Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Trvale udržitelný chov prasat

Volné ustájení, velká plocha kotce, pevná podlaha, sláma, venkovní výběhy, spokojená zvířata. Tak vypadalo původní stájové prostředí před „industrializací“ velkochovů prasat. V poslední době se ale k němu začínají chovatelé i výrobci stájových technologií vracet. V Rakousku a v Německu už dochází k mnoha změnám týkajících se pohody prasat ve stájích a tyto změny čekají také české chovatele. A dříve nebo později i celou Evropu.

Základem udržitelného chovu prasat jsou tři stájové prostory. Stlaný pro odpočinek zvířat, druhý pro jejich krmení a další aktivity a třetí, takzvaná mokrá zóna s plastovým roštem, která slouží k napájení a kálení. Kotce jsou relativně úzké a dlouhé, což má pro definování jednotlivých zón svůj význam. Krmí se pouze suchou směsí a pokud mají zvířata žízeň, musejí přejít do venkovního výběhu k napáječkám, v jejichž blízkosti je i kaliště. Ve stájích se využívá především přirozená ventilace, jejímž základem je velká plocha, značný objemu vzduchu, ale pomalém proudění. Kastrace kanečků, stejně jako veškeré veterinární zákroky, jsou možné pouze v celkové anestezii, zakázáno je kupírování ocásků, štípání zoubků a zkrmování GMO surovin. Selata se vakcinují pouze proti mykoplazmové infekci, cirkoviróze a k saturaci železa. Protože v bio systému není dovoleno zkrmovat mléčné náhražky, nedoporučuje se vysokoprodukční genetika.

Všechna vykrmená prasata podle zásad welfare většinou odebírá jeden stálý zpracovatel, který takto vyprodukované výsekové maso a další výrobky označuje nezaměnitelnou zelenou značkou. O produkty vysoké kvality včetně gastronomických specialit, které pocházejí z přesně strukturovaných stlaných stájí, je mezi spotřebiteli stále větší značný zájem. Co je ale podstatné pro chovatele, s odběratelem mají uzavřené dlouhodobé smlouvy, většinou až do roku 2030, s minimálním farmářskými cenami. Kromě pohody zvířat je další předností trvale udržitelných chovů prasat oproti konvenčním chovům cenová stabilita v průběhu celého roku.

Stále více rakouských farmářů se přiklání k trvale udržitelnému chovu prasat

Změny týkající se pohody prasat ve stájích čekají i české chovatele

Jednou z předností trvale udržitelných chovů prasat je cenová stabilita v průběhu celého roku

schéma Gasum
Řešení pro úpravu a zkapalňování bioplynu
Technologická skupina Wärtsilä dodá know-how a zařízení pro významný švédský projekt bioLNG. Toto řešení...
anna agro 1
Kejda a udržitelnost
Recyklace, upcyklace a další způsoby, jak pracovat se zdroji, vedlejšími a odpadními produkty jsou tzv....
selko 2
Udržitelný chov dojnic a jeho ziskovost
Existuje několik strategií, jak snížit emise skleníkových plynů na mléčné farmě. Většina z nich je založena...