hlavička webu

„Udržitelné“ medaile z Hannoveru

Téma udržitelného zemědělství rezonovalo i na mezinárodním veletrhu EuroTier, který se konal v polovině listopadu v Hannoveru. Nezávislá odborná porota jmenovaná Německou zemědělskou společností (DLG) vybrala na základě přísných kritérií vítěze soutěže Innovation Award EuroTier.

Mezi nimi byly i následující exponáty splňující podmínky udržitelnosti.

Efektivní čištění

Pro chovy koní je určen automatický odstraňovač výkalů Active Cleaner od společnosti Wasserbauer GmbH Fütterungssysteme, který získal jednu ze zlatých medailí pro rok 2022.

Snižování emisí v chovu zvířat je jedním z ústředních témat budoucnosti. Pokud se to podaří již odstraněním zdrojů emisí, a tím se zároveň zvýší i welfare zvířat, protože jejich životní prostředí zůstane čisté, je to výhodné pro zvíře, životní prostředí i chovatele.

Čisticí robot Active Cleaner od společnosti Wasserbauer GmbH je revoluční, plně automatizovaný systém založený na technologii umělé inteligence, který nabízí právě tyto vlastnosti. Technologie umělé inteligence (AI) řízená kamerou analyzuje shromážděná data v reálném čase a detekuje materiál (koňský trus), který má být odstraněn. Jakmile zařízení zjistí více hromad hnoje, automaticky vypočítá optimální trasu, zcela automaticky materiál shromáždí, vyhodnotí jeho velikost a množství a hnůj opět vyloží na vhodné místo.

Hromady hnoje, a tedy i zdroje emisí, jsou z prostoru stáje zcela automaticky odstraněny, čímž se zároveň vyčistí prostředí, ve kterém se zvířata chovají. Tím se nejen zlepšuje kvalita ovzduší v prostoru ustájení, ale také čistota podestýlky i koní, což navíc vede k výrazné úspoře pracovního času.

 

Méně metanu

Přípravek Bovaer, který vyrábí společnost DSM Nutritional Products Europe AG, snižuje produkci metanu v bachoru přežvýkavců, čímž významně přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů způsobených zemědělstvím.

Výrobek Bovaer obsahuje 3-nitrooxypropanol (3NOP), který je od dubna 2022 v Evropské unii schválen jako krmná přísada do krmiv pro dojnice a krávy určené k reprodukci.

Během schvalovacího procesu byl potvrzen účinek nově vyvinuté molekuly 3NOP na snížení tvorby metanu v bachoru. Konkrétně 3NOP inaktivuje methyl-koenzym M reduktázu, která katalyzuje poslední krok methanogeneze. V bachoru je samotná molekula metabolizována za vzniku 1,3-propandiolu, dusičnanů a dusitanů a nemá žádné nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani životní prostředí.

 

Pro čistotu prostředí

Společnost Hanskamp AgroTech BV získala stříbrnou medaili za výrobek BeddingCleaner, který čistí jak organickou, tak anorganickou podestýlku (například písek). Jedná se o tažený stroj pro „prosévání“ podestýlky, kdy čistý materiál padá zpět do stáje a výkaly spolu s minimem podestýlky jsou směrovány do integrovaného zásobníku.

Při použití tohoto stroje zůstává podestýlka čistší a sušší, což podporuje welfare zvířat a minimalizuje emise škodlivých plynů a zápachu.

Pro chovy koní je určen automatický odstraňovač výkalů Active Cleaner od společnosti Wasserbauer GmbH Fütterungssysteme
Přípravek Bovaer od společnosti DSM Nutritional Products Europe AG snižuje produkci metanu v bachoru přežvýkavců
BeddingCleaner čistí jak organickou, tak anorganickou podestýlku
kravy žerou
Šlechtění na využití krmiva u skotu v Nizozemsku
Nizozemská vláda chce do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Dr. Birgit Gredler-Grandlová z univerzity...
uvodni foto
Inovativní systém k propagaci rostlin
Společnost Klasmann Deilmann se svým produktem Growcoon® reflektuje celosvětovou tendenci směřování k...
Výběr z příspěvků