hlavička webu

Půdní mikrogel ESCUBE pomáhá rostlinám lépe hospodařit s vodou a živinami z půdy

Multifunkční 100 % biodegradovatelné přípravky zvyšují vitalitu rostlin i za sucha a zároveň pozitivně ovlivňují kvalitu půdy. ESCUBE obsahuje unikátní hydroabsorbční mikrogel, který pomáhá udržovat vodu v půdě a omezuje vyplavování živin. Zároveň vyživuje rostliny a stimuluje jejich růst. Díky těmto jedinečným vlastnostem získalo ESCUBE ocenění v soutěži GRAND PRIX na prestižním veletrhu TECHAGRO.

Rostlinná výživa ESCUBE je výsledkem několikaleté vědecké práce, vývoje výrobní technologie i aplikačních testů, na kterých se pod vedením týmu SCITEG podíleli špičkoví vědci i praktici na výživu rostlin z České republiky, ale i zahraničí. Escube obsahuje unikátní hydroabsorbční mikrogel, který pomáhá udržovat srážkovou vodu v půdě, omezuje výpar a snižuje povrchový odtok a omezuje vyplavování živin. Zároveň rostliny vyživuje a stimuluje jejich růst, zlepšuje klíčivost a zesiluje kořenový systém.

Půdní bio prostředek budoucnosti

Technologie ESCUBE vznikla s cílem reagovat na postupující změny klimatu, které se u nás projevily zejména v podobě sucha, snižující se kvality půdy, snahy o nepotravinové využití zemědělské produkce a rostoucí poptávky po kvalitních potravinách. Jedná se o ryze přírodní produkt se schopností zadržovat vodu v půdě a postupně ji spolu s živinami uvolňovat do kořenového systému rostlin. ESCUBE pomáhá rostlinám efektivně využívat vodu a živiny, aniž by v půdě zanechával nežádoucí látky. Díky tomu může být využit i v chráněných krajinných oblastech a v ekologickém zemědělství.

Zlepšení půdy a hospodaření s vodou

Produkty ESCUBE nepůsobí pozitivně jen na samotné rostliny, ale také na samotou půdu a přispívají k lepšímu hospodaření s vodou. ESCUBE zlepšuje schopnosti půdy pasivně zadržovat vodu a aktivně omezovat její vypařování a povrchový odtok, to snižuje množství nutné závlahy až o 50 %. Díky jedinečné technologii podporuje také regeneraci poškozené půdy a omezuje negativní efekty přehnojování. Patentované prostředky Escube jsou výsledkem vědecké práce, vývoje výrobní technologie i aplikačních testů, na kterých se pod vedením týmu SCITEG, a. s., podíleli špičkoví vědci i praktici na výživu rostlin z ČR (Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně) a odborníci na management vody v půdě z Water for Food Institute (USA). Přípravky ESCUBE v řadě Pro jsou určeny pro profesionální produkci zemědělských plodin.

Zpracováno podle materiálů firmy Escube.

 

IMG_5358
Secí stroj nejen pro přímé setí
Stále častěji se v souvislosti s pěstováním polních plodin hovoří o omezování počtu jednotlivých operací...
mladé stromky v systému Air pot U
Alternativy pěstování dřevin mimo volnou půdu
Nizozemské Centrum aplikovaného výzkumu rostlin (PPO) se zabývá výzkumem v rámci celého zemědělského...
Výběr z příspěvků