hlavička webu

Účinné zastínění snižuje potřebu zavlažování

Studie provedená ve Francii zjistila, že řada agro fólií Arrigoni Prisma dosahuje vynikajících výsledků – vede ke snížení potřeby zavlažování až o padesát procent a snížení teploty až o deset stupňů.

Výsledky tříletého zkušebního provozu, realizovaného v Biltzheimu v departementu Haut-Rhin, poskytly konkrétní důkaz, že řada agro fólií Arrigoni Prisma je nejúčinnější a nejefektivnější z hlediska faktoru zastínění pro plodiny (především rajčata), a tím se snižuje potřeba zavlažování až o padesát procent. Bylo zjištěno, že teplota uvnitř skleníků, chráněných fólií Prisma, je až o deset stupňů Celsia nižší, než ve sklenících bez této fólie.

Zemědělství budoucnosti bude muset reagovat na pokračující změnu klimatu a rostoucí globální teploty. Vzhledem k této situaci je zastínění skleníků technikou, která se stává nutností nad většími a většími plochami. Na jedné straně přijetí pomůcek tohoto druhu snižuje spotřebu vody a fyziologický stres plodin. Na druhé straně pomáhá zastínění udržovat teplotu pod kritickou prahovou hodnotou a optimalizovat pracovní podmínky uvnitř skleníků.

Studie byla provedena v průběhu roku 2022 jako součást programu Acse, sponzorovaného vládou a dalšími agenturami. Studie hodnotila účinnost nových produktů, které byly pak porovnávány s řadou Arrigoni Prisma. Je příznačné, že proces se konal během nejteplejšího a nejsuššího léto vůbec, a to nejen ve Francii, ale také v Itálii, Belgii, Německu, Irsku, Lucembursku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku a Spojeném království, jak je uvedeno ve zveřejněné zprávě „Stav klimatu v Evropě 2022“ Světové meteorologické organizace (WMO) a program EU pro pozorování Země Copernicus.

Více informací v Mechanizaci zemědělství.

Zemědělství budoucnosti bude muset reagovat na pokračující změnu klimatu a rostoucí globální teploty
Řada agro fólií Arrigoni Prisma vede ke snížení potřeby zavlažování až o padesát procent a snížení teploty až o deset stupňů
libstat 1
Ambiciózní záměr se daří naplňovat
Robotická stáj pro pět set dojnic a stovku telat, kterou společnost DS Holding, a. s., před rokem vybudovala...
New_Holland_1
Traktor s emisně neutrálním provozem
V současné době se stále častěji hovoří o udržitelném zemědělství a ochraně životního prostředí. V tomto...
Výběr z příspěvků