hlavička webu

Udržitelná produkce vepřového masa v německém pojetí

Budoucnost produkce vepřového masa v Evropské unii byla stěžejním tématem listopadové konference pro chovatele prasat, jejímž hlavním řečníkem byl Dr. Albert Hortmann-Scholten z Agrární komory v Dolním Sasku. Uvedl, že produkce prasat v Evropě se v následujícím období bude odvíjet zejména od požadavků spotřebitelů a růstu nákladů, ale také od opatření na zajištění welfare a ochranu životního prostředí, která jsou součástí postupů uplatňovaných v systému udržitelného zemědělství.

V zajímavé přednášce Dr. Albert Hortmann-Scholten uvedl, že chov prasat v Německu je koncentrovaný na severozápadě země. Vysoká koncentrace zvířat je však riziková z pohledu negativních dopadů na životní prostředí. Získat stavební povolení na novou farmu je tak v Německu prakticky nemožné. Podle reprezentanta Agrární komory v Dolním Sasku je tak nevyhnutelná transformace celého sektoru. Nejspíš bude více stájí přístřeškového typu s ustájením na slamnaté podestýlce, kde zvířata budou mít i více prostoru. Nastýlání ale bude vyžadovat sofistikovaná technická řešení, která samozřejmě budou něco stát. V úvahu přicházejí například automatické nastýlací roboty, jež s využitím infračerveného světla dovedou zmapovat výšku podestýlky, kterou podle potřeby i doplňují. V nově koncipovaných stájích se počítá také s větší podlahovou plochou, která odpovídá 1,6 m2 na kus. K regulaci klimatu nově koncipovaných otevřených stájí poslouží závěsné plachty.  Jestliže dosud chovatele stojí jedno výkrmové místo 400 až 500 euro, v přístřeškových stájích budou náklady více než dvojnásobně vyšší. A to bez započtení vyšších zdravotních rizik, která jsou s otevřenými stájemi spojená.

Transformace chovů prasnic bude samozřejmě zohledňovat ukončení používání individuálních boxů s fixační klecí (které německá legislativa zakazuje od roku 2029), stejně jako od roku 2036 plánovaný zákaz běžných porodních kotců. Dosavadní systémy ustájení pro rodící prasnice by měly nahradit větší kotce, kde bude prasnice společně se selaty na slamnaté podestýlce. Tento inovativní koncept porodního kotce umožní prasnici volně se otáčet, zároveň ale bude chránit selata i ošetřovatele.  Je však třeba počítat s navýšením nákladů, ať už se jedná o stavby, práci či vyšší počet ošetřovatelů, ale také se snížením počtu odchovaných selat od prasnice, nižší produktivitou i kvalitou odvedené práce.

Příklad přístřeškové stáje pro výkrmová prasata
Prasata ustájená na slámě jsou nadmíru spokojená
Fixační klece v porodních kotcích budou podle německé legislativy zakázané od roku 2029
TUZ pudni urodnost F4
Pěstitelé, dbejte na půdní úrodnost
V pořadí druhý workshop Dny precizního zemědělství na farmě ZD Dolní Újezd na Svitavsku se konal na konci...
role perforované černé fólie
Vyšší výnos na poli i ve skleníku
Biologicky odbouratelné mulčovací fólie, které nezatěžují životní prostředí, zvyšují výnos a zároveň...
Výběr z příspěvků