hlavička webu

Úloha biologické rozmanitosti v ziskovém a udržitelném zemědělském podniku

Při hledání zvýšení výnosů plodin je konečným cílem stabilní biologické prostředí. Environmentální potřeby se liší od plodiny k plodině, ale jedna konstanta je, že každá plodina má optimální prostředí pro podporu maximálních výnosů a kvality plodin. Vytváření a udržování tohoto prostředí je klíčem k úspěšné farmě.

Biologické prostředí zahrnuje mnoho dílčích faktorů, jako je zdraví půdy, zadržování vody, biologická rozmanitost a chemické složení, abychom jmenovali alespoň některé. S tolika faktory ve hře může být těžké vědět, kde začít a který by měl být prioritou.

Přenos informací

„Nemůžeme určit, čemu dát přednost bez komunikace, uvedl Dr. Sagi Katz, viceprezident pro agronomii ve společnosti Agmatix.

„Vezměme si za příklad stromy. Ty ukazují hodnotu komunikace, přenosu potravy, vody a informací s jinými stromy prostřednictvím podzemního mycelia houby. Abychom zajistili, že naše podniky budou prosperovat, musíme také předávat znalosti a více komunikovat jako průmysl. A co víc, toto sdělování údajů v celosvětovém měřítku nám umožní být udržitelnější a pomůže nám vyřešit globální potravinovou chudobu.“

Stejně jako stromy, tak i zemědělci sdílejí znalosti prostřednictvím polních zkoušek a sdílení svých výsledků s ostatními zemědělci. Potřeba dodržovat nové předpisy, zvyšovat výnosy udržitelným způsobem, připravit farmu na budoucnost a zvyšovat ziskovost, nutí stále více zemědělců hledá data jako řešení. Na základě dostupného výzkumu, včetně dat shromážděných prostřednictvím jednotlivých polních pokusů, lze určit, které faktory mají největší vliv na výnos a kvalitu plodin. Časem mohou být tyto údaje agregovány na regionální, národní nebo mezinárodní bázi.

Terénní pokusy

„Terénní pokusy mohou být složitým závazkem, takže člověk se ptá, kde začít a jaké faktory upřednostnit. Jako médium, ve kterém pěstujete své plodiny, a faktor, který s největší pravděpodobností určuje kvalitu a výnos plodin, je zdraví půdy nejdůležitějším prvkem, který je třeba zvážit,“ pokračuje Dr. Sagi Katz.

„Při posuzování této skutečnosti je nejlepším ukazatelem biologická aktivita v půdě, jinak známá jako biologická rozmanitost. Vysoce biologicky rozmanité prostředí přináší mnoho dalších výhod, které v konečném důsledku zlepšují výnosy a kvalitu plodin.“

Při pohledu na zdraví půdy je důležitým faktorem, který je třeba měřit, chemické složení. To může být relativně rychlé a snadné zlepšit správným výživovým plánem, takže je to skvělé místo pro začátek. To znamená, že záleží na chemické látce, kterou chcete změnit. Například zvýšení množství uhlíku v půdě je mnohem těžší než zvýšení dusíku.

Jakmile jsou výsledky shromážděny, nejúčinnějším způsobem, jak začít se změnami směrem k optimalizaci rovnováhy živin v půdě, je použití agro-informačního nástroje. Tyto nástroje mohou určit správné množství chemického hnojiva a optimální dobu aplikace s přihlédnutím ke všem proměnným vašeho konkrétního pole.

Tyto nástroje mohou pěstitelům rovněž radit ohledně zemědělských postupů, které napomohou rozvoji vysoce biologicky rozmanitého prostředí, jako je bezorebné zemědělství nebo přístup krycích plodin. Biologická rozmanitost a její přínosy se velmi liší v závislosti na přítomném organismu. Jedním ze zastřešujících témat však je, že přítomnost jednoho organismu podporuje přítomnost ostatních, což vytváří pozitivní efekt „sněhové koule“. Přírodní biostimulant, je to důležitý faktor, který by zemědělci měli zvážit.

Pokud dosáhnete správné rovnováhy tohoto ekosystému, výnosy se budou rok od roku zvyšovat a současně klesat emise uhlíku. Agroinformatické nástroje mohou poskytnout informace o dopadu těchto regenerativních zemědělských postupů a přínosech pro biologickou rozmanitost, které přinášejí, na výnosy a kvalitu plodin. Nejen to, ale mohou pomoci sledovat emise uhlíku, což zemědělcům umožní snadněji využívat systémy uhlíkových kreditů.

„V zemědělství budou mít rozhodnutí, která učiníte dnes, trvalý dopad po celé měsíce, a dokonce i roky,“ uvádí Dr. Sagi Katz.

„Proto je důležité řídit svá rozhodnutí vysoce kvalitními daty shromážděnými prostřednictvím dobře naplánovaných a přesných terénních studií. Neexistuje lepší způsob, jak získat konkrétní údaje o vaší farmě, než dělat na této farmě experimenty. Společnosti jako Agmatix mohou pomoci dosáhnout toho s minimálním narušením podnikání a každodenních rutin, s poznatky, které lze snadno extrahovat.

Zdeněk Makovička

Terénní pokusy jsou velmi důležitým zdrojem informací.
Neexistuje lepší způsob, jak získat konkrétní údaje o vaší farmě, než dělat na této farmě experimenty.
Jednou z hlavních surovin pro výrobu bioplynu v zemědělských stanicích zůstane i v nadále silážní kukuřice. Foto Jiří Trnavský
Energetická biomasa má stále perspektivu
Biomasa a bioplyn jako tradiční obnovitelné zdroje energie (OZE) i v Česku opět nabývají na významu....
Titulka TUZ
Leader PF Full Electric - samojízdný krmný vůz s elektrickým pohonem
U manipulační techniky, určené pro provoz v zemědělské výrobě, je elektropohon zajímavou alternativou...
Výběr z příspěvků