hlavička webu

Pro trvalou udržitelnost živočišné produkce

Na výstavě EuroTier 2022 se představilo zcela nové řešení zpracování odpadu z živočišné výroby – hovězí či prasečí kejdy. Při dodání menšího množství energie lze tento odpad přeměnit na kvalitní hnojivo, čímž je zamezeno ztrátám dusíku.

Tlak na farmy hospodářských zvířat na celosvětové úrovni nebyl nikdy vyšší: rostoucí náklady na energii a hnojiva spolu s extrémními povětrnostními podmínkami a nedostatkem zdrojů. K tomu se přidávají nové požadavky a povinnosti specifické pro jednotlivé země ke snížení emisí amoniaku a metanu v zemědělství a ke zlepšení uhlíkové stopy farem. Např. Nizozemsko řeší problém s nadměrným zatížením země živočišnou výrobou již několik let, ale letos v červnu nová vláda představila plány na dramatické urychlení snižování znečištění. Na národní úrovni musí být znečištění dusíkem sníženo o 50 % do roku 2030. „Bohužel nemáme na výběr, musíme snížit emise dusíku, konkrétně amoniaku a oxidu dusného,“ oznámil nizozemský premiér Mark Rutte. Odvážná nizozemská zemědělská politika bude v praxi vyžadovat 30% snížení celkového počtu hospodářských zvířat. Promítnutí do reality pak ukazuje, že řada farem bude muset ukončit činnost.

Produkce hnojiva a poutání dusíku
Vývoj a inovace jsou prostředkem pro zmírnění dopadů podobných vážných situací v prvovýrobě. Společnost N2 Applied vyvinula a společně s firmou GEA na veletrhu EuroTier představila
průlomovou technologii zpracování kejdy (hnoje), která umožňuje chovatelům hospodářských zvířat nejen produkovat dusíkaté hnojivo lokálně na jejich farmě, ale také výrazně snížit emise amoniaku a metanu v jednom integrovaném řešení. Jde o účinný prostředek pro snížení emisí dusíku do ovzduší, při plném využití živin ze zvířecích exkrementů.

Elektřina a vzduch
Jednotka N2 se instaluje lokálně na farmu nebo bioplynovou stanici, aby přeměnila kejdu na udržitelné hnojivo pouze za pomoci dvou dalších vstupů – vzduchu a elektrické energie (lze využít solární systémy). Má velikost kontejneru a lze jej snadno implementovat do infrastruktury. Tekutá kejda je před uskladněním průběžně upravována pro aplikaci ve správný čas. Typické uspořádání může být mezi halou, kde se chovají hospodářská zvířata, a skladem hnoje. Jednotka N2 se instaluje do kontejnerů pro snadnou přepravu a integraci do stávající infrastruktury na farmě. Konečným produktem je účinné a udržitelné hnojivo s názvem NEO (Nitrogen Enriched Organic fertiliser).

Udržitelnější chov zvířat
Zemědělci potřebují řešení, která zlepšují jejich produkci a ekologickou stopu. Ideálně, když kombinují ekologickou udržitelnost s udržitelností finanční. Příkladem je zpracování kejdy. Jde o přírodní hnojivo poskytující živiny rostlinám a organickou hmotu, které zlepšují zdraví půdy a umožňují lepší růst. Obsah dusíku je pro optimální hnojení většiny plodin však příliš nízký a jeho ztráty spojené s aplikací a manipulaci mohou být významné. To zvyšuje potřebu chemických hnojiv a ztracený dusík končí ve formě čpavku v ovzduší. Nakládání s živočišnými výkaly je také jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů v zemědělství. Když je kejda hospodářských zvířat zpracovávána jednotkou N2, je zabráněno ztrátě amoniaku a eliminovány emise metanu. Kromě toho se přidává více dusíku přímo zachyceného ze vzduchu, čímž se běžně zdvojnásobuje dusík dostupný pro rostliny. Výsledkem je vylepšené hnojivo bez ztrát dusíku,
které lze přesněji použít a přináší výrazně zlepšenou ekologickou stopu. A snížením emisí se také zlepší kvalita ovzduší a sníží se zápach.

Technologii N2 lze využít také pro bioplynové stanice. Zařízení zdvojnásobí obsah dusíku a stabilizuje digestát a přemění ho na výkonnější dusíkaté hnojivo. V kombinaci s bioplynovou stanicí lze také zajistit optimální energetické využití vyrobené elektřiny a tepla.

Kejda plus elektřina a vzduch se rovná kvalitní hnojivo
kravy žerou
Šlechtění na využití krmiva u skotu v Nizozemsku
Nizozemská vláda chce do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Dr. Birgit Gredler-Grandlová z univerzity...
První zemědělská výrobna biometanu v ČR zahájila provoz v roce 2022 v Litomyšli Foto archiv/CZ Biom
Komise schválila podporu výroby biometanu v Česku
Evropská komise schválila náš program na podporu udržitelného biometanu v ČR. Podpora se týká výstavby...
Výběr z příspěvků