hlavička webu

Vzorkování půd snižuje náklady na hnojiva a zvyšuje výnos pěstované kultury

Vyšší výnosy, nižší náklady na hnojiva i úspora času a pracovní síly. Variabilní hnojení, které je pilířem precizního zemědělství, může zemědělcům šetřit náklady na hnojiva až v řádech stovek tisíc korun či zvýšit výnosy až o tři tisíce korun z jednoho hektaru. Agdata, největší česká platforma pro chytré zemědělství, nyní představuje novinku v podobě certifikovaného vzorkování půdy. To přináší do zemědělského systému po využívání indikativního živinového senzoru další vstupní data pro tvorbu aplikačních map, tedy pro vytváření a management zón pro zásobní hnojení a vyrovnávání pH. Zároveň nabízí velkým i malým farmářům způsob, jak snáze dosáhnout na čerpání peněz z nového dotačního programu, a především splnit všechny potřebné podmínky.   

Ceny hnojiv už druhým rokem raketově rostou a v meziročním srovnání jde nyní u vybraných o vzestup ve výši téměř 300 %. Roli hraje jak nedostatek některých průmyslových hnojiv, tak i válka na Ukrajině a snížení schopnosti dovozu vstupních surovin. Do cen ale promlouvají také drahé energie, jež zásadně ovlivňují domácí výrobu ledku. Rostoucí náklady dopadají především na menší zemědělce, kteří tak stále častěji sahají po řešeních, která nabízí precizní zemědělství.

Variabilní hojení jako úspora

Pilířem variabilního hnojení a precizního zemědělství je management zón a tvorba aplikačních map s využitím různých předlohových dat. V zásadě se jedná o satelitní data, data získaná agrochemickým vzorkováním půd, ale rovněž to mohou být výnosové mapy z mlátiček či snímky z dronů. Startup Agdata, který dodává svůj komplexní systém správy farem již třetině malých i velkých českých zemědělců, nyní přichází s novinkou v podobě certifikovaného vzorkování půd. To zajistí odborník, který směsný vzorek půdy v rastru 3 ha prostřednictvím přibližně 50 různých vpichů odebere a nechá otestovat v certifikované laboratoři dle standardu Melich III. Poté se tato data nahrají do systému variabilního hnojení Agdata VARI a zkombinují s družicovými daty. Výsledkem jsou přesnější aplikační mapy a úspora nákladů. „Díky údajům ze satelitních snímků v kombinaci s výsledky vzorkování lze vytvořit takovou aplikační mapu, která umožní variabilní hnojení v optimálním množství a na přesně daných místech. Zemědělci tak ušetří náklady na zásobní hnojiva a vyrovnávání pH v řádech desítek až stovek tisíc korun. Zároveň si zajistí i vyšší výnosy, protože aplikační mapa zahrne i budoucí výnosový potenciál dané zóny,“ dodává Lukáš Musil, akreditovaný poradce ministerstva zemědělství a obchodní ředitel Agdata.

Jednoduchá správa odkudkoliv

Výhodou systému Agdata VARI je kromě komplexnosti i jeho přehlednost. Vzorkování tak lze provádět přímo v terénu pomocí senzoru připojeného na systém přes mobilní telefon nebo právě formou certifikovaného odběru. Veškerá data má zemědělec dostupná vždy na jednom místě a může s nimi pracovat odkudkoliv – z terénu i z domácí kanceláře. Data lze využít i při řešení problémů v terénu a kdykoliv je upravovat – včetně aplikačních map. Samozřejmostí je i archivace dat a možnost sdílení např. s externími poradci na ochranu rostlin. Přípravu satelitního monitoringu i tvorbu zón na základě aktuálních dat, včetně výnosového potenciálu, si mohou zemědělci nechat připravit na míru a zapojit do celkového systému od Agdata.

Miliarda na precizní zemědělství

K přechodu na precizní zemědělství a metodu variabilního hnojení chce zemědělce motivovat také nový dotační program, který je vypsaný na období 2023-2027 a míří právě na precizní zemědělství a digitalizaci. Zemědělci v něm budou moci čerpat dotaci ve výši 43,4 eur na hektar půdy, přičemž sběr žádostí odstartuje na jaře letošního roku. Pro řadu zemědělců tak nyní představuje největší výzvu právě přechod na technologie a chytré systémy, které jim management zón a tvorbu map zautomatizují a ušetří tak mimo jiné i personální náklady. „Zemědělci by přechod na moderní technologie a principy precizního zemědělství neměli odkládat, aby pak nenarazili na problémy při schvalování žádosti o dotace. Bez moderní techniky se nicméně žádný žadatel neobejde – právě automatizované procesy a aplikační mapy využívající senzory v technice jsou pro získání dotace jednou z podmínek,“ upozorňuje Lukáš Musil.

Zdroj: Agdata

Po detailnějším zkoumání, co způsobilo zčernání svazků cévních v kořenech a také pod pokožkou stonků řepky, se ukázalo, že se jedná o rod Fusarium Foto archiv Monas Technology
Hledání příčin pro správnou ochranu
Řepka olejka patří k jedné z nejvýznamnějších plodin tuzemských polí a přispívá k rentabilitě zemědělských...
F1
Plodinová pestrost je důležitá
Pestré zastoupení plodin v osevním postupu je jedním z předpokladů trvale udržitelného zemědělství. Pro...
Výběr z příspěvků