hlavička webu

Souprava pro udržitelné zemědělství

Strategie Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) kombinuje různé cíle. Mezi ty hlavní můžeme řadit snížení používání přípravků na ochranu plodin, snížení emisí CO2 a zvýšení počtu ekologických podniků. V kontextu s dosažením těchto cílů navrhli vývojáři firmy Fendt soupravu, která by je mohla naplňovat.

Jedná se o kombinaci elektricky poháněného traktoru Fendt e100 Vario s prodlouženým dojezdem (využívá Li-Ion akumulátorů v kombinaci s palivovým článkem jako dalším zdrojem elektrické energie) a nářadí v podobě elektricky poháněné aktivní plečky.

Elektrické propojení traktoru a plečky bylo zkonstruováno společně s firmou Lauwen Agro Engineering a palivový článek jako „prodlužovač dojezdu“ neboli Extender byl vytvořen ve spolupráci mezi společnostmi Agco Power a BlueWorld. Celkový koncept je samozřejmě připraven i pro budoucí autonomní provoz.

 

Jak pomoci akumulátorům

Prostorové i hmotnostní nároky baterií přinášejí významná omezení při vývoji zemědělských strojů. Při náhradě spalovacího motoru elektropohonem, zachování jeho hmotnosti, rozměrů a rozumné ceny je nutné použít baterie s omezenou kapacitou, a to omezuje dobu provozu traktoru. Například nově vyvinutý traktor Fendt e100 Vario dosahuje na jedno nabití provozní doby asi 4 – 6 hodin a to i při agregaci s energeticky nenáročným strojem – jednorotorovým shrnovačem. Pro prodloužení pracovní doby traktoru je proto využito dalšího zdroje energie – palivového článku.

Palivový článek s kapacitou asi 100 kWh dobu práce zdvojnásobí a to znamená, že traktor může jet s nářadím, které není energeticky příliš náročné (jako je například elektricky poháněná plečka) celý pracovní den, aniž by bylo nutné práci přerušit a nabít akumulátory.

Palivový článek přitom nefunguje tak, že by potřeboval čistý vodík, ale pohonnou látkou je metanol, který se doplňuje do malé nádrže. Elektrická energie je tedy získávána z metanolu za vzniku vody, CO2 a malého množství odpadního tepla. Protože odpadním produktem reakce je též CO2 tak pouze kombinace palivového článku a zeleného metanolu přispívá ke snižování emisí tohoto skleníkového plynu. Na druhou stranu, vyrobit metanol z rostlinné produkce to není žádný problém.

Doplňkový zdroj energie v podobě metanolového palivového článku je plně kompatibilní s ISOBUS systémem a ovládá se přímo z kabiny přes terminál v traktoru. Může být instalován do předního nebo zadního závěsu traktoru, je napájen přes rozhraní AEF s obvodem stejnosměrného napětí vozidla a vyrobí až 15 KW/h. Palivový článek se tedy stará o stabilní dodávku menšího množství elektrické energie a akumulátor funguje obráceně a dodává větší množství energie při proměnlivém zatížení, typicky při rozjezdu, překonání stoupání atd. a samozřejmě do sebe i energii ukládá – pokud se využívá rekuperace.

Protože metanolové palivové články se používají i jako záložní zdroje energie, platí to i pro ten co je primárně navržen pro prodloužení doby práce u traktoru Fendt e100 Vario. Palivový článek tak může sloužit přímo jako zdroj energie a kromě e-traktoru může dodávat energii pro další v zemědělství pracující stroje, jako jsou dojící roboty, nebo stájová klimatizace (v případě výpadku proudu) a fungovat tak jako záložní zdroj elektrické energie.

 

Elektricky poháněná plečka

Společnost Lauwen Agro Engineering je výrobcem plečky E-Vario Weeder, která je vhodná pro agregaci s elektrickým traktorem a kombinuje pasivní kypření meziřadí s aktivní regulací plevelů v řádcích kulturní plodiny.  Dvě kamery řídí a monitorují každé dva moduly plečky. Přední kamera identifikuje polohu rostlin a rozlišuje mezi kulturními plodinami a plevelem. Zadní kamera sleduje pracovní výsledek elektricky ovládaných nožů. Plečka tak v rámci řádků cíleně pracuje pouze na těch místech, kde je třeba odstraňovat plevel.

Fendt e100 Vario přímo napájí elektricky ovládanou modulární plečku přes zásuvku AEF a převádí 700 voltů dodávaných traktorem na 24voltové stejnosměrné napětí pomocí DC-DC měniče.

Kombinací akumulátorového elektrického traktoru a elektricky poháněné plečky lze dosáhnout provozní doby až 10 hodin. Pokud má traktor také „prodlužovač dojezdu“ Extender s optimalizovanou účinností palivového článku, prodlouží se doba provozu soupravy až na 25 hodin. Přestávky pro nabíjení jsou poté omezeny na minimum a optimálně jsou využívána krátká pracovní okna. To vytváří nezbytné předpoklady pro budoucí autonomní provoz k němuž je popisovaná souprava plně připravena.

Souprava elektricky poháněného traktoru Fendt e100 Vario s prodlouženým dojezdem (využívá Li-Ion akumulátorů v kombinaci s palivovým článkem jako dalším zdrojem elektrické energie) a nářadí v podobě elektricky poháněné aktivní plečky
1
„Elektrika“ na farmě
Elektrický pohon osobních motorových vozidel je v současné době velmi kontroverzní téma. Své argumenty...
krávy
Komfort dojnic a udržitelnost chovu
Komfort a udržitelnost jsou pravděpodobně dvě z největších současných módních slov v chovu dojnic. Do...
Výběr z příspěvků