hlavička webu

Progresivní pracovní postupy

Grean deal, který lze vnímat jako určitou dohodu na snižování škodlivých emisí, určitě hospodaření zemědělců změní. Ke klimaticky zodpovědnému chování je velice rychle přinutí ekonomická hlediska, zejména úspora vstupů včetně energie, aniž by byla nutná tvrdá doporučení, příkazy či restrikce. A také uhlíková stopa, která klepe na dveře. Dobrou zprávou je pak to, že k požadované změně zemědělských postupů je už dnes k dispozici řada efektivních řešení.

Základem jsou systémové a univerzální postupy využitelné pro více plodin. Zemědělce čeká především slučování pracovních operací, tedy kombinace zpracování půdy, setí, ochrany rostlin, hnojení a práce s bakteriemi. Do tohoto systému zapadají technologie setí různých plodin, kdy secí stroj zvládne během jednoho přejezdu více pracovních operací. V kombinaci s čelní nádrží a dalším secím strojem pro přísev meziplodin lze během jednoho přejezdu zasít hlavní i pomocnou plodinu, a to do rozdílné hloubky s odlišným výsevkem, aplikovat minerální hnojivo pod patu, ale i bakterie, houby či humáty na povrch pozemku a také páskový postřik herbicidem v přesně určené zóně nebo položení granulí proti slimáčkům. Na tyto postupy by měli zemědělci zaměřit svou pozornost, neboť šetří nejen finanční prostředky za naftu, ale také hnojiva a pesticidy.

S ohledem na snižování ekologické zátěže nabývá na významu pásová aplikace pesticidů, zejména herbicidů, hnojení v určitých zónách při zpracování půdy a setí, inokulace a přesné setí se širšími řádky u dalších plodin. Zapomenout nelze ani na cílené výsevy více plodin najednou. Velký smysl dává zejména optimalizace rozteče řádků. Spousta zemědělských podniků už dnes hledá technologie přesného setí nejen kukuřice, ale také řepky, luskovin nebo sóji s roztečí řádků 45 až 50 cm. Důležitá bude i práce s půdními bakteriemi, které pomáhají kulturním rostlinám lépe využívat živiny, a navíc snižovat konkurenční tlak chorob. Je třeba se také zabývat pěstováním pomocných plodin. Jako pomocnou plodinu v meziřádku řepky lze třeba použít pelušku nebo hrách, které dají do porostu na jaře až 30 kg dostupného dusíku, což je při současných aktuálních cenách hnojiv a jejich dostupnosti určitě zajímavá technologie.

Zemědělce čeká především slučování pracovních operací
Pohled do porostu kukuřice založeného technologií strip-till
3. Spousta zemědělských podniků už dnes hledá technologie přesného setí nejen kukuřice, ale také řepky, luskovin nebo sóji
anna 1
Udržitelnost je i redukce plýtvání
Mléko je základem lidské stravy. Obsahuje nejenom důležité živiny, jako jsou například bílkoviny, sacharidy...
amazone
Spolupráce při chytrém zemědělství
Firma Amazone spolu s organizací FieldView, platformou společnosti Bayer pro digitální zemědělství, pokračují...
Výběr z příspěvků