Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Udržitelná školkařská produkce

Společnost Pépiniéres du Val d'Erdre je významným producentem školkařských výpěstků v ekologickém režimu

Školkařská společnost Pépiniéres du Val d'Erdre nastavila svou filozofii s ohledem k životnímu prostředí, zejména prostřednictvím certifikace Plante Bleue. Tyto závazky vedou školku k důslednému udržitelnému přístupu v rámci své produkce. Neustále rozvíjí své podnikání v souladu s environmentálními postupy a přijímáním odpovědnosti za stav životního prostředí. V roce 2011 se stala první certifikovanou školkou na západě Francie.

Historie společnosti sahá až do druhé poloviny 70. let 20. století. Cesta k ekologické produkci však započala až na sklonku devadesátých let.

Malý krok k velké změně

Zaběhnutý systém produkce školkařských výpěstků nastoupil na udržitelnější notu v roce 1999. Prvním krůčkem ke změně bylo třídění odpadu. Po třech letech se započalo s omezováním spotřeby podzemních vod, následovala eliminace aplikace herbicidů. Vozový park určený pro provoz po rozlehlém areálu opanovala elektrická vozidla. Zlomový rok 2006 nastartoval mílové kroky ke splnění požadavků k získání ekologického certifikátu Plante Bleue. Snížila se spotřeba fytosanitárních přípravků a hnojiv, společnost se více zaměřila na ochranu biologické rozmanitosti. Samozřejmostí se stal integrovaný management biologické ochrany a byla zavedena opatření na úsporu energie. Dnes je již samozřejmostí recyklace vody lagunováním, zpracování odpadních vod i drcení a kompostování biomasy.

V srdci firmy se nachází větrný mlýn Grand Moulin des Places z 18. století. Z úcty k tradici předků se majitelé rozhodli využít jeho potenciál na cestě k udržitelnosti. Čtyřpatrovou stavbu citlivě zrekonstruovali a inovativním způsobem jí vdechli druhý život. Grand Moulin des Places je prvním aerogenerátorovým mlýnem vybaveným automatickým otáčením v závislosti na větru. Tansformace mlýna na generátor elektřiny přinesla přibližně 70 000 KWh za rok, při maximálním výkonu 36 kVA, což odpovídá průměrné roční spotřebě dvaceti domů bez vytápění.

Hospodaření v souvislostech

Společnost Pépiniéres du Val d’Erdre chápe své působení v krajině v širším měřítku, proto důsledně pečuje i o bezprostřední okolí. Nádrže na srážkovou vodu mají přírodní charakter, součástí areálu je i plocha pro hospodářská zvířata. Nechybějí včelí úly a s nimi spojené květinové výsadby určené nejen pro chov včel, ale i k přirozenému zvyšování diverzity. Celý areál nenásilně přechází do krajiny. V roce 2011 dosáhla společnost eko­-certifikátu Plante Bleue a od té doby sbírá jedno ocenění za druhým. Ačkoliv si jich majitelé váží, nepovažují je však za své cíle. Jsou jednotlivými metami na stále se rozvíjející cestě k udržitelnosti.

Text a foto 

Daniela Urešová

Kořenová čistička vod

Historická budova zrekonstruovaného mlýna Grand Moulin des Places je zdrojem 70 000 KWh ročně

Součástí areálu je i plocha pro hospodářská zvířata

3
Kamerou řízené automatické pletí
Pěstování zeleniny patří mezi nejnáročnější činnosti zemědělské výroby. Vyžaduje nasazení mnoha pracovní...
2 New-Holland-T6_180_MethanePower_StageV (1)
Alternativní zdroje energie pro zemědělské stroje
Jedním z důležitých důvodů zvýšeného zájmu o alternativní pohony a netradiční paliva je tlak na výrazné...
_MG_0194
Nový projekt uhlíkového zemědělství
Jednou z možností, jak přispět k trvalé udržitelnosti zemědělství, je tzv. Carbon Farming. Je založen...