hlavička webu

Ruzyňská odrůda čiroku potvrdila své fumigační schopnosti

Intenzivní monokultury zelenin jsou po celém světě poškozovány rostlinnými parazitickými háďátky, zejména hálkotvornými kořenovými háďátky (Meloidogyne spp.), jež způsobují značné ekonomické škody. U zeleniny se uvádí průměrná ztráta výnosu zhruba 10 %. Při biologické fumigaci proti těmto háďátkům je účinný čirok tím, že uvolňuje kyanogenní glykosid durin nacházející se v epidermálních pletivech jeho listů. Právě na produkci durinu u čiroku se zaměřili vědci z University of Padova, Padana Sementi Elette s. r. l. a New Mexico State University. Výsledky jejich studie zveřejnil časopis Agrosystems, Geosciences and Environviroment.

Aby pomohli farmářům vybrat nejlepší odrůdu čiroku a optimální dobu pro zelené biofumigační hnojení, provedli vědci v severovýchodní Itálii polní pokusy s cílem zjistit variabilitu v obsahu durinu a produkci biomasy u tří komerčních odrůd čiroku.

Polní pokusy se uskutečnily v roce 2021 na pokusné farmě University of Padova v Legnaro v severovýchodní Itálii. Ve studii byly použity odrůdy čiroku ‘Hay Day’, ‘Mataco’ a ‘Ruzrok’. Odrůdy byly vybrány pro jejich potenciální využití jako biofumigační krycí plodiny v oblasti, kde probíhal výzkum. ‘Hay Day’ je jedna z nejrozšířenějších odrůd čiroku v Itálii, kterou vyšlechtila společnost Douglass King Seed Co. Je dobře známá pro svůj rychlý růst, bohaté odnožování a rychlé obrůstání po seči. ‘Mataco’ je také odrůda populární v Itálii. Byla vyšlechtěna firmou Los Prados Sa. Firmat a je doporučována pro její vysokou produkci biomasy. ‘Ruzrok’ je novější víceliniová odrůda, která byla vyšlechtěna Ing. Jiřím Hermuthem ve VÚRV, v. v. i., v Praze-Ruzyni. Je to multifunkční odrůda, kterou lze použít jako energetickou plodinu, pícninu nebo obilninu, a také jako fytosanitární meziplodinu.

Výsledky studie ukazují, že obsah durinu v ‘Ruzroku’ byl vyšší než v ostatních odrůdách při výšce rostlin 60, 100 a 140 cm. Nejvyšší hodnotu vykazoval při výšce 60 cm. Také produkce durinu byla u této ruzyňské odrůdy vyšší než u ostatních při všech výškách rostlin, s výjimkou 180 cm, kde mezi ‘Mataco’ a ‘Ruzrokem’ nebyly nalezeny žádné významné rozdíly. Produkce durinu u ‘Mataco’ a ‘Hay Day’ se neměnila s růstem rostlin, zatímco u ‘Ruzroku’ byla větší při výšce rostlin 60 cm než při 180 cm a v době metání. ‘Ruzrok’ vykazoval vyšší produkci durinu než ostatní odrůdy při výsevu v květnu i červenci, s výrazně vyšší produkcí v červenci.

Ze sledovaných odrůd nejdříve vymetal ‘Ruzrok’, následovaný ‘Hay Day’ a ‘Mataco’. Mezi květnovým a červencovým výsevem u ‘Mataco’ a ‘Ruzroku’ nedošlo k žádným významným rozdílům, zatímco odrůda ‘Hay Day’ potřebovala více dní do metání při výsevu v červenci.

Ve výnosu sušiny se mezi odrůdami nevyskytly žádné významné rozdíly v raných fázích růstu, což vedlo k vyšší produkci durinu u ‘Ruzroku’ než u ‘Mataco’ a ‘Hay Day’. To ukazuje, že vyšší biofumigační potenciál ‘Ruzroku’ je způsoben vyšší koncentrací durinu v jeho pletivech v těchto růstových fázích.

Při vysokých teplotách vykazoval ‘Ruzrok’ vyšší produkci durinu v důsledku vyššího výnosu sušiny při výšce 140 a 180 cm na parcelách vysetých v červenci. Zdá se tedy, že výnos ‘Ruzroku’ byl pozitivně ovlivněn červencovými teplotami, ačkoli vyšší výnos sušiny při výšce 140 a 180 cm byl produkován při snížené rychlosti růstu.

Použití čiroku jako zeleného hnojení pro regulaci kořenových háďátek si získává pozornost jako alternativa k chemické fumigaci. Jeho účinnost však závisí na době zapravení biomasy do půdy, což souvisí s produkcí durinu. V tomto ohledu zjištění vědců naznačují, že klíčový je výběr odrůdy, i také klimatické podmínky. Na jaře lze sklízet čirok buď ve výšce 60, nebo 100 cm, protože žádné rozdíly v produkci durinu nebyly v těchto dvou výškách sklizně zaznamenány, zatímco drastický pokles nastal při výšce nad 100 cm. V létě se množství durinu, které lze zapravovat do půdy po celé posuzované období růstu, významně neměnilo. V tom případě může být doba sklizně flexibilnější, což umožňuje reagovat na potřebu střídání plodin v osevním postupu a zapravení zeleného hnojení. V prostředí studované oblasti by červencový výsev mohl být přínosem pro ozimé obilniny, nebo v zelinářských osevních postupech. Vedle toho může být čirok vyset v květnu před setím letních plodin, jako jsou kukuřice, sója či a řepa.

Studii do českého jazyka přeložili doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava a Ing. Jiří Hermuth, z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Bohatý kořenový systém u mladého čiroku odrůdy Ruzrok Foto Jiří Hermuth
Bohatý kořenový systém u mladého čiroku odrůdy Ruzrok Foto Jiří Hermuth
Začátek metání odrůdy Ruzrok Foto Jiří Hermuth
Začátek metání odrůdy Ruzrok Foto Jiří Hermuth
V době květu je Ruzrok velmi atraktivní pro včely Foto Alena Šímová
V době květu je Ruzrok velmi atraktivní pro včely Foto Alena Šímová
03_digitalizace_rozhovor_Musil
Digitalizace zemědělství je na postupu
Stále rostoucí ceny pohonných hmot, skokové zvyšování cen energií a pokračující covidová krize měly za...
1
„Elektrika“ na farmě
Elektrický pohon osobních motorových vozidel je v současné době velmi kontroverzní téma. Své argumenty...
Výběr z příspěvků