hlavička webu

Pulzně šířková modulace snižuje spotřebu pesticidů

Na výstavě zemědělské techniky EIMA 2022 v Bologni měla rozlehlý stánek italská společnost Arag. Zvláštní pozornost byla věnována pěti zcela novým produktům, počínaje systémem Flowtron, který byl oceněn prestižní cenou Novità Tecnica Eima 2022.

„Flowtron je výsledkem konstrukčních studií s mechanickými, elektronickými a softwarovými komponenty,“ vysvětluje Giuliano Pavarini, obchodní ředitel společnosti Arag. „Jedná se o elektromagnetický ventil, navržený pro využití v postřikovačích při kontrole plevelů, ale také při distribuci kapalných hnojiv, včetně secích strojů. Flowtron může být provozován v pulzně-šířkové modulaci (PWM), čímž se nastavuje průtok trysky. Proto tlak zůstává konstantní a stejně tak i velikost kapky.

Ve skutečnosti je díky této technologii možná cílená distribuce z hlediska polohy na pozemku a množství postřikové kapaliny, přesné nastavení průtoku každé jednotlivé trysky, zamezení nadměrnému a nedostatečnému dávkování pro hospodářskou a environmentální udržitelnost. Technologická  inovace se týká těsnění s dvojitým kroužkem, které umožňuje vysoký průtok a přesné nastavení dávky kapaliny.“  Vzhledem k jedinečnosti produktu se společnost Arag rozhodla chránit duševní vlastnictví Flowtronu podáním příslušné patentové přihlášky.

Pro optimalizaci výsledků byly vyvinuty bezúletové trysky CFLD-C a CFLD-XC: pracují bez indukce vzduchu a jsou kompatibilní s ventily, pracujícími v technologii pulzně-šířkové modulace PWM, jako je FlowTron. Tyto produkty vyrábí společnost ASJ, která se specializuje na výrobu keramických i plastových trysek.

Mezi další nové produkty, prezentované na stánku italské společnosti Arag v Bologni, patří Orion 3.  Orion 3 je průtokoměr, určený k řízení systémů distribuce kapalin na secích strojích, které používají  technologii měření elektromagnetické indukce. Tato technologie  je považována za  nejvíce efektivní a nejspolehlivější pro tento typ práce.  Přes port CAN-Bus  lze  připojit několik průtokoměrů. Mezi klíčové vlastnosti Orionu 3 patří řízení ventilů pro ovládání výstupního průtoku. To z něj  činí  jeden z nejpřesnějších systémů pro řízení dávkování kapalných minerálních hnojiv při přesném setí.

Stánek společnosti Arag na výstavě EIMA International 2022
Arag je přední výrobce komponentů pro postřikovače
Flowtron je elektromagnetický ventil, navržený pro využití v postřikovačích, při kontrole plevelů a distribuci kapalných hnojiv
1 One Mark
Pasoucí se skot na půdě zachytí více uhlíku, než kolik (skleníkových plynů) produkuje
Podle výzkumného týmu firmy Alltech je zemědělství jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů,...
vinice
Réva vinná v měnících se klimatických podmínkách
Vinohradnický seminář společnosti Bayer s. r. o. v Zaječí přinesl i přednášku o možnostech krátkodobé...
Výběr z příspěvků