T7X, představila...
Vědci si kladou ambiciózní cíle – chtějí, aby drony dokázaly detekovat lipnicovité rostliny v porostu lipnicovitých rostlin, konkrétně chundelku metlici v obilninách Foto Vojtěch Slezák
Umělá inteligence pomůže detekovat plevele
Speciální drony mohou plošně monitorovat pole a na základě získaných dat pak dokážou zemědělci určit,...
Výběr z příspěvků