hlavička webu

Traktor na plyn je dobrou volbou

Ve společnosti IBK TRADE a. s. jsou zemědělskou i dopravní technikou vybaveni velmi dobře. Na rozdíl od jiných podniků však část vozového a traktorového parku nespaluje tradiční pohonné hmoty, ale zemní plyn. Zkušenosti z provozu jsou velmi dobré, úspory v provozních nákladech významné a stejně tak přínos ke zlepšování životního prostředí.

Společnost IBK TRADE a. s. je primárně potravinářská firma, jejíž činností je dovoz, zpracování, balení a distribuce širokého sortimentu ořechů, sušeného ovoce, semen a dražovaných produktů. Její majitelé jsou však také farmáři s rozvinutou rostlinnou i živočišnou výrobou. Díky oběma směrům činnosti provozují značný počet dopravní a traktorové techniky. Ta byla zpočátku vybavena tradičními spalovacími motory, postupně však, nejdříve u dopravní techniky, začali majitelé využívat jako palivo zemní plyn. Ten se osvědčil, a tak byl zvolen i pro dvojici traktorů New Holland.

V dopravě  i na farmě

Na počátku cesty k traktorům poháněným CNG byla snaha ušetřit na provozních nákladech. Protože je díky pražírně, sušárnám, fritézám a vytápění IBK TRADE velkoodběratelem zemního plynu, nabízela se možnost využít plyn i pro pohon techniky. Od myšlenky k realizaci nebyla dlouhá cesta. Majitelé koupili malý kompresor a první užitkové auto, pak druhé… Dnes je v objektu instalována stanice s dvěma velkými kompresory a na CNG jezdí malá i velká užitková vozidla a navíc také dva traktory. Když byl na veletrhu Agritechnica představen první traktor na CNG, vzbudil u majitelů zvědavost. A když se u nás objevil první sériově vyráběný traktor značky New Holland, zástupce střední třídy, model T6.180 EC Methane Power s jmenovitým výkonem 160 k, bylo rozhodnuto. Následovalo vyzkoušení v provozních podmínkách a objednávka. První stroj byl dodán v roce 2022 a v následujícím roce také druhý. Jsou to identické traktory, pouze jeden z nich je vybaven navíc čelní přídavnou nádrží o objemu 270 l, která prodlužuje dojezd, případně dobu práce. Traktory jsou využívány při různých činnostech. Jeden je agregován s krmným vozem, s nímž na jedno naplnění obslouží všech 250 krav. Dokáže zvládnout šestihodinovou směnu. Druhý stroj s čelní nádrží je využíván především v dopravě, s bránami při vláčení luk nebo při sklizni pícnin. Díky pomocné přední nádrži vydrží pracovat déle. Po dvou letech mají traktory najeto kolem 600 mh. Majitelé jsou spokojeni, stroje jsou provozně bezproblémové. Při práci ve stájích oceňují absenci výfukových zplodin naftových motorů, z New Hollanda pouze stoupá pára. Nejdůležitějším benefitem jsou však výrazně nižší provozní náklady na pohonné hmoty. Oproti naftovým traktorům jsou třetinové. A tak poté, co bude uveden na trh nový model s výkonem 315 k, bude IBK TRADE jistě prvním nebo jedním z prvních zájemců o vyzkoušení. A pokud se také osvědčí, mohl by být využit v agregaci se secím strojem, rozmetadlem nebo postřikovačem. Tyto traktory mohou tak být výzvou pro provozovatele bioplynových stanic, kterým stačí pouze vyčistit si vlastní plyn. Velmi významným benefitem také je, že BioCNG má v porovnání s ostatními pohonnými hmotami jednu z nejnižších emisních stop a traktor s tímto pohonem je v provozu emisně neutrální.

Traktor agregovaný s krmným vozem při plnění nádrže
Druhý traktor plní úkoly při mnoha činnostech, například v dopravě
escube - rostliny
Půdní mikrogel ESCUBE pomáhá rostlinám lépe hospodařit s vodou a živinami z půdy
Multifunkční 100 % biodegradovatelné přípravky zvyšují vitalitu rostlin i za sucha a zároveň pozitivně...
Vítání 1
Velký požár nastartoval modernizaci
Pouze na chov prasat se zaměřuje společnost Integro a. s., která má sídlo nedaleko Kladrub u Rokycan,...
Výběr z příspěvků