hlavička webu

Budoucnost živočišné výroby je v nejnovějších technologiích

Robotická technologie monitoruje welfare, zdravotní stav zvířat a další užitečné poznatky. Ale roboty nejsou posledním výkřikem techniky. V tzv. Zemědělství 4.0. jde o plnou automatizaci výroby, kromě nasazení robotů k náhradě lidské práce dochází k digitalizaci, zpracování velkého množství dat (Big Data), využití IoT. Zásadním využití umělé inteligence, resp. strojového učení a počítačového vidění.

V chovu drůbeže se využívá robotů např. pro detekci úhynu drůbeže. Ten užívá senzory, neuronovou síť a počítačové vidění, aby se naučil, jak rozpoznat, kdy je pták mrtvý a je třeba jej vyzvednout. Robot provádí vyprošťovací sekvenci čtyřikrát denně, přičemž pokaždé absolvuje jinou trasu drůbežárnou. Jakmile je sekvence dokončena, robot se vrátí do nabíjecí stanice

Stropní i pojízdné roboty

Roboty namontované na stropě, kteří jezdí po kolejnicích připevněných ke stropu haly, shromažďují a sdílejí data a poznatky o welfare, chování a zdravotním stavu brojlerů. „Jednou z výhod stropního robota, je to, že se pohybuje po definované dráze. Tepelné senzory na robotu a umělá inteligence sledují parametry prostředí, jako je kvalita vzduchu, teplota, světlo a zvuk, a identifikují potenciální rizika pro zdraví a pohodu drůbeže i vybavení haly. Robot může přesněji a rychleji detekovat změny v aktivitě a dalším chování

Senzory pomáhají pojízdnému robotu mapovat podlahové plochy a vytvářet chytré cesty pro navigaci v celé hale. Roboty mohou kypřit podestýlku i zvedat např. brojlery, aby se krmili a pili. Senzory také detekují ptáky ve své dráze a nejprve jemně pošťouchnou, aby podpořily pohyb, nebo řeknou robotovi, aby kroužil kolem ptáka, který se odmítá pohnout.

Když se končí s výkrmem

Vzhledem k tomu, že brojleři jsou chováni volně, je k odchytu vykrmených kuřat nutná určitá metodaStroje na sbírání kuřat naproti tomu používají různé systémy ke sběru a ukládání kuřat na dopravníkový pás, který je poté přesouvá a ukládá do přepravek nebo kontejnerů, aby je přenesl k následnému zpracování. Tzv. sklízecí kombajny mohou sebrat až asi 8000 ptáků za hodinu. Studie prokázaly, že používání takových strojů může být pro ptáky méně stresující ve srovnání s ručním sbíráním lidmi. Modely s dopravníkovými pásy jsou šetrným a plynulým způsobem sběru ptáků.

Počítačové vidění

Počítačové vidění je základním kamenem mnoha nových technologií včetně zpracování velkého množství dat Big Data. Při vývoji jsou také využity systémy IoT (Internet věcí – Internet of Things). Chovy brojlerů jsou často automatizovány v distribuci krmiva a vody a řízení ventilace.

Využití detekce obrazu u skotu

Automatické analýza obrazu dodá informace o chování zvířat a jejich tepelné pohodě ve stáji Jde o počítačové vyhodnocení obrazu z digitální kamery. Analýzou obrazu z kamer ve stáji je stále monitorován pohyb zvířat, jejich rozmístění a činnosti dojnic. Existují algoritmy pro hodnocení welfare a je tak možné hodnotit stav ve stáji, jejich doby ležení, příjmu krmiva, Aktuální hodnoty a nestandardní změny výše uvedených indexů jsou prostřednictvím aplikace poskytnuty chovateli, který je okamžitě upozorněn na neobvyklé události ve stáji.

Použití termokamer pro hodnocení zdraví

Pomocí infračervené termografie (IRT) lze lokalizovat ohniska zánětu, například při onemocnění paznehtů nebo mléčné žlázy. Termokamery jsou v ochranném pouzdře a bývají upevněny na hrazení při vstupu do dojírny (či robotu)upevněny na konstrukci hrazení, zpravidla na vstupu do dojírny, případně v prostoru dojicího robotu. Pro detailní diagnostiku lze využít i ruční termokameru.

Řízení mikroklimatu na stáji

Čidla umístěná ve stáji mohou snímat kromě základních mikroklimatických parametrů, jako jsou teplota, vlhkost a proudění vzduchu, intenzita osvětlení, ale také koncentrace plynů (metan, amoniak, oxid uhličitý, sirovodík, oxid dusný). Software ovládá základě údajů z klimatických senzorů ventilátory, boční plachty, hřebenovou střešní štěrbinu, zkrápění, mlžení, osvětlení apod. Dokážou počítačové modely a umělá inteligence odhadovat proudění vzduchu uvnitř stájí a jejich okolí u drůbeže, prasat a skotu?

Přesnost a udržitelnost

S rozvojem precizního přístupu v možnosti jeho využití i v chovu hospodářských zvířat. Automatizace a robotizace usnadňují každodenní rozhodování a eliminují nevýhody možné závislosti na lidském faktoru. Precizní přístup v zemědělské výrobě také zajišťuje efektivní využití všech zdrojů, čímž významně přispívá k udržitelnosti hospodaření

rolety
Software podle údajů z klimatických senzorů ovládá ventilátory, boční plachty, hřebenovou střešní štěrbinu, osvětlení či zkrápění krav pod.
krávy
Automatické rozpoznání dojnic a jejich polohy a pozice
brojleři
Datový výstup pomocí algoritmu pro rozpoznání jednotlivých brojlerů pomocí strojového vidění Foto FZT JU
vystava 0
Výstava o regenerativním zemědělství
V Národním zemědělském muzeu v Praze je k vidění nová výstava s názvem „Regenerativní zemědělství: Půda...
Titulka TUZ
Leader PF Full Electric - samojízdný krmný vůz s elektrickým pohonem
U manipulační techniky, určené pro provoz v zemědělské výrobě, je elektropohon zajímavou alternativou...
Výběr z příspěvků