hlavička webu

Velký požár nastartoval modernizaci

Pouze na chov prasat se zaměřuje společnost Integro a. s., která má sídlo nedaleko Kladrub u Rokycan, ve středisku, které má název Vítání. Jsou zde jak porodny prasnic, tak i stáje pro odchov prasniček a předvýkrmu. Součástí je i bioplynová stanice, která nejen vyrábí elektrickou energii, ale také odpadní teplo, které se využívá k vytápění administrativní části objektu, ale především pro vyhřívání reprodukčních stájí.

Do této společnosti spadají ještě dvě farmy. První je v obci Nevid nedaleko Hrádku u Rokycan. Ta je zaměřená hlavně na výkrm, ve kterém je kolem pěti tisíc kusů. Druhou je středisko ve Velké Chmelištné, která leží u obce Čistá v okrese Rakovník. Tady je opět soustředěn zvláště výkrm, ve kterém je přibližně 5800 prasat, a také předvýkrm. V tomto případě stáje pro něj mají kapacitu zhruba 3800 zvířat.

„Podstatná část našeho podnikání je ovšem soustředěna sem, do farmy u Kladrub,“ řekla nám předsedkyně představenstva společnosti Ing. Lenka Palivcová.

„Momentální kapacita je tady asi 1500 prasnic, z toho je 500 prasniček, a také 6000 selat v předvýkrmu. Před několika lety, konkrétně v roce 2020, došlo tady k poměrně velkému požáru, který zničil dva objekty poroden a další budovy poškodil. Abychom mohli dál podnikat, logicky padlo rozhodnutí, že porodny postavíme nové a další budeme postupně modernizovat.“

Prioritou welfare

Momentálně je ve středisku Vítání sedm produkčních hal. Jedna z toho slouží pro předvýkrm, její kapacita je ale pro potřeby firmy nedostačující, takže druhá stáj je právě ve Velké Chmelištné, kam odvážejí z Vítání část odstavených selat ve váze asi sedm kilogramů. Do Nevidu potom vozí selata po předvýkrmu, a to zhruba ve 28 kilogramech.

„Pro realizaci akce jsme se dohodli se společností BD Tech, která v České republice zastupuje známého výrobce technologií pro chov prasat Big Dutchman,“ pokračovala Lenka Palivcová.

„Akce byla dokončena během roku 2022 a zcela odpovídá podmínkám welfare. Její součástí bylo vybodování nejen dvou zcela nových poroden, jejichž součástí je rovněž krmný systém pro přikrmování selat s označením CulinaFlex, který mimochodem umí udělat tři receptury, ale také systém krmení kojících a březích prasnic. Do nových poroden se zabudovalo celkem 390 porodních kotců pro šest turnusů, přičemž do jednoho je vždy zařazeno 65 prasnic.“

Prostornější kotce

Krmení prasnice, která má individuální dávku, řídí počítač. Rozměr kteréhokoli nového kotce je potom 2,40×2,80 metru, na rozdíl od klasických, které jsou veliké 1,80×2,40 metru. Z toho je zřejmé, že jak prasnice, tak i selata mají v nových kotcích dostatek prostoru. Vlastní porodní klec plně splňuje nejnovější požadavky na welfare, kde má prasnice volnost pohybu.

„My jsme si to ověřili na dvou kotcích u prasniček, starší matky mají přeci jenom určité návyky a asi by to hůře snášely,“ upozornila na možnost dalšího zlepšení podmínek zvířat Ing. L. Palivcová.

„Kotec jsme otevřeli zhruba po čtyřech pěti dnech po oprasení tak, jak to dělají například v Dánsku. Po všech nutných úkonech, kastraci, vakcinaci selat a podobně, jsme uvolnili zábranu a prasnička se již pohybovala volně. Zjistili jsme, že ztráty na selatech byly minimální, z asi třiceti mláďat pouze jedno bylo zalehnuté. Mně osobně se tento způsob líbí, je to ale poněkud náročnější na práci ošetřovatelů, kteří se s tím musí ztotožnit a zvyknout si na to.“

Slušné výsledky

Na jednu prasnici loni v průměru odchovali 33,3 selete. Z toho je patrné, že počtů, které jsou obvyklé například ve zmiňovaném Dánsku, kde překračují čtyřicítku, tedy ještě nedosahují, je to ale jejich cíl. Co se týká živých narozených selat, tak na jeden vrh to bylo 15,6 při obrátkovosti 2,29 na jednu prasnici. Délka laktace byla loni 29 dní, od letošního roku ji posunuli na 32 dní, čímž zvýšili váhu selat po odstavu. Zatímco v roce 2023 to bylo 6,9 kilogramu, letos se pohybují na úrovni 7,4 kilogramu. Procento úmrtnost potom loni dosáhlo 6,9 procenta.

Vykrmená prasata společnost Integro a. s. prodává do sesterské firmy, masokombinátu Maso Jičín s. r. o. Sesterské proto, že ji rovněž vlastní skupina TEKRO. Ročně tomuto zpracovateli dodají kolem 32 tisíc živých zvířat, což odpovídám asi 4210 tunám.

Také výsledky ve výkrmu patří k těm, které se dají označit jako velice slušné. Například konverze krmiva je 2,63 kilogramu kilogram přírůstku, který v průměru dosahuje 1,033 kilogramu.

„Z uvedeného je patrné, že jsme teprve na začátku, že nás čeká ještě poměrně dost práce, abychom dosáhli špičkových chovatelských výsledků,“ uvedla na závěr předsedkyně představenstva společnosti Integro a. s. Ing. Lenka Palivcová.

„V souladu s legislativou to bude nezbytné zajistit při respektování podmínek welfare zvířat, což se samozřejmě, jak je z uvedeného patrné, bez investic do nových technologií rozhodně neobejde.“

Předsedkyně představenstva společnosti Integro a. s. Ing. Lenka Palivcová.
Mléčný příkrm selat zajišťuje automatický krmný systém Big Dutchman s názvem CulinaFlex.
Stáje byly doplněny o sila pro krmné směsi, která vyrábí společnost BD Tech.
Agriprecision1
Robot Naio TED se představuje
Společnost Agri-precision, která v České republice zastupuje autonomní stroje francouzského výrobce Naio...
IMG_20210619_094142
Pěstují měkké ovoce s péčí řádného hospodáře
Břežany u Českého Brodu jsou sídlem společnosti Berry Servis, s. r. o., specialisty na pěstování měkkého...
Výběr z příspěvků