hlavička webu

Nové odrůdy využívají dusík lépe

Správně zvolená odrůda může do určité míry snížit náklady na pěstování. Kromě rezistence nebo tolerance vůči škodlivým činitelům, což redukuje náklady na ochranu, se v poslední době hovoří o efektivitě využití dusíku. Například moderní hybridy řepky ji často mají vyšší než staré odrůdy.

O tématu se hovořilo na semináři společnosti Rapool CZ s. r. o. Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, připomněl, že využití dusíku odrůdou se dá vyhodnotit s pomocí metody PFP (Partial Factor Productivity; dílčí faktor produktivity využití aplikovaného dusíku). Informuje o tom, jaké množství výnosu v kilogramech bylo vytvořeno aplikací jednoho kilogramu dusíku. Obecně se dá říct, že čím vyšší hodnotu faktor má, tím vyšší je účinnost dusíkatého hnojení. Číslo záleží na více faktorech, například právě na odrůdě. U řepky se dá v zásadě říct, že odrůdy registrované v nedávné době mají faktor produktivity vyšší. Zvláště moderní hybridy dokážou dusík využívat mnohem efektivněji než starší materiály.

Na konkrétním příkladě to ukázal Bc. Pavel Stárek ze společnosti Rapool CZ. S odkazem na výsledky pokusů u jejich mateřské firmy v Německu uvedl, že odrůda řepky Bender, registrovaná v roce 2015, na tunu výnosu spotřebuje 31 kg N. Odrůda Diamant, která se začala pěstovat v roce 1970 ale potřebovala 56 kg N. Dodal, že z jejich aktuálního sortimentu v oblasti využití dusíku vyčnívá hybrid Jurek (reg. 2021), který na tunu výnosu spotřebuje 30,1 kg N. Vzhledem k tomu, že budoucnost s vysokou pravděpodobností přinese jako další legislativní omezení, tak problematický vývoj počasí, bude řešení problémů přinášet především šlechtění.

Po detailnějším zkoumání, co způsobilo zčernání svazků cévních v kořenech a také pod pokožkou stonků řepky, se ukázalo, že se jedná o rod Fusarium Foto archiv Monas Technology
Hledání příčin pro správnou ochranu
Řepka olejka patří k jedné z nejvýznamnějších plodin tuzemských polí a přispívá k rentabilitě zemědělských...
Vetrolam F1
Moderní větrolamy proti erozi
Vědci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AF MENDELU) se zaměří na obnovu větrolamů, jejich...
Výběr z příspěvků