Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Testují rezidua pesticidů

Již tři roky v rámci projektu NAZV společně s VŠCHT a VÚRV hodnotí na DEP FAPPZ ČZU dynamiku degradace pesticidů u různých druhů zeleniny

Již tři roky v rámci projektu NAZV společně s VŠCHT a VÚRV hodnotí na DEP FAPPZ ČZU dynamiku degradace pesticidů u různých druhů zeleniny

Polní den Demonstračního a pokusného pozemku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) v druhé polovině června byl tradičně přehlídkou bohatého sortimentu polních plodin, zeleniny, ovoce, LAKR a dalších rostlin.

Polním dnem účastníky provázel prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., vedoucí Demonstračních a experimentálních pracovišť (DEP) FAPPZ. Na sedmihektarovém pozemku obdělávají pracovníci ČZU spolu se studenty, kteří sem chodí na praxi, pět hektarů orné půdy. Vedle nejrůznějších pokusů v polních plodinách tu pěstují zeleninu, ovoce a květiny. Produkci si mohou zájemci koupit v prodejním stánku v areálu univerzity.

Některé pokusy na DEP se věnují monitoringu reziduí herbicidů, fungicidů a insekticidů v zelenině. Již tři roky v rámci projektu NAZV společně s VŠCHT a VÚRV hodnotí dynamiku degradace pesticidů u různých druhů zeleniny a navrhují vhodná agrotechnická opatření pro maximální eliminaci reziduí těchto látek ve sklizené zelenině. Některé zeleniny jako špenát a kedlubny zakládají na jaře i na podzim, protože metabolismus zeleniny je v rámci sezóny odlišný. Pro pěstitele zeleniny v rámci integrovaného systému produkce nově platí, že žadatelé o finanční příspěvek na úhradu vícenákladů přihlášení na SZIF podle NV č. 80/2023 Sb. musí kromě jiného zajistit rozbor vzorků podporovaného druhu zeleniny za účelem stanovení a zjištění dodržení 50 % MLR pesticidů. V opačném případě dojde ke snížení dotace. Vzhledem k této novince a také přísnějším limitům, které vyžadují obchodními řetězce, snížili v pokusech pro nízkoreziduální produkci na DEP akční práh na 30 % MLR. Jak vysvětlil prof. Jursík, bezreziduální produkce pro dětskou výživu, stejně jako produkty ekologického zemědělství, připouští max. koncentraci pesticidů 0,01 mg/kg.

Účastníci polního dne mohli také porovnat herbicidní pokus zaměřený na vliv zpracování půdy (drobtovitá struktura, hroudy, utužená půda, nakrytí slámou na povrchu půdy) na účinnost půdních herbicidů. Rostliny salátu a květáku ošetřili 3. května herbicidem Stomp Aqua v dávce 1,75 l/ha, polovinu parcely dvě hodiny po aplikaci herbicidu zavlažili 25 mm vody. Zajímavým faktem je, že na parcelách s hroudami salát narostl s výrazně vyšším výnosem proti variantě s utuženou půdou. Parcelky bez herbicidního ošetření byly silně zaplevelené, výnos odhadoval prof. Jursík o 40 až 60 % nižší proti herbicidně ošetřeným.

Polní den na demonstračním pozemku ČZU je tradičně přehlídkou bohatého sortimentu polních plodin, zeleniny, ovoce, LAKR a dalších rostlin

Polním dnem účastníky provázel prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., vedoucí Demonstračních a experimentálních pracovišť FAPPZ

Herbicidní pokus zaměřený na vliv zpracování půdy na účinnost půdních herbicidů

Farmers_1
Roboty pro zemědělskou praxi
Společnost Leading Farmers CZ, a. s., ukazuje zemědělcům směr budoucího vývoje a nabízí součinnost při...
suchařky
Úspěšný postup u krav po otelení
Management u vysokoprodukčních krav je zásadní pro úspěšnou adaptaci na laktaci, udržení vápníku v krvi...
P a L 2
Aby žádné osivo nepřišlo nazmar
Společnost SEED SERVICE s. r. o. uspořádala v lednu a únoru sérii seminářů zaměřených na trvalé travní...