hlavička webu

Software, jenž šetří náklady a usnadňuje vedení evidencí

Administrativa bývá nezbytnou součástí každé práce, avšak baví jen málokoho. Na druhou stranu evidence a monitoring dat, případně jejich následná analýza a využití v dalších procesech, může býti více než prospěšné a uspoří nemalé náklady. Platí to i pro zemědělské podniky, které na jednu stranu trápí velké množství nezbytné administrativy, na druhou stranu dokáže správná práce s daty významně zvýšit efektivitu a produktivitu práce.

Naštěstí žijeme v době moderních technologií a není třeba vše manuálně zapisovat. S celou řadou evidencí totiž dokáže pomoci chytrý software. Soubor programů vhodných pro zemědělství vyvinula společnost AG info, s.r.o. Firma je na trhu přes třicet let a její programy Evidence půdy a Agronom® jsou nejpoužívanějším zemědělským softwarem na farmách v České republice.

Všechno se vším souvisí

AG info má ve svém portfolio mnoho programů. Jmenujme například rozsáhlý stavebnicový software Agronom®, který aktivně používá v České republice přes 1200 zemědělských podniků. Dalším rozšířeným programem je Evidence půdy. Program je na trhu od roku 1990, tedy prakticky od transformace zemědělství a jde o inovativní spolehlivý software s výkonným mapovým modulem nejen pro pachtovní a podpachtovní smlouvy, ale pro komplexní přehled o všech parcelách. Dalším zajímavým programem je inteligentní GPS monitoring AG Tracker. S ním souvisí i další programy týkající se zemědělské techniky jako je program Zelená nafta nebo Mechanizace, případně Docházkový systém, který kompletně eviduje veškeré zaměstnance..

Podniky s živočišnou výrobou by mohly zajímat programy Evidence skotu, Evidence pastvy a pastevní deník, Hospodářský registr skotu nebo Produkce statkových hnojiv. AG info má dále v portfoliu program Agronomické plány, který usnadní agronomické operace a program Sklizeň a vážní deník, který vede evidenci o průběhu sklizně. Navíc data z obou posledně jmenovaných programů lze přenést do systému Agronom®. Tím sice seznam zajímavých programů nekončí, ale my již skončit musíme, abychom se vešli do rozsahu článku. Pojďme si prohlédnout nejdůležitější programy pro zemědělství trochu více zblízka.

Základem systému AG Tracker je jednotka pro příjem signálu GPS montovaná do strojů, a bílý „puk“, který se připevní na nářadí.
AG Tracker může sloužit i jako evidence práce zaměstnanců, a dokonce lze doplnit modulem Docházkový systém
AG Tracker může sloužit i jako evidence práce zaměstnanců, a dokonce lze doplnit modulem Docházkový systém
Propojení s aktuální legislativou a včasné aktualizace, dělají ze softwaru firmy AG info velmi praktický nástroj
Po několika suchých sezónách se manželé začali více věnovat také zadržování vody v krajině, a to jak pomocí obnovy stávajících vodních nádrží, tak budováním nových
Mimořádný přístup ke krajině
V širokém údolí mezi vrchy Brd a Středočeskou pahorkatinou v okrese Příbram leží na Lhoteckém potoce...
tuz 0
Trvale udržitelný chov prasat
Volné ustájení, velká plocha kotce, pevná podlaha, sláma, venkovní výběhy, spokojená zvířata. Tak vypadalo...
Výběr z příspěvků