hlavička webu

Traktory s elektrickým pohonem

Elektromobilita proniká i do zemědělské techniky a nevyhýbá se ani traktorům. Současná konstrukce akumulátorů a hustota energie v nich obsažené však umožňují elektrický pohon zatím jen u strojů s nižším výkonem, a tedy i nižší pohotovostní hmotností. Důvody jsou dva. Jednak akumulátory jsou drahé, což platí hlavně pro ty v lithiovém provedení a dále jejich velikost a hmotnost vylučují instalaci v traktorech s vyšším výkonem.

Ovšem u menších traktorů s výkonem do nějakých 100 k má elektropohon své opodstatnění. A to především při práci v uzavřených prostorách, na zpevněných komunikacích nebo v lehkém terénu, v komunální sféře (například v parcích a na cyklostezkách) a též při pěstování zeleniny, zejména té ve sklenících, kde jsou nulové emise škodlivin příjemným benefitem (byť emise CO2, by v takovém prostředí byly žádoucí, neb mírně zvýšená koncentrace tohoto skleníkového plynu podporuje růst pěstovaných plodin).

Mezi výhody elektrického pohonu určitě můžeme řadit nižší hlučnost a pokud jde o zemědělský podnik mající k dispozici obnovitelný zdroj energie tak i možnost dobíjení „zadarmo“. Elektrický pohon má  výhodu i v nízkých energetických ztrátách v motoru (byť nějaká energie se vyplývá chlazením či ohřevem akumulátorů) a elektropohonu nevadí pokud se musí stále rozbíhat z nulové rychlosti. Takže pro krátké pojíždění s častým zastavováním je takový traktor velmi vhodný.

Základní nevýhodou je nízká kapacita akumulátorů a s tím související, nevhodnost pro práci v těžkém terénu a s energeticky náročným nářadím, nebo zkrácená doba provozu při nízkých teplotách vzduchu. Otázkou, která ještě není úplně prověřená je životnost a rychlost poklesu kapacity akumulátorů. A nevýhodou elektrického traktoru je i jeho vyšší cena a nutnost plánování času práce a času dobíjení.

Elektrický traktor Fendt e107 V má veškeré příslušenství schované pod kapotou motoru
Elektrické traktory lze snadno upravit pro autonomní provoz
Konkrétní stránka softwaru Agronom
Software, jenž šetří náklady a usnadňuje vedení evidencí
Administrativa bývá nezbytnou součástí každé práce, avšak baví jen málokoho. Na druhou stranu evidence...
POR 1
O novele rostlinolékařského zákona
Začátkem července začala platit novela rostlinolékařského zákona, která přináší některá nová pravidla...
Výběr z příspěvků