hlavička webu

Dny precizního zemědělství

Koncem minulého roku se uskutečnil seriál odborných seminářů Dny precizního zemědělství. Tématem tohoto semináře, jež se postupně uskutečnil v několika regionech České republiky byla robotika, navigace, telematika a dodržování legislativních pravidel v agronomické evidenci. Pořádajícími firmami byla společnost Agri Precision s.r.o., AG info s.r.o. a MJM Agro, a.s.

Program byl rozdělen do několika bloků, během kterých se účastníci dozvěděli něco o pořádajících firmách o jejich sortimentu, a především pak o novinkách. Firma AG info prezentovala svou nabídku zemědělského softwaru, včetně nejpoužívanějších programů Evidence půdy a Agronom. Firma MJM Agro a.s. představila svůj software Prefarm pro precizní zemědělství a společnost Agri Precision s.r.o. přidala svůj software Agri-plan a sortiment navigací a autonomních systémů.

Navigace je základem

Satelitní navigace je základem celého precizního zemědělství. O její podstatě mluvil hned v úvodu jednatel společnosti Agri Precision Ing. Michal Krutiš. Vysvětlil mimo jiné rozdíl mezi jednotlivými korekčními signály a upozornil na aspekty, jež vnášejí do satelitní navigace nepřesnosti.

Řeč byla o různých korekčních signálech, které dokážou zpřesnit satelitní navigaci až na +-2 cm. Dále je možné navádění ještě zpřesňovat pomocí optických systémů, což se děje například u aktivního navádění nářadí a u autonomních nosičů například v zelinářství.

Společnost Agri Precision nabízí satelitní navigace a autopiloty výrobců Raven a CHCNAV včetně služeb například korekčního signálu RTK a vzdáleného přenosu dat. Systémy satelitní navigace obecně umožňují výrazně přesněji navazovat jednotlivé záběry a minimalizovat překryvy, zobrazit ISOBUS kompatibilních přípojných strojů jakékoliv značky, automaticky vypínat a zapínat sekce postřikovačů, rozmetadel a secích strojů a umožňují též variabilní aplikaci hnojiv a chemických přípravků. Pomáhají orientovat se v rámci půdního bloku, umí například označit místo, kde dojde aplikační látka, a zajistí tak snadné pokračování práce od tohoto místa, protože souprava ví, kde po naplnění znovu začít. V neposlední řadě umožňují záznam hranic půdního bloku a výpočet hektarů již po prvním objetí bloku.

Agri-Plan

Společnost Agri – Precision má ve svém portfoliu software Agri-Plan, pro jednoduché plánování ekonomického pohybu strojů po půdních blocích, s návazností na dělení pozemků pro snadné plnění legislativních a protierozních podmínek. Program umí automaticky generovat naváděcí linie a umožňuje vytvořit optimalizované pojezdy pro nejkratší trasu na všech pozemcích na jedno kliknutí. Jeho výhodou je také kompatibilita s většinou navigačních systémů, přičemž přímo je systém napojen na Raven VTD nebo John Deere.

Agri-Plan také umožňuje dělení pozemků v úzké návaznosti na směr jízdy a záběr pracovní operace. Umožňuje tvorbu obsevů, navazujících liniových prvků a dalších vnitřních pozemků o požadované výměře.

V neposlední řadě je výhodou podpora uživatelů, kterou tvoří tým konzultantů připravených pomoci a poradit s plánovaním v každé situaci.

AG info, s.r.o.

Soubor programů vhodných pro zemědělství vyvinula společnost AG info, s.r.o. a na semináři je představil mimo jiné i jednatel společnosti Mgr. Jan Palas.  Firma je na trhu přes třicet let a její programy Evidence půdy a Agronom® jsou nejpoužívanějším zemědělským softwarem na farmách v České republice.

AG info má ve svém portfolio mnoho programů. Jmenujme například software Agronom®, který aktivně používá v České republice přes 1200 zemědělských podniků. Dalším rozšířeným programem je Evidence půdy. Program je na trhu od roku 1990, tedy prakticky od transformace zemědělství, a jde o inovativní spolehlivý software s výkonným mapovým modulem nejen pro pachtovní a podpachtovní smlouvy, ale pro komplexní přehled o všech parcelách. Vystavení pachtovních smluv je zde velice jednoduché, tedy „na několik kliků“. Dalším zajímavým programem je AG Tracker – GPS monitoring vyvinutý přímo pro potřeby zemědělství, jehož součástí jsou moduly pro správu mechanizace, vyhodnocení spotřeby pohonných hmot, evidenci manuální práce či docházkový systém.

Jednoduší agronomická evidence

Vůbec nejpoužívanějším softwarem společnosti AG info je program Agronom®, s jehož využitím je obhospodařováno přibližně 30 % orné půdy celé České republiky. Většina uživatelů jsou velké zemědělské podniky, ale stále častěji si program pořizují i menší a střední zemědělci. Je to dáno jednak štěpením větších podniků, a i zaváděnou povinností vedení elektronické agroevidence.

V programu Agronom® je možné evidovat všechny agrotechnické zásahy jako jsou hnojení, postřiky, osevy nebo sklizeň. Zároveň, ale nejde jen o agronomickou evidenci, nýbrž o propracovaný systém s návazností na kontrolu agrotechnických opatření podle legislativních norem a předpisů.  Právě implementace kompletní české legislativy je obrovskou devizou programu Agronom®. Tak jak se mění legislativa v čase, tak dochází i k aktualizaci softwaru, a to přináší uživatelům komfort a klidný spánek, protože díky programu ví, zda splňují veškerá zákonná omezení. Kromě toho jsou součástí programu i katalogy hnojiv a ochranných prostředků, a i ty jsou neustále aktualizovány.

Uživatel tak například ví, na jaké pozemky, v kterou dobu a jaký ochranný postřik je možné aplikovat. Program ale také díky propojení s legislativními předpisy hlídá, jestli se přípravek aplikoval v povolené dávce a v povolenou dobu a jestli nebyl aplikován na větší výměru, například v případě, že by se pole nacházelo v ochranném pásu vodního zdroje.

Propojení s aktuální legislativou a včasné aktualizace, dělají ze softwaru Agronom® firmy AG info velmi praktický nástroj a možná proto je na trhu jedničkou.

PreFarm

Zástupce společnosti MJM Agro a.s. představil komplexní systém pro tvorbu přesných aplikačních map. Pole nejsou jednolitým celkem na celé své ploše a v jednotlivých částech vykazují rozdíly v celé řadě parametrů: ve výnosech, zásobě živin, půdní reakci, množství biomasy atd. Aby bylo možné využít maximálního potenciálu každé části pole, je třeba pozemek důkladně zmapovat.

Precizní zemědělství pod značkou PREFARM je na trhu 25 let a nabízí řešení pro každou farmu. Ke komunikaci s farmáři slouží aplikace MapServer, která sdružuje a zpracovává veškeré informace. Pracuje s osevními postupy a organickým hnojením, s reliéfem pozemků a fyzikálními vlastnostmi půdy, se zásobou živin v půdě zjištěnou ze vzorkování půdy. Aplikace MapServer také analyzuje satelitní snímky Sentinel2 nebo Planet Scope, zpracovává výnosové mapy z kombajnů a samozřejmě pracuje s mapami výnosového potenciálu. Všechny tyto informace lze využít pro tvorbu aplikačních map pro variabilní hnojení, variabilní vápnění nebo třeba variabilní setí.

Výhodou je komplexnost systému spočívající v široké škále zpracovaných dat včetně odběru půdních vzorků, ale zároveň systém nabízí flexibilitu, neboli možnost využít právě jen tu část systému, kterou farmář potřebuje.

Robotika

Poslední část semináře se týkala autonomních systémů a jejich začleňování do praxe. Společnost Agri precision má ve svém portfoliu několik autonomních systémů výrobců AgXeed a NAIO Technologies. V semináři padlo, že robotizace zemědělství je nutností, a to mimo jiné kvůli nedostupnosti pracovní síly. V současné době jsou na trhu systémy s různými stupni autonomie. Většina strojů musí být stále pod dozorem operátora i když Agri-precision s.r.o. má ve svém portfoliu i modely robotů, které mají CE homologaci pro plně autonomní provoz.

Zájem o autonomní systémy roste a v blízké budoucnosti se s nimi nejspíš budeme potkávat v praxi čím dál víc.

O dny precizního zemědělství byl zájem
Soubor programů vhodných pro zemědělství vyvinula společnost AG info, s.r.o. a na semináři je představil mimo jiné i jednatel společnosti Mgr. Jan Palas
Satelitní navigace je základem celého precizního zemědělství. O její podstatě mluvil hned v úvodu jednatel společnosti Agri Precision Ing. Michal Krutiš
Strip_till_1_U
Pásově a po vrstevnicích
Cílem udržitelného zemědělství je soustavná produkce plodin bez zbytečného zatěžování půdy a životního...
P a L 2
Aby žádné osivo nepřišlo nazmar
Společnost SEED SERVICE s. r. o. uspořádala v lednu a únoru sérii seminářů zaměřených na trvalé travní...
Výběr z příspěvků