hlavička webu

Meziplodiny zažívají boom

Podle odborníků má Česká republika jeden veliký problém, a tím je kvalita půdy. Z venkova postupně mizí živočišná výroba a tím i hnůj, takže v půdě chybí organika. Tu lze doplnit jednak kompostem a jednak meziplodinami, které jsou k tomuto účelu i určené. Navíc půda by měla být podle posledních trendů celoročně pokrytá, permanentní zelený kryt má výrazný vliv na stabilizací vláhových podmínek a protierozní efekt.

Zemědělci dnes mají k dispozici řadu meziplodin a jejich odrůd. Ať už hrachu, pelušky, lupiny, bobu, vikve, hořčice, jetele, ředkve, svazenky i jiných plodin včetně lnu, jílku, čiroku, béru a dalších. Velice přínosná je například svazenka vratičolistá Boratus, která hluboce koření, má tak výrazný ozdravný efekt na půdu a dává vysoký výnos nadzemní i podzemní hmoty. Je to ideální přerušovač obilních sledů a velmi dobře vymrzá. Navíc je to nektarodárná plodina, kterou vyhledávají opylovači. V nabídce jsou i různé druhy svazenek a jednoletých směsí s rychlým nárůstem hmoty, které postupně nakvétají, a když je zemědělec naseje vedle sebe nebo do směsí, porosty kvetou dlouhou dobu. Velký význam mají i různé nektarodárné úhory s velkým výnosem kvalitní hmoty na zelené hnojení. Jejich přínosem je také to, že takový porost prokořeňuje v celém půdním profilu. K dispozici je i řada pícních směsí a směsí meziplodin.

Plodinou budoucnosti je podle mnohých ředkev setá Strukturator. Je sice nízkého vzrůstu, má ale neobvykle silný a dlouhý kořen, který dokáže narušit podorniční utužené vrstvy. Pokud se tato plodina nechá vymrznout, dostane se ke kořenům i voda, která opět napomůže k narušení zhutnělých vrstev. Výraz „biologická orba“ je v jejím případě namístě.

Svazenka vratičolistá Boratus hluboce koření, má tak výrazný ozdravný efekt na půdu
Nektarodárné úhory s velkým výnosem kvalitní hmoty na zelené hnojení
Nektarodárné plodiny vyhledávají opylovači
Rufuss-720x380
´RUFUSS´ – nová odrůda čiroku odolná poléhání
Dne 20. 3. 2024 ÚKZÚZ v Brně registroval novou bělozrnnou odrůdu čiroku zrnového s názvem ´Rufuss´, která...
Zvýšení příjmu dusíku u pšenice by mohla pomoci symbiotická fixace Foto David Bouma
Endofytní bakterie pro lepší výživu dusíkem
Nové mořidlo na bakteriální bázi uvedla letošní podzim na trh ve Velké Británii společnost Syngenta....
Výběr z příspěvků