hlavička webu

Komfort dojnic a udržitelnost chovu

Komfort a udržitelnost jsou pravděpodobně dvě z největších současných módních slov v chovu dojnic. Do pohody dojnic patří čistá podestýlka, ventilace, snižování tepla, péče o končetiny a přístup k vodě a krmivu. Dá se tedy definovat udržitelný chov dojnic?

Mnoho aspektů prostředí a managementu stáda ovlivňuje pohodlí krav. Příklady jsou vhodně navržený, měkký a čistý odpočinkový prostor, ochrana před chladem, větrem, deštěm a sluncem, efektivní snižování teploty a větrání, správné osvětlení, optimální koncentrace zvířat ve stáji, přístup k vysoce kvalitnímu krmivu a vodě. Pohodlí krav je velmi důležité pro produkci mléka, kvalitu mléka, reprodukci a zdraví dojnic. Špatný welfare krav má ekonomické důsledky. S kravami by se mělo zacházet opatrně a s respektem.

 Může špatná manipulace ovlivnit pohodu dojnic?

Necitlivé nebo drsné zacházení vede např. při dojení ke zvýšení zbytkového mléko v mléčné žláze o 70 % a snížení dojivost asi o 10 %. Negativní chování ke krávě může způsobit, že se bude lidí bát. Strach je stresující a stres může ovlivnit produktivitu krav. Stres může také vést k imunosupresi, která může ovlivnit zdraví zvířat. Manipulace s kravami také ovlivňuje veřejné vnímání odvětví produkce mléka. Základní pravidla pro práci s kravami jsou pomalu a klidně a tiše.

 Jednoduše pro úspěch chovu

Chovatelé i zpracovatelé mléka by souhlasili s tím, že udržitelnost je důležitá pro budoucí úspěch mlékárenského průmyslu. Správná opatření pro pohodlí krav zvyšují kvalitu jejich života a zvyšují jejich produktivitu, což v konečném důsledku vede k efektivnějšímu a udržitelnějšímu chovu dojnic.

Pohodlí pro krávy se definuje jako praktika poskytování ideálního prostředí dojnicím, které zajistí, že budou šťastné, zdravé a produktivní. Patří k nim správné ustájení, krmení, voda a regulaci teploty, stejně jako opatření k zajištění fyzické a emocionální pohody krav.

Pro welfare krav je nezbytné správné ustájení. Systém ustájení by měl kravám umožnit stát, ležet a volně se pohybovat. Délka doby ležení přímo koreluje s produktivitou dojnic. To je důležité pro udržitelnost chovu, protože produktivní krávy jsou ziskovější a přispívají k celkovému úspěchu farmy. Krávy by měly mít přístup k vhodné a čisté podestýlce, měly by se pravidelně ošetřovat paznehty a zabránit zraněním a nemocem. To jsou opatření důležitá pro udržitelnost chovu, protože snižují potřebu veterinární péče a přispívají k celkovému zdraví a produktivitě krav.

Krmení a napájení jsou také důležitými aspekty pohody krav. Krávy potřebují přístup k čisté vodě a vysoce kvalitnímu krmivu, aby si udržely své zdraví a produktivitu. Krmivo je jedním z největších nákladů na mléčné farmě, takže maximalizace návratnosti nákladů na krmivo je životně důležitá pro každý provoz. Vysoce kvalitní a snadno dostupné krmivo zajistí, že dojnice zůstanou zdravé a produktivní.

Správná opatření pro pohodlí krav zvyšují kvalitu života krav a zvyšují jejich produktivitu, což v konečném důsledku vede k efektivnějšímu a udržitelnějšímu chovu dojnic.

 Pozor na teplo i zimu

Regulace teploty je významnou složkou pohody dojnic. Krávy jsou citlivé na změny teploty a mohou zažívat stres, když jsou teploty příliš vysoké nebo příliš nízké. Ideální teplotní rozsah je mezi 5º C a 20º C a úroveň vlhkosti by měla být mezi 40 % a 70 %. Tepelný stres a v některých případech chladový stres má obrovský dopad na stádo dojnic. Je chybou se zaměřit na vliv tepelného stresu pouze na produkci mléka, protože může mít také dopady na plodnost a reprodukci, stejně jako na celkové zdraví. Udržet krávy v chladu je zásadní pro zachování udržitelného provozu farmy.

 Krávy a životní prostředí

Udržitelnost chovů také souvisí s dopadem chovu dojnic na životní prostředí. Experti naznačují, že udržitelné zemědělské postupy mají za cíl snížit uhlíkovou stopu mléčných farem a chránit životní prostředí. Správná opatření pro pohodu a welfare krav mohou přispět k udržitelnosti životního prostředí snížením množství odpadu a emisí. Když jsou krávy ustájeny v čistých a suchých podmínkách, je třeba likvidovat méně odpadu a uvolňuje se méně amoniaku a skleníkových plynů. Navíc tím, že dojnicím poskytujeme pohodlné ustájení, krmení a napájení, vyžadují méně zdrojů a jsou efektivnější při produkci mléka, což v konečném důsledku vede k udržitelnějšímu chovu.

podestýžlka
Pro zdravé vemeno a končetiny si dojnice zaslouží vhodnou a čistou podestýku
dojnice
Krávy musí mít dobrý a snadný přístup k čisté vodě
krávy
Dojnice by měly dostávat kvalitní krmivo, aby si udržely zdraví a vysokou produktivitu
Agxeed1
Zkušenosti s polním robotem
Autonomní stroje se objevují v zemědělství stále častěji. Co na tom, že jde často zatím jen o koncepty...
1001
Automatizované řízení řešením v chovech drůbeže
Zemědělským podnikem, který se rozhodl modernizovat svou živočišnou výrobu, a přitom využít automatické...
Výběr z příspěvků