hlavička webu

Spolupráce při chytrém zemědělství

Firma Amazone spolu s organizací FieldView, platformou společnosti Bayer pro digitální zemědělství, pokračují ve spolupráci s cílem dále podpořit a zjednodušit tzv. »chytré« zemědělských postupů.

Firma Amazone spolu s organizací FieldView, platformou společnosti Bayer pro digitální zemědělství, pokračují ve spolupráci s cílem dále podpořit a zjednodušit tzv. »chytré« zemědělských postupů.

Cílem této spolupráce je zlepšit propojení a vytvořit vazbu mezi pokročilými digitálními nástroji FieldView a přesnými stroji AMAZONE. Zemědělci budou moci využívat digitální snímání všech agronomicky relevantních parametrů, což představuje důležitý milník v digitální transformaci zemědělství.

Jedním z hlavních cílů systému FieldView je poskytnout zemědělcům hlubší a objektivnější pohled na výkonnost jejich plodin a polí. Spolupráce se společností AMAZONE má proto zajistit bezproblémovou integraci a komunikaci mezi stroji AMAZONE a jednotkou FieldView.

Základní kompatibilita například s postřikovači na ochranu plodin a rozmetadly hnojiv AMAZONE existovala již v minulosti. Společně obě společnosti pracovaly například na vylepšení dokumentace pro variabilní dávky hnojiv na základě aplikačních map. Díky tomu mohou rozmetadla hnojiv AMAZONE při jejich zpracování aplikovat rozdílnou dávku na levé a pravé straně. V zařízení od FieldView je nyní díky spolupráci s AMAZONE možný také záznam s dvojnásobnou přesností.

Naposledy se oba partneři zabývali technologií pro secí stroje AMAZONE. Konkrétně šlo o techniku, která může současně aplikovat osivo, hnojivo a další vstupy z různých nádrží. V jedné z příštích verzí aplikace FieldView Cab bude nově vytvořená kompatibilita secích strojů AMAZONE s dalšími značkami. Tento vývoj umožní aplikaci FieldView plně zachytit všechny produkty aplikované během setí a využít je jako základ pro přehled a analýzu.

Kromě bezproblémového zachycování, ukládání a vizualizace důležitých polních dat pomáhá systém FieldView uživatelům dělat lepší rozhodnutí a dosahovat optimálních výsledků pro jejich pozemky. A to od stanovení priorit polí pro průzkum, přes včasné odhalení problémů a sledování zralosti na konci sezóny až po podrobné hodnocení dílčích ploch v rámci celé farmy.

(mak)

Foto archiv AMAZONE

tuz 0
Meziplodiny zažívají boom
Podle odborníků má Česká republika jeden veliký problém, a tím je kvalita půdy. Z venkova postupně mizí...
2
Mobilní kontejner vyrábí čistou energii
Čeští odborníci vyvinuli a zkonstruovali unikátní prototyp mobilního kontejneru, který může zásobovat...
Výběr z příspěvků