hlavička webu

HarvestLab 3000 v různých operacích

Kvalitní píce je pro každou živočišnou farmu nezbytná a jen s ní je možné k dosáhnout vysokých výnosů bez ohledu na to, jestli se zabývá produkcí mléka nebo masa. Kvalita píce je úzce spjata i se způsobem pěstování nebo sklizně. Společnost John Deere má pro tyto účely vlastní výrobní systém, ve kterém je každý jednotlivý krok výroby podrobně prozkoumán, a to díky senzoru HarvestLab 3000. Nejnověji lze HarvestLab použít i ve sklízecí mlátičce.

HarvestLab 3000 je možné zapojit už na začátku celého procesu. Například při aplikaci organického hnojiva. Přesná aplikace organických hnojiv je důležitou částí celého procesu a John Deere ji představil v balíčku s technologií pásového zpracování půdy a přesného setí. Podle společnosti John Deere je metoda pásového zpracování půdy obzvláště účinná a nízkoemisní technologie, která se dokonale hodí pro kukuřici. V této technologii se bezprostředně před setím aplikuje kejda v pásech asi 10 až 12 cm hluboko do půdy. Kukuřice se poté seje pomocí přesného secího stroje, který precizně ukládá osivo do pásů s kejdou. Umístěno je asi 7 cm nad kejdou, aby se zabránilo poškození osiva, ale zároveň bylo zrno umístění nad oblastí nasycenou živinami.  Pro přesné uložení je nezbytným předpokladem výbava systémem AutoPath společnosti John Deere. Ten zaznamenává polohu pásů při aplikaci kejdy a ukládá ji do operačního centra. Při následném setí se údaje GPS používají k řízení secího stroje. I při nepravidelných pojezdech a zatáčení je osivo vždy umístěno přesně nad pásy s kejdou.

Kromě přesné aplikace je základním předpokladem pro hnojení podle potřeb také analýza kejdy. Zde se ve výrobním systému využívá senzor HarvestLab 3000. Měření v blízké infračervené oblasti dokáže vždy zjistit aktuální množství dusíku, fosforu a draslíku a podle toho lez upravit aplikační dávku.

Změna dávky se řídí jednak aktuálním měřením a jednak požadavkem předem vytvořeným z aplikační mapy. Traktor pak automaticky komunikuje s cisternou a dokáže plynule měnit aplikační dávku, a tím aplikovat požadované množství živin specificky pro dané místo

Sklizeň i skladování

HarvestLab 3000 lze také využít při sklizni kukuřice a od roku 2011 se senzor osvědčil i na sklízecí mlátičce. Měří nejen vlhkost porostu, ale rovněž složky, jako je obsah cukru, škrobu, bílkovin a ADF. Údaje jsou během práce během několika sekund zaznamenány přímo do stroje a online přeneseny do operačního centra. Na základě výsledků sklizně lze určit rozdíly specifické pro dané pole a použít je jako datový základ pro pěstování následné plodiny.

Proces fermentace v sile vede ke změně složek. Aby bylo možné přizpůsobit krmnou dávku přesně potřebám zvířat, lze senzor HarvestLab použít také jako stolní zařízení pro analýzu krmiva, čímž lze zabránit nedostatku nebo přebytku některých živin. Pokud mají být v krmné dávce použity obiloviny, lze nyní obsah živin zjišťovat i na kombajnu. Zde senzor v blízké infračervené oblasti měří obsah vlhkosti, škrobu a bílkovin ve vymlácených obilovinách.

HarvestLab umístěný na sklízecí řezačce
HarvestLab má výhodu ve své všestrannosti
HarvestLab je využíván také při variabilním hnojení například kejdou
staj
Jak na problémy s tepelným stresem
Vysoké teploty prostředí mají negativní vliv na zdraví a výkonnost zvířat i lidí. Vlny veder mohou být...
potraviny
Miliony eur pro kvalitní a udržitelné zemědělsko-potravinářské produkty EU
Evropská komise v roce 2023 vyčlení 185,9 milionu eur na financování propagačních činností v oblasti...
Výběr z příspěvků