hlavička webu

Kultivátory s hvězdicovými koly mají vícero možného využití

Letošní jaro s velkým úhrnem srážek vystavilo limity plečkování. Radličkové plečky či prutové brány je možné využívat jen v omezené míře. Ovšem existuje stroj, který může být využíván i v půdě s vyšší vlhkostí, než je to možné u klasické plečky. A to jsou kultivátory s hvězdicovými koly.

U těchto strojů se za jízdy do půdy zapichují rotující hvězdicová kola, vylamují malé části půdy a odhazují je zpět. Zodpovědné jsou za to malé špičky ve tvaru lžíce, které jsou ke kolům uchycené. Kola jsou uspořádána ve směru jízdy bez bočního náklonu.

Dobré kopírování půdy

U kultivátorů Rotocare V firmy Pöttinger jsou jednotlivá kola uložena samostatně. O přítlak se starají vinuté pružiny, které tlačí proti hlavnímu rámu. Každé kolo tak může samostatně kopírovat terén. Hvězdicová kola jsou uložena střídavě na delší a kratší slupici, a tedy vlastně ve dvou řadách. Tak se i zlepšuje průchodnost organické hmoty.

Hlavním způsobem využití kultivátorů Rotocare V firmy Pöttinger je provzdušnění příliš vlhké půdy nebo rozbití půdního škraloupu u vyschlých půd. Tyto kultivátory mají vždy celoplošný záběr a pracují nezávisle na rozteči řádků kulturní plodiny. Jsou tak vhodné k použití v celé řadě kultur, jako jsou obiloviny, kukuřice, cukrová řepa, sója, hrách či slunečnice. Pokud zůstává na poli dostatek ještě nepokryté půdy, mohou být tyto kultivátory nasazeny i v porostech s výškou dvacet, či i přes dvacet centimetrů.

Zlepšení výměny vzduchu

Přejezdem kultivátoru Rotocare V firmy Pöttinger se docílí zlepšení výměny vzduchu, stimulace mineralizace a regulace zaplevelení mechanickou cestou. Omezí se také povrchový odtok srážkové vody. Je třeba ale dbát na správné nastavení hloubky záběru, tj. nad výsevním horizontem, zvláště u mladých kultur. Účinek na hubení plevelů je jen v mladých vývojových fázích plevelů, a to hlavně zasypáním. K tomu je ale zapotřebí dostatečná pojezdová rychlost – často se jezdí rychlostmi 14, nebo i 20 a více km/h. Přitom lze dosahovat velké plošné výkonnosti. Nasazením kultivátoru Rotocare lze dosahovat snížení spotřeby herbicidů.

I pro zapravení hnojiv

Zemědělci se naučili využívat kultivátory Rotocare V firmy Pöttinger s hvězdicovými koly také pro zapravení povrchově aplikované kejdy nebo granulovaných hnojiv do porostu, například u obilnin na začátku vegetace, anebo k rozdrcení organické hmoty u vymrzlé meziplodiny či k provzdušnění luk.

Firma Pöttinger vyrábí své rotační kultivátory Rotocare V o záběru až 12,4 m
U těchto strojů se za jízdy do půdy zapichují rotující hvězdicová kola, vylamují malé části půdy a odhazují je zpět. Zodpovědné jsou za to malé špičky ve tvaru lžíce, které jsou ke kolům uchycené
Často se jezdí rychlostmi 14, nebo i 20 a více km/h. Přitom lze dosahovat velké plošné výkonnosti
skot u jezirka maly
Veganství ani redukce chovů skotu nic nevyřeší…
„Přechod na veganství planetě příliš nepomůže,“ tvrdí Frank Mitloehner – univerzitní profesor na UC Davis...
tele
Zdravá telata a úspěšný odchov pro udržitelný chov dojnic
Péče o telata – jalovičky musí hrát v chovech dojnic klíčovou roli. Jakékoliv zanedbání péče o ně, bude...
Výběr z příspěvků