hlavička webu

Význam půdních bio-stimulací v období sucha

Jak uvedeno v článku, který vyšel v příloze EKOTECH Magazín, půdní biostimulace jsou metody, které využívají podporu přirozených biologických procesů k harmonizaci pochodů v půdě. Mezi biostimulanty používané v zemědělství patří různé prvky, sloučeniny a mikroorganismy, které se aplikují na rostliny nebo do půdy s cílem zlepšit její úrodnost, výnosy a kvalitu produkce. Zejména v podnicích s chybějící živočišnou výrobou dokáží cílené biostimulace zhodnotit především organickou hmotu vytvořenou v půdním prostředím kořeny rostlin a makro i mikro biosférou.

Půdní biostimulant Neosol je jednoduchým nástrojem s rychlým a dynamickým nástupem účinku a komplexním působením na zlepšení všech půdních vlastností. Tento produkt lze bez omezení využívat na všech půdních typech jako součást všech plodinových systémů. Neosol díky zlepšení struktury půdy a odstraněním jejího utužení, podporuje růst kořenů a prokořeněním do hloubky půdního profilu má význam především při zajištění přístupu rostlin k půdní vláze a přístupným živinám, a to i v období sucha.

Rychlejší zasakování vody

Aplikací půdního biostimulantu Neosol podpoříme nejprve rozvoj aerobních půdních bakterií a kulturních hub, které svou činností rozkládají organické zbytky v půdě a uvolňují živiny v přístupných formách do půdního roztoku pro potřebu svou i rostlin. Rostliny pak svým kořenovým vlášením zásobují tyto populace půdních organismů energetickými látkami a odumírající kořeny jsou zdrojem uhlíku jako potravy pro tyto organismy.

A právě tyto kořeny rostlin včetně mikroorganismů v rizosféře, ale i makroorganismů jako jsou žížaly, významným způsobem zlepšují strukturu půdy do hloubky celého půdního profilu. Exkrementy žížal jsou velmi cenným zdrojem živin a energie pro mikroorganismy i rostliny a jsou velmi cennými stavebními látkami humusu. Vytvářením chodbiček vzniká vertikální systém pórů procházejících z povrchu do spodních vrstev půdy. Těmito makro-póry pak může do půdy zasakovat větší množství vody, která díky zvyšujícímu se podílu organické složky je v půdě lépe zadržena. Současně tyto póry zlepšují přístup vzduchu do půdy, což je dalším předpokladem pro rozvoj biologické aktivity půdy.

Bio-stimulace na farmě u Prachatic

Ing. Ondřej Kadlec hospodaří společně se svým otcem zhruba na 250 ha v obci Velký Bor nedaleko Prachatic. Zároveň chovají asi 200 krav se zaměřením na mléčnou (40 ks) a masnou produkci. Na své farmě pěstuje ozimou pšenici, ozimý i jarní ječmen, řepku, oves, kukuřici a jeteloviny.

Produkty společnosti Olmix začal používat před šest lety a zhruba po dvou letech začal na svých převážně jílovitých půdách pozorovat první změny nejen v celkovém výnosu, ale i ve zlepšující se struktuře půdy. Značné zlepšení vnímá hlavně při zpracování půdy, kdy jílovité hroudy vzniklé orbou se snadněji rozpadají a celková spotřeba nafty je zhruba o 20 % nižší než v minulých letech.

Také rostliny snadněji zakoření, a ačkoliv se pohybují v oblasti s vyšším počtem průměrných srážek, tak i zde se začínají projevovat stále častější srážkové výkyvy a s tím spojená dlouhodobější sucha nebo silné přívalové deště. Snadné překonání, těchto pro rostliny stresových období, přičítá právě Neosolu, díky kterému jsou půda i rostliny v trvale dobré kondici.

Půdu střídavě orá se zapravením hnoje v dávce 30 t/ha a také kypří radličkovým kypřičem. U loni založeného porostu pšenice ozimé aplikoval s hnojem před orbou Neosol v dávce 120 kg/ha (na jaře pak 200 kg/ha LAV 27 % a 2x100l DAM 390) a stejný postup (vč. 200 kg/ha NPK) použil také při zakládání porostu řepky ozimé. Na jaře ji pak ještě přihnojil 2×200 kg/ha DASA a 2x100l DAM 390. V průběhu vegetace také společně s herbicidy a fungicidy několikrát aplikuje listový stimulátor Agroptim Sunset v dávce 1 l/ha, který vnímá jako ideální prostředek s okamžitým efektem pro udržení dobrého zdravotního stavu rostlin během celé vegetace.

Při použití Neosolu strukturní půda podporuje růst vlásečnic kořene.
Snadný růst hlubokého kořene ve strukturní půdě.
Horsch ZD Dolni Ujezd Foto 3
Precizností hospodaření k úsporám
Zemědělské družstvo Dolní Újezd na Pardubicku využívá v maximální míře technologie precizního zemědělství,...
IMG_8409
Udržitelná školkařská produkce
Školkařská společnost Pépiniéres du Val d'Erdre nastavila svou filozofii s ohledem k životnímu prostředí,...
Výběr z příspěvků