hlavička webu

Nové energetické centrum zajistí farmě energetickou nezávislost

Farma Bezdínek v Dolní Lutyni na Karvinsku nedávno zahájila provoz nového skleníku pro pěstování rajčat a dokončila výstavbu energocentra, které bude v kogeneračních jednotkách vyrábět teplo a elektřinu ze zemního plynu a pomůže tak řešit potřebu energií podniku. Celková investice dosáhla téměř 400 milionů korun. Podle jednatele Farmy Bezdínek Jiřího Stodůlky farma nyní disponuje 14,5 hektaru skleníků.

Nově vybudované energetické centrum farmy bude vyrábět elektřinu a teplo v kogeneračních jednotkách ze zemního plynu s účinností téměř sto procent. Elektřina se bude vyrábět v době, kdy je nedostatečná výroba z obnovitelných zdrojů a z jádra nebo v době nedostatku elektřiny v síti. Teplo se bude ukládat do akumulační nádrže s kapacitou 300 megawathodin (MWh) a o objemu 4500 metrů krychlových a následně využívat pro vytápění skleníků. Oxid uhličitý ze spalin zemního plynu se namísto vypouštění do ovzduší po přečištění bude spotřebovávat ve skleníku pro podporu fotosyntézy rostlin. Díky tomu je možné zvýšit produkci zeleniny ve sklenících přibližně o 30 procent, popsali zástupci podniku. Součástí energocentra budou i elektrokotle, které budou spotřebovávat přebytky elektřiny k výrobě tepla. „U teplárny zůstáváme stále připojení a nějakou malou část tepla stále odebíráme. Pevně věřím, že se s teplárnou domluvíme, a naopak v době, kdy budeme mít přebytek tepla, tak že bychom měli mít možnost jim dodávat vlastně do sítě,“ sdělil Stodůlka. Jednatel řekl, že díky energocentru farma získala energetickou nezávislost. „Tato inovace nejen zvyšuje efektivitu našeho hospodaření, ale také přispívá k ochraně životního prostředí a podpoře lokální komunity nabídkou pracovních míst,“ uvedl Stodůlka s tím, že navíc minimalizují emise z dopravy. „Naše rajčata dodáváme zejména řetězcům v ČR,“ dodal. Farma produkuje celoročně rajčata několika odrůd. Rostliny opylují čmeláci, které firma kupuje z biofarmy. Podnik zaměstnává i rostlinolékaře a zeleninu pěstuje technologií bez pesticidů. Farma rajčata dodává na tuzemský trh především do řetězců. Čerstvě sklizené plodiny je ale možné koupit i v prodejně v areálu farmy.

Farma Bezdínek je největším produkčním skleníkem pro pěstování rajčat v České republice. Pěstují se v kokosovém substrátu, který se po ukončení pěstební sezony kompostuje. K zavlažování je využívána dešťová voda, přebytečná zálivka se recykluje. V boji proti škůdcům aplikují biologickou a nechemickou ochranu namísto chemie. Farma dodává do předních obchodních řetězců v ČR. Na stejných principech funguje i její sesterská Farma Kameničany na Slovensku. Farma získala národní značku kvality Klasa, značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje a stala se také prvním certifikovaným pěstitelem rajčat bez reziduí pesticidů. Rajčata z hlediska reziduí pesticidů plní legislativní požadavky na baby-food nebo BIO. Součástí farmy je i prodejna s čerstvou zeleninou a ukázkový skleník, kde se mohou návštěvníci během exkurzí na farmě zdarma seznámit s technologií pěstování rajčat, dozvědět se více o významu udržitelného zemědělství i principech zdravého stravování.

Farma Bezdínek
otevření nového skleníku a energocentra na Farmě Bezdínek
energocentrum Farma Bezdínek
jednatel Farmy Bezdínek Jiří Stodůlka představil nové energetické zařízení
Farma Bezdínek
Farma produkuje několik odrůd rajčat
Case IH Xpower Web 1
Na plevelné rostliny s elektrickým proudem
Výrobce Case IH přinesl na letošní veletrh Agritechnica 2023 řešení pro zemědělské podniky všech velikostí....
skot na pastvě
Doplňkové látky snižují produkci metanu u přežvýkavců
Maso a mléko přežvýkavců jsou pro člověka zásadní zdroje důležitých živin, které nelze snadno získat...
Výběr z příspěvků