hlavička webu

Kamerou řízené automatické pletí

Pěstování zeleniny patří mezi nejnáročnější činnosti zemědělské výroby. Vyžaduje nasazení mnoha pracovní sil, jak při likvidaci plevelů, tak při následné sklizni. S tím, jak se brigádníci do zemědělské výroby stále hůře shánějí, snaží se výrobci zemědělské techniky konstruovat důmyslné stroje, které lidskou práci nahradí. Jedním z nich je plečka naváděná kamerovým systémem. Ta navíc přispěje k omezení používání herbicidů.

Soukromě hospodařící zemědělec Josef Machala z Veselí nad Moravou hospodaří na 65 ha částečně vlastní, částečně pronajaté zemědělské půdy, z nichž je 60 ha orné půdy a 5 ha trvalých travních porostů. Orientuje se na pěstování zeleniny a polních plodin. Přibližně na polovině výměry orné půdy pěstuje zrnovou kukuřici, ozimou pšenici, jarní ječmen a vojtěšku, druhá část výměry je určena pro pěstování zeleniny – okurek nakládaček, cibule, kopru, zelí, sladké kukuřice, řeřichy dánské, dále brambor, česneku a papriky beraního rohu.

Technika budoucnosti

Nedostatek pracovních sil byl jedním z hlavních důvodů, proč se farmář rozhodl investovat do sofistikované techniky. Pořídil si soupravu traktoru Claas Arion 430 na kultivačních kolech, vybaveného navigací Raven s příjmem korekčního signálu RTK-Net s přesností 2,5 cm a nejmodernější plečky naváděné kamerami od nizozemského výrobce Steketee, patřícího společnosti Lemken. Soupravu dodala společnost AgriMachines SE. Jde o nejvyšší model IC-Weeder, první v České republice, s pracovním záběrem tři metry. Plečka je schopna podle šířky řádků mechanicky ošetřit čtyři, pět nebo šest řádků. Pomocí bočního posuvného rámu je stroj hydraulicky naváděn přesně mezi řádky, opěrná kola zaručují správnou pracovní hloubku nožů. Pod krytem plečky jsou namontovány kamery pro rozpoznání jednotlivých rostlin. Každý řádek sleduje jedna kamera, která je schopná snímat 60 cm záběru. Zorné pole každé kamery je osvětleno LED světly. Jedna kamera navádí celou plečku přes výkyvný rám, infrakamera je schopna ji navádět i v noci. Na rámu stroje jsou namontovány plecí jednotky na paralelogramovém závěsu. Pracovní orgány tvoří šípové radličky, které čistí meziřadí, a pneumaticky ovládané okopávací nože srpovitého tvaru, které okopávají řádek mezi rostlinami a obkrouží každou pěstovanou rostlinu ve vzdálenosti pouhých dvou centimetrů.

Sofistikované ovládání

Obsluha má k dispozici terminál s dotykovou obrazovkou umístěný v traktoru, pomocí něhož ovládá pracovní počítač a nastavuje plečku. Terminál zpracovává snímky z kamer a navádí pracovní orgány. Kamery jsou zakryté, aby nedocházelo k stínění přirozeným slunečním světlem. Místo toho je zorné pole osvětleno LED světly. Kamera vytváří snímky s vysokým rozlišením v zelených odstínech nebo barevném spektru RGB. Ze snímku kamery, velikosti rostliny a očekávané polohy rostliny vypočítává počítač skutečnou polohu rostliny. Tento řídicí signál je přenášen do posuvného rámu pro správné sledování řádků a do aktivních kypřicích nožů odstraňujících plevel v řádku.

 

tuz11f1
Transgenní plodiny prospívají zemědělství
Významným faktorem podporující trvalou udržitelnost zemědělství je šlechtění polních plodin. Usiluje...
NEXAT_20220802
Zrozen pro systém CTF
Již několik let je v odborné literatuře a občas i v praxi prezentován systém jednotných jízdních stop...
Výběr z příspěvků