hlavička webu

Ambiciózní záměr se daří naplňovat

Robotická stáj pro pět set dojnic a stovku telat, kterou společnost DS Holding, a. s., před rokem vybudovala bez dotací na zelené louce v Bělé u Staré Paky za 150 miliónů korun, je nedílnou součástí projektu zohledňujícího principy udržitelného zemědělství. V jeho rámci uvedená společnost hospodařící v podhůří Krkonoš samozřejmě důsledně dbá i na to, aby svou zemědělskou činností nezatěžovala životní prostředí.

Společnost DS Holding, a. s., jejíž doménou je zejména dopravní a spediční činnost, ale i zemní a stavební práce, servis vozidel a prodej pohonných hmot, se od roku 2009 zabývá také zemědělskou výrobou. V jejím rámci holding provozuje tři společnosti. Jednak DS Agro Libštát, s. r. o., v níž je soustředěna živočišná výroba, dále DS Agro Košťálov, s. r. o. se specializací na rostlinnou produkci a konečně DS Agro Energie, s. r. o., s provozem bioplynové stanice.

„S využitím moderních technologií a nových provozních postupů navazujeme na tradice v našem regionu se záměrem zabezpečit jeho udržitelnost i pro budoucnost. V nadmořské výšce od 340 do 580 metrů obhospodařujeme 1500 hektarů zemědělské půdy, z níž je asi polovina orné. Pěstujeme pšenici, triticale, kukuřici na siláž a jednoleté a víceleté pícniny. Trvalé travní porosty s převahou jílků a kostřav obnovujeme každých deset let. Spolu se zavedenými půdo – ochrannými opatřeními, střídáním plodin, správným mechanickým zpracováním půdy s využitím chlévského hnoje, ale i separátu a fugátu z bioplynové stanice, rostlinná výroba plní bezezbytku svou funkci. Živočišnou výrobu máme postavenou na chovu krav českého strakatého plemene a kříženek s podílem montbéliardské krve. V uzavřeném obratu stáda evidujeme na 500 dojnic, do 300 telat do věku šesti měsíců a přibližně stejný počet jalovic, včetně vysokobřezích. Býčky nevykrmujeme, v hmotnosti okolo 230 až 250 kg je prodáváme jako zástavové tuzemským chovatelům i obchodníkům do zahraničí. Mléko dodáváme do Pragolaktosu, poslední dva, tři roky produkujeme okolo 3 300 tisíc litrů mléka. Více než dvacet let se zabýváme také výkrmem brojlerových kuřat, přičemž za rok vyrobíme přibližně 920 tun kuřecího masa,“ shrnul na úvod předseda představenstva DS Holding, a. s., Josef Chuchlík.

Většinu pracovních činností v nově vybudované stáji zastanou bezobslužné roboty. Například nainstalované dojící automaty, které ošetřují, dojí a kontrolují zdravotní stav krávy po každém dojení. Ve stáji je i robotický přihrnovač krmiva, který se ve dvouhodinových intervalech stará o to, aby ve žlabu krávy měly stále krmení. Pod kontrolou jsou i dojnice samotné, a to díky obojku s čipem, který hlídá jejich pohybovou aktivitu.

„Tyto moderní technologie snižují závislost na pracovní síle, ale zároveň zvyšují atraktivitu oboru pro mladou generaci. Celá stáj je navržena tak, aby krávy měly co nejvíce prostoru a zaměstnanci měli příjemnější prostředí pro svou práci. Ani v dnešní přetechnizované době by se neměla opomíjet symbióza lidí se zvířaty. Celý areál v Bělé u Staré Paky je projektován tak, aby s pomocí krav a slunce vytvořil tolik energie, kolik jí sám spotřebuje. Ke snížení ekologické zátěže přispíváme nainstalovanými solárními panely, včetně záložního bateriového systému, ale také provozem bioplynové stanice, v níž zhodnotíme odpad z živočišné výroby a přebytky rostlinné výroby. Vyrobíme 1 020 kW elektrické energie, odpadním teplem vytápíme haly pro brojlery a dílny. Organickým zbytkem je digestát, z něhož se získává pevný separát a kapalný fugát. Separátem podestýláme kuřata i krávy a fugátem hnojíme naše pole. Vše tedy funguje na principu uhlíkové neutrality,“ dodal Josef Chuchlík.

 

V novém kravínu je ustájovací kapacita pro pět set dojnic
Dojicí roboty De Laval VMS V300 jsou u každé ze tří produkčních skupin dojnic
Část novostavby je vyčleněna asi stovce telat
bob1
Smykem řízené nakladače s nekonvenčním pohonem
Poté, co byl v roce 2022 uveden na trh první, plně elektrický kompaktní pásový nakladač Bobcat T7X, představila...
ARA_3
Kamera nasnímá, tryska postříká
Společnost Leading Farmers CZ, a. s., zastupuje v České republice a na Slovensku švýcarskou společnost...
Výběr z příspěvků