hlavička webu

Luxus pro prasata i ošetřovatele

Koncem dubna se ve Ctidružicích na jižní Moravě konalo slavnostní otevření nové farmy prasat. Modernizaci farmy za 250 milionů korun úspěšně dokončila Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi, s. r. o., člen Rhea Holding. Protože původní farma naprosto nevyhovovala současným požadavkům na zoohygienu a welfare zvířat, vedení Rhea Holdingu rozhodlo o její modernizaci, a to doslova od základů.

Uskupení Rhea Holding pod sebou sdružuje několik společností, které působí v šesti oborech činností. Všechny subjekty spojuje jednotná koncepce, filozofie a vlastnická struktura. „Stěžejní oblastí našich aktivit je zemědělství. V současné době obhospodařujeme 25 000 hektarů na jižní a jihozápadní Moravě, v Beskydech, na jižním Slovensku a v jižních Čechách. Činnost společnosti je od počátku orientována na klasickou zemědělskou výrobu. Věřím, že i tato nová farma bude nejen přispívat k rozvoji regionu, vytvoření nových pracovních míst, ale také k zajištění kvality masa pro regionální trh,“ konstatoval majitel uskupení Ing. Josef Kolář, který ve své řeči poděkoval jak zástupcům obce Ctidružice, která umožnila, aby se na místě původních nefunkčních stájí znovu chovala prasata, tak představitelům jednotlivých firem, které na stavbě a dodávkách technologií spolupracovaly.

 

Dvě haly

Nový objekt s kapacitou 9600 prasat ve výkrmu nahrazuje několik původních objektů v areálu. Součástí modernizace jsou i dvě kruhové jímky na kejdu s minimálně devítiměsíční kapacitou nebo opravená provozní budova u hlavního vjezdu do areálu. Novou farmu doprovází i nová výsadba stovek mladých stromků.

„Stavební firma Rhea stav přinesla do projektu své bohaté zkušenosti v oblasti realizace zemědělských staveb. Díky pracovníkům Rhea stavu a vlastní mechanizaci byla realizována naše vize v krátkém čase s důrazem na energetickou efektivitu a ekologickou udržitelnost,“ uvedl Ing. Josef Kolář.

Hlavní stáje pro chov prasat jsou řešeny jako jednopodlažní dvoulodní objekty se sedlovou střechou. První hala, která byla uvedena do provozu v prosinci 2023, pojme 5328 prasat. Skládá se ze 12 sekcí, v jedné sekci je 24 kotců po 18 kusech. Jedna sekce je určena pro nestandard, s osmi kotci po 18 kusech.

Druhá hala, jejíž slavnostní naskladnění proběhlo v květnu letošního roku, je určena pro 4464 prasat ve výkrmu. Obsahuje deset sekcí po 24 kotcích, v každém z nich je kapacita 18 kusů, a jednu nestandardní sekci s osmi kotci po 18 prasatech.

Součástí areálu jsou i zásobníky krmných komponent Foto 5:
Součástí areálu jsou i zásobníky krmných komponent
Vnitřní vybavení stáje plně odpovídá požadavkům welfare
Vnitřní vybavení stáje plně odpovídá požadavkům welfare
tuz 0
Meziplodiny zažívají boom
Podle odborníků má Česká republika jeden veliký problém, a tím je kvalita půdy. Z venkova postupně mizí...
recirkulacni system
Využití odpadního tepla k chovu ryb
Bioplynové stanice se staly běžnou součástí zemědělské velkovýroby. Zatímco vyprodukovanou elektrickou...
Výběr z příspěvků